CfLs seneste INDIKATORTM om eksekvering viser med al tydelighed, at der er problemer med eksekveringskraften i danske virksomheder og organisationer. I CfLs 2014 INDIKATORTM om eksekvering svarede 46 %, at virksomheden var effektiv, og at man fik ”tingene gjort”.  I 2016 er samme tal desværre kun på 26 %. 

Oplevelsen af en lav eksekveringsevne deles af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden, om end der er forskel på, om man er tæt på eller langt fra beslutningerne. Blandt topledere vurderer 33 %, at virksomheden er god til at eksekvere strategiske mål, en vurdering, der kun deles af 17 % af medarbejdere uden ledelsesansvar.  Blandt de væsentligste barrierer fremhæves, at opgaverne ofte afhænger af andre kolleger, som ikke har tid, en udfordring, der er steget i betydning siden 2014.  Mellemledernes ressourcer synes også at være en central problemstilling, idet kun 44 % af ledere for ledere og 47 % af ledere for medarbejdere vurderer, at de får løst deres arbejdsopgaver og tingene gjort.  Samme tal er 67 % for topledelsen.

CfLs INDIKATORTM om Eksekvering viser, at de to største enkeltfaktorer, som vil kunne øge virksomhedens evne til at implementere strategien, er en bedre eksekveringskultur med støre ledelsesfokus og opfølgning.