HR scorer højest, når ledere på alle niveauer vurderer stabenes værdi og behovet for flere ydelser fra stabene, og HR bør placeres tættere på linjen, fremgår det af CfL-Undersøgelse.

HR ligner en slags vinder i kampen om ledernes gunst og vurderingen af stabenes værdi i forhold til deres størrelse – sammenlignet med økonomi, kommunikation & markedsføring, IT og strategi/business development. Færre ledere er nemlig af den opfattelse, at HR-afdelingerne er for store, og samtidig vurderer to tredjedele af lederne, at værdien af HRs ydelser er relevante. 28 % siger de er meget relevante for driften og 49 % mener de er relevante.

Linjen skiller sig ud

Lederne i linjen og driften skiller sig ud i forhold til de øvrige ledelsesniveauer, idet næsten 1/3 mener, at bemandingen af HR er for lille. I gennemsnit 63 % af lederne sender gennem deres svar til CfL-Undersøgelsen et signal om, og at HR gerne må komme tættere på linjen, selv om 66 % af virksomhederne rent faktisk har placeret HR centralt.

Stor tilfredshed med HR

CfL-Undersøgelsen viser en tendens til, at der bliver flere linjemedarbejdere i forhold til HR-medarbejdere. I år svarer 28%, at der er færre HR-folk i forhold til linjemedarbejdere. Det er en stigning på tre pct. på kun et år. Halvdelen svarer, at forholdet er det samme i år som sidste år. Færre eller det samme antal HR-medarbejdere har imidlertid ikke haft negativ indflydelse på opfattelsen af HRs værdi. Tværtimod:

  • 63 % mener, at placeringen af HR-funktionens forretningsorientering i linjen er positiv.
  • 76 % af lederne af ledere, 73% af projektledere og funktionærer samt 62 % af toplederne mener det er positivt, at HR-funktionens forretningsorientering er placeret i linjen.
  • 77 % mener værdien af HR’s ydelser til driften er relevante.
  • 74 % mener de får den hjælp fra HR, der skal til, for at de kan være succesfulde som ledere.

 

Ikke alle er glade

Trods tilfredsheden er der stadig 17%, der ikke føler sig hjulpet af HR til succes som leder, og så mange som 27 % af mellemlederne mener de kun i ringe grad får hjælp til at være succesfulde. Der er altså ikke glæde over HRs ydelser over alt, og det må en tredjedel af virksomhederne selv være klar over, for de måler i både høj grad (4 %) og i nogen grad (28 %) på værdien af HRs leverancer. Og så er der som altid plads til forbedringer, for ovenstående procenttal betyder, at de resterende 2/3 af virksomhederne ikke måler på værdien.

Outsourcingens top 5

Når det kommer til ønsket om at outsource og tallene for, hvor mange der reelt har gjort det, skiller IT sig ud som den stab, der outsources mest fra. 27 % af lederne siger, at IT - eller dele af funktionen – allerede er outsourcet og yderligere 2 % mener, at IT burde outsources helt eller delvist. Økonomiafdelingerne er næste i rækken med 12 %, der allerede er outsourcet helt eller delvist. Så kommer HR med 12 %, Kommunikation & Marketing har 9 % outsourcet helt eller delvist og Strategi & Business Development har 4 % outsourcet.

Kritisk til outsourcing

Outsourcing er altså ikke det, der dominerer dagsordenen i virksomhederne, og forklaringen kan være, at alt for mange synes kvaliteten af stabsfunktionernes ydelser er for dårlig, når funktionen eller dele af den placeres uden for huset. Kun 12 % i snit mener ydelserne er blevet bedre af at blive outsourcet, mens hele 38 % siger, kvaliteten er dårligere end før. 18 % mener kvaliteten er uforandret, mens 32 % siger, at det ved de ikke! De mest kritiske til kvaliteten efter outsourcing er stabsfunktionen selv med 44 %. Hos linjen/driften er 34 % kritiske og på direktionsgangene er det 29 %.

Alene med bekymringerne

Økonomiafdelingerne i danske virksomheder står helt alene med opfattelsen af, at de er for små i forhold til opgaverne. De seneste tre år er lederne i økonomiafdelingerne gået fra at være ganske tilfredse med deres størrelse til at hele 28 % i 2014 mener, at afdelingerne er for små. Det er der ikke ret mange af de øvrige ledere, der har opdaget - og direktørerne slet ikke. I linjen og driften mener lederne oven i købet, at økonomiafdelingerne er for store.

Klar til outsourcing?

Den enkelte afdeling har altid vist sig at være mest positiv overfor egen størrelse og værdiskabelse, men IT-afdelingerne er i år en undtagelse. IT-afdelingernes egne ledere er dem, der er mest kritiske over for egen størrelse i forhold til den værdi, de skaber. 22 % af lederne inden for IT mener, at afdelingerne er for store. Næsten lige så mange af direktørerne er enige, og det er dobbelt så mange som for tre år siden.

En passende størrelse

I kommunikations- og marketingafdelingerne er der - i modsætning til alle andre afdelinger – ingen, der synes de er for store, og antallet af ledere der mener, at disse afdelinger er for små, er faldende. Hele 67 % af kommunikation- og marketinglederne mener således, at deres afdeling har en passende størrelse. 17% af direktørerne har dog et skarpt øje til afdelingernes størrelse i forhold til den værdi, de skaber, idet de mener, afdelingerne er for store.

S&B på vej ud

Strategi og Business Development skiller sig ud fra de øvrige stabe ved at være det område, hvor stadig flere ikke længere har området inhouse. Stadig flere ledere svarer, at denne stab ikke længere eksisterer. 20 % af direktørerne bekræfter dette, og det samme gør 29 % i linjen/driften.