CfL-Undersøgelse om strategi viser at rigtig mange medarbejdere er involveret i strategiprocessen. Samtidig er der usikkerhed om styringen af processen og inspirationen til nye strategiske tiltag, søges primært i egen branche og i eget geografisk marked.

Vi mener at en strategiproces, som fra starten involverer væsentlige interessenter i virksomheden, vil have større chance for succes end en rent topstyret proces. Vi mener også at denne involvering skal være selektivt begrundet i forhold til den enkelte deltager i strategiprocessen, og at processen skal være styret for at give bedst værdi.

Vi opfordrer til at ny inspiration om strategien findes andre steder end de sædvanlige, og at man planlægger og gennemfører besøg på andre markeder og i andre brancher, for at udfordre vanetænkningen og dermed hente reel ny inspiration til strategien.

Kig med i vores video fra CfL-Klubhusmødet, lyt til Podcast´en og kontakt os for at tale om hvordan din strategiproces og søgning efter ny strategisk inspiration kan planlægges, for at give større værdi for din virksomhed.