CfL-Undersøgelse om Krisen 2012

Virksomhedsbarometeret står på fortsatte forandringer

Virksomhederne er efter flere års økonomisk nedtur meget forandrede, men der kommer flere ændringer. Samtidig har krisen fået lederne til at træde i karakter, viser CfL-Undersøgelsen.

91 pct. af lederne i private og offentlige virksomheder er enige om, at virksomhederne sagtens kan blive endnu mere resultatorienterede – selv efter næsten fire års økonomisk krise og den deraf følgende jagt på effektiviseringer og øget produktivitet.

Det er CfL-Undersøgelsen ”Krisen varer ved”, der fortæller om den opsigtsvækkende høje tilslutning til synspunktet om mulighederne for at øge fokus på resultaterne. Udsagnet har stor vægt, for der er enighed om dette hele vejen gennem ledelseslagene i virksomhederne.

Bedre til at udnytte mulighederne

75 pct. af lederne fortæller ellers, at krisen har betydet, at der er foretaget væsentlige ændringer i måden, virksomhederne driver forretning på. Over en fjerdedel tilkendegiver, at der i høj grad er foretaget ændringer. Det har blandt andet ført det positive med sig, at 80 pct. af virksomhederne er blevet bedre til at udnytte deres forretningsmæssige muligheder. Heraf siger 64 pct. ”i nogen grad”, mens 16 pct. mener, at det ”i høj grad” er tilfældet.

Produktiviteten er øget

Forandringerne har medført en kraftig stigning i besparelserne, effektiviteten og i produktiviteten. Og tallene er meget markante:

 • 77 pct. har oplevet mange besparelser siden krisens start.
 • 85 pct. har oplevet store effektiviseringer.
 • 78 pct. siger at produktiviteten samtidig er øget.

Enigheden er slående i alle ledelseslag vedrørende produktiviteten, og det er den samme enighed, der gør sig gældende med hensyn til det ovenstående udsagn om, at virksomhederne - trods alt det de har været igennem - kan blive endnu mere resultatorienterede.

Bedre til at lede

De seneste års økonomiske modgang har samtidig fået lederne til at træde i karakter og blive bedre til nogle ret afgørende discipliner, end de var, da den økonomiske vækst bare steg og steg. 70 pct. af lederne tilkendegiver i dag, at de er blevet bedre til at træffe også upopulære beslutninger, og hele 86 pct. er blevet mere opmærksomme på at følge op på mål og resultater. 50 pct. er desuden blevet mere internationalt orienterede end før.

Betydningen af ledelse øget

Ledere på alle niveauer har dermed øget deres egen betydning for virksomhedernes resultater, og 72 pct. mener, at CFO’ens eller økonomidirektørens rolle bliver mere central de kommende år. 65 pct. mener, at HR’s rolle også bliver mere central. Ledernes øgede betydning afspejler sig ikke rigtig i lønudviklingen – herunder benefits eller bonusser. Kun 12 pct. kan fortælle, at der i høj grad er større fokus på lønudviklingen. 30 pct. siger i nogen grad. Over halvdelen af lederne mærker altså krisen økonomisk på den negative måde, samtidig med at medarbejdergoderne er skåret ned i halvdelen af virksomhederne.

Der innoveres stadig

Nedskæringer og effektiviseringer har ikke ramt innovationskraften i virksomhederne hårdere end, at halvdelen af virksomhederne fortsat investerer i innovation. Lidt over halvdelen tør stadig gå nye veje, selv om modet synes at være størst i topledelsen og noget mindre blandt f.eks. projektledere og funktionærer.

Hvad skal der ellers til?

Innovation topper i øvrigt listen over, hvad lederne mener, der skal til for, at virksomhederne skal klare sig bedre i de kommende år. Enigheden er stor, selv om prioriteringen er lidt forskellig alt efter, hvor du befinder dig i hierarkiet:

Top 5 listen hos adm. direktører og funktionsdirektører over, hvad der skal til:

 1. Have større fokus på innovation.
 2. Have større fokus på effektivisering og produktivitet.
 3. Arbejde mere strategisk.
 4. Samarbejde mere med eksterne parter, herunder kunderne. 
 5. Afprøve nye forretningsmodeller.

Top 5 listen hos funktionschefer, projektledere og andre over, hvad der skal til:

 1. Have større fokus på innovation
 2. Være bedre til at kommunikere.
 3. Arbejde mere strategisk.
 4. Have større fokus på effektivisering og produktivitet.
 5. Afprøve nye forretningsmodeller.