Den seneste CfL-Undersøgelse om eksekvering viser med al tydelighed, at der er problemer med eksekveringskraften i danske virksomheder og organisationer. I CfL-Undersøgelsen fra 2014 om eksekvering svarede 46 %, at virksomheden var effektiv, og at man fik ”tingene gjort”.  I 2016 er samme tal desværre kun på 26 %. 

Oplevelsen af en lav eksekveringsevne deles af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden, om end der er forskel på, om man er tæt på eller langt fra beslutningerne. Blandt topledere vurderer 33 %, at virksomheden er god til at eksekvere strategiske mål, en vurdering, der kun deles af 17 % af medarbejdere uden ledelsesansvar.  Blandt de væsentligste barrierer fremhæves, at opgaverne ofte afhænger af andre kolleger, som ikke har tid, en udfordring, der er steget i betydning siden 2014.  Mellemledernes ressourcer synes også at være en central problemstilling, idet kun 44 % af ledere for ledere og 47 % af ledere for medarbejdere vurderer, at de får løst deres arbejdsopgaver og tingene gjort.  Samme tal er 67 % for topledelsen.

CfL-Undersøgelse om Eksekvering viser, at de to største enkeltfaktorer, som vil kunne øge virksomhedens evne til at implementere strategien, er en bedre eksekveringskultur med støre ledelsesfokus og opfølgning.