Den seneste CfL-Undersøgelse om innovation viser en bevægelse på tre områder.

For det første at der i organisationerne er sket et større fokus på de interne processer og organisationsudvikling. Procesoptimering er kommet i fokus. Dette giver selvfølgelig god mening, at vi løbende skal optimere og forbedre vores processer – men når det står alene kan det næppe kaldes innovation.

For det andet er der noget, der tyder på, at vi er i et paradigmeskifte i forhold til forretningsmodeller. Tidligere handlede innovation om produktet, siden kom kunden i fokus og nu foregår innovation i langt højere grad som et samarbejde med kunder og andre eksterne for at løse udfordringer eller problemer, der er så store, at de ikke kan løses af den enkelte organisation.

Endelig for det tredje har vi skrinlagt ideen om den kreative og innovative medarbejdere, der stod for virksomhedens innovation til nu at arbejde strategisk med innovation. Vi sender således ikke længere medarbejderne på kursus i innovation.

 Indikator Innovation Cf L2017