CfLs seneste INDIKATOR™ om Vækst har seks centrale pointer:

  1. Vækstmålene er faldende – og hænger måske sammen med vækstudviklingen generelt i Danmark?
  2. Organisationerne arbejder med vækststrategier, planer, mål og opfølgning men lykkes ikke med at skabe mening hos den enkelte medarbejder.
  3. Der er et fald i ansvarsfordeling og en klar incitamentsstruktur.
  4. Digitalisering er vigtig!
  5. Innovation er nødvendig for at skabe vækst – men medarbejderne ser ikke egen organisation som innovativ.
  6. Medarbejderne tager færre initiativer, får mindre ansvar og brænder ikke for vækst.

 Indikator - Vækst 2017