Karrierevejene i offentlige og private virksomheder bliver stadig dårligere vedligeholdt, og jo mindre virksomhederne er, desto mere usikre ser vejene ud. Der findes stort set heller ingen faste procedurer for implementering af ny viden fra ledere, der har deltaget i udviklingsforløb.

Planlægningen af hvem, der skal følge efter på lederniveauerne i de danske virksomheder, er stadig den mindst anvendte ud af ti oplagte udviklingsformer. Det viser den seneste CfL-Undersøgelse om ”Leadership Pipeline – Løbende lederudvikling”. Successionsplanlægningen ligger ikke kun nederst på listen. Antallet af virksomheder, der fokuserer på dette, er samtidig stærkt faldende – fra 22 % i 2011 til kun 13 % i dag. Tilstanden på dette felt er et af de mest udtalte eksempler på, at lederudvikling nedprioriteres i disse år.

 CfL Indikator Udviklingsmodel

Kortere eksterne kurser topper listen. For de fleste udviklingsformer er der tale om et fald i anvendelsen siden 2011, men så er der også kommet nye til.  Successionsplanlægning ligger på en 10. plads.

Færre karriereveje

Hver femte leder fortæller, at deres virksomhed slet ikke har defineret nogen karrierevej, og dette tal er steget siden 2011. Det samme er antallet af virksomheder, der i meget ringe grad har defineret en karrierevej. Tilsammen udgør de to grupper 54 % af virksomhederne. Kun seks procent har i høj grad defineret en karrierevej, og det er mere end en halvering på tre år.

Gode til at udvikle, men…

Næsten 1/3 af lederne mener, at virksomhederne er gode eller meget gode til ”på en god og systematisk måde at udvikle og uddanne ledere til de forskellige niveauer og opgaver”. Men når virksomhederne har brugt ressourcer på at udvikle og uddanne deres ledere, er de fælles om at gøre én ting meget dårligt: 91 % af lederne siger nemlig, at der ikke findes en fast procedure for implementering af den nye viden.

Størrelse afgørende

Det er især de små og mellemstore virksomheder, der ikke har defineret mulighederne for at gøre karriere. Blandt virksomhederne med under 49 medarbejdere er det hele 76 %, der i ringe grad eller slet ikke har gjort det. Tallet forbedres jo større virksomheden er, og blandt dem med 200 medarbejdere og derover har 47 % i ringe grad eller slet ikke defineret nogen vej for dem, der kunne tænke sig at gøre karriere. Med andre ord har lidt over halvdelen af dem defineret mulighederne for at gøre karriere. Der er ikke den store forskel på offentlige eller private virksomheder. De er lige gode eller lige dårlige – alt efter øjnene, der ser.

Færre stiller krav

Næsten halvdelen af virksomhederne (48 %) har i ringe grad eller slet ikke fastlagt og kommunikeret krav og forventninger til deres lederes udvikling. Antallet var lavere i 2011 med 36 %. Og det er i første række ledere af forretningsområderne, ledere af ledere og mellemledere, som virksomhederne ikke har travlt med at udvikle. Især udviklingsaktiviteter for ledere af forretningsområder er blevet nedprioriteret. I 2011 havde 65 % af virksomhederne fokus på denne gruppe. I dag er det kun 42 %, der har.

 CfL Indikator Udvikling og Uddannelsesforløb

70 % af toplederne og projektlederne finder, at der er en rød tråd mellem udviklingsforløbene.

Sammenhæng med strategien

Uanset, hvordan udviklingen vurderes, kan den ikke komme som en overraskelse for dem, der lægger virksomhedernes strategi. 72 % mener nemlig, at der er en sammenhæng mellem udviklingsforløbene for ledere og virksomhedens strategi, hvilket er næsten uforandret i forhold til 2011. 70 % af topcheferne mener desuden, at der er en rød tråd mellem de forskellige udviklingsforløb. Projektlederne er enige, men det er mellemlederne ikke helt.

Evaluering og rekruttering

Antallet af virksomheder, der i høj grad og i nogen grad evaluerer potentielle ledere systematisk, er faldet fra 58 % til 44 % de seneste tre år. Når det gælder evaluering med henblik på avancement til næste ledelsesniveau er det 47 %, der gør det. Det er primært toplederne, der trækker ned i statistikken. 60 % af toplederne mente for tre år siden, at potentielle ledere blev evalueret. I dag er det 41 %, der gør det.

Dårligere muligheder internt

For tre år siden kiggede 60 % af topcheferne efter potentielle ledere inden for egne rækker gennem systematisk evaluering af lederemner, men i dag er det kun 41 % af topcheferne, som gør det. Næsten alle lederniveauer følger trop med topcheferne bortset fra projektlederne, hvor næsten 50 % stadig sonderer mulighederne internt, hvilket er lidt flere end for tre år siden.