CfL-Undersøgelse om Kundeindsigt og serviceinnovation 2015

Alle vil have mere innovation – men vi glemmer de ledelsesgreb, der skal til.

Ledere har ifølge CfL-Undersøgelse - Kundeindsigt og serviceinnovation mindre fokus på tværgående samarbejde, videndeling og accept af fejl, end vi havde for fem år siden. Dette er paradoksalt i en tid, hvor de fleste er enige om, at det er i kulturen nøglen til at gribe forretningsmuligheder under Big Data, digitalisering og Internet of Things er.

CfLs INDIKATOR™ - Kundeindsigt og serviceinnovation