Resultaterne af CfL-Undersøgelsen om eksekvering 2017 fortæller os, der er noget at arbejde med, når det gælder eksekvering. Kun hver tredje leder vurderer, at de i høj grad eksekverer deres planer og mål i organisationen, viser den seneste CfL-Undersøgelse om eksekvering 2017.

Tallene viser yderligere, at der er forskellige opfattelser af, hvor gode lederne er til eksekvering. Toplederne er den gruppe, der vurderer eksekveringskraften til at være bedst, mens ledere længere nede i organisationen vurderer den som mindre god. Det kan skyldes, at topledere har flere informationer end længere nede i organisationen.

Men den markante forskel på toplederne og den øvrige organisations billede af eksekveringen kan også dække over en farlig selvtilstrækkelighed hos toplederne. En selvtilstrækkelighed der, ifølge professor John Kotter fra Harvard Business School, er én af topledelsernes største faldgruber.

Se mere om dem i præsentationen, lyt til vores podcast om emnet eller se highlights fra CfL-Klubhusmødet.

Indikator Eksekvering