Den seneste CfL-Undersøgelse om effektivitet og værdiskabelse peger på, at rigtig mange (68%) har stort fokus på at skabe effektivitetsforbedringer, mens langt færre (36%) har en systematisk fokus på at skabe værdi hos kunderne.

Effektivitet og værdiskabelse handler i bund og grund om at sikre den rette balance. På den ene side skal der være fokus på, at der sker en effektiv prioritering af ressourcer og indsatser. På den anden side skal fokus rettes mod den oplevede værdi af produktet eller servicen hos kunden/borgeren.

Indikatoren giver en hypotese om, at danske organisationer er for fokuseret på at effektivisere, optimere og forbedre interne processer i stedet for at fokusere på at skabe merværdi hos kunderne/borgeren.

 Se hele CfL-Undersøgelsen, lyt til podcast eller se highlights fra CfL-Klubhusmødet.

Indikatoromeffektivitetogværdiskabelse