CfL-Undersøgelse om genkendelse af ledelseskvalitet 2012

Netværk er bedst til at øge ledelseskvaliteten

CfL-Undersøgelse viser, at ledere lærer mest om god ledelseskvalitet i faglige møder med andre ledere. Eksterne og interne netværk, sparring og coaching scorer således højest blandt tiltag, der øger ledelseskvaliteten.

CfL har alene over 50 forskellige leder- og HR-netværk, der alle er sammensat med henblik på at skabe det optimale, faglige udbytte for alle deltagere og deres virksomheder. Målsætningen synes at have ramt plet, for lederne i den seneste CfL-Undersøgelse placerer netværk øverst på listen over tiltag, der bedst er i stand til at øge ledelseskvaliteten.

Blandt de 474 deltagere i Indikator peger 43 pct. af lederne på netværk som det bedste tiltag. Blandt de øvrige muligheder peger 41 pct. på sparring med andre ledere som det næstbedste. Derefter følger bl.a. coaching, måling af ledelseskvaliteten, kurser i personlig udvikling og netværk med interne ledere.

Topledelsen tror mindre på måling

CfL-Undersøgelsen viser, at der er forskel på tiltroen til de forskellige tiltag, alt efter hvilket ledelsesniveau deltagerne i undersøgelsen befinder sig på. Topcheferne er mest til netværk, sparring og coaching. Funktionsdirektørerne tror på coaching, sparring og måling af ledelseskvaliteten og har bemærkelsesværdigt nok ikke netværk med i deres top tre.

Det har til gengæld både funktionschefer og projektledere. Her ligger netværk igen i toppen-ligesom hos de administrerende direktører. Funktionsdirektørerne og projektlederne er dog enige med funktionscheferne om, at måling af ledelseskvaliteten hører til i top tre af tiltag, der øger ledelseskvaliteten.

Medarbejderne vurderer kvaliteten

Selv om måling af kvaliteten ikke ligger øverst på listen hos topcheferne, måler alligevel 50 pct. af virksomhederne på ledelseskvaliteten. Blandt dem måler 85 pct. kvaliteten gennem tilfredshedsmålinger blandt medarbejderne. Der er langt ned til næste valg, for kun 36 pct. måler kvaliteten ved en 360 graders måling. 29 pct. gør det gennem en særlig måling af lederne, og 23 pct. bruger bonusordningerne til at fastslå ledelseskvaliteten.

Indikator viser også, at det er store virksomheder med 200 medarbejdere og derover, som er mest optaget af at måle kvaliteten af ledelsen. Kun halvt så mange små og mellemstore virksomheder gør det.

Bonusordninger stiger i det offentlige

Både offentlige og private virksomheder bruger undersøgelserne af medarbejdernes tilfredshed som den primære metode, mens der er en forskel på brugen af andre instrumenter. Her er det offentlige mere nuanceret. Det er dog samme metoder, der går igen – medarbejdertilfredshed, ledermåling, 360 graders måling og bonusordninger - bare med forskellig vægt.

Siden CfL-Undersøgelsen om ledelseskvaliteten i 2010 er brugen af bonusordninger som måleinstrument faldet i private virksomheder og steget i det offentlige. Faldet i private virksomheder er fra 32 pct. til 21 pct., mens stigningen i det offentlige er fra 9 pct. i 2010 til 23 pct. i 2012.

Lige godt eller skidt i år

De 474 deltagere i CfL-Undersøgelsen ser med samme tilfredshed på ledelseskvaliteten i 2012, som de gjorde i 2010. Der er meget små forskydninger, men det er måske værd at lægge mærke til, at bedømmelsen ”Meget god” om ledelseskvaliteten kun er på 16 pct. blandt toplederne, 10 pct. på mellemlederniveau og syv pct. blandt lederne i første linje. ”God” synes over halvdelen på alle niveauer om ledelseskvaliteten.