CfL-Undersøgelse om mangfoldighedsledelse 2008

Mangfoldigheden vinder frem i virksomheder

Ny CfL-Undersøgelse sætter fokus på mangfoldighedsledelse. Næsten 80 procent af deltagerne i den seneste Indikator har allerede ansatte med en anden baggrund end dansk. Og tendensen er stigende.

Der er mange gode grunde til at sikre en vis mangfoldighed blandt sine ansatte i virksomhederne. Og mange virksomheder har også allerede åbnet døren for mennesker med en anden baggrund end dansk.

Kun 12 procent af de 218 deltagende virksomheder svarer, at de ingen medarbejdere har med anden baggrund end dansk. 39 procent har færre end fem procent ansat, men resten er ret godt med.

Spørgsmålet er så blot, om virksomheder, som har stor mangfoldighed i deres medarbejderskare, også forstår at udnytte mangfoldigheden optimalt.

Resultaterne i Indikatoren tyder dog på, at det er mere hænder end hoved, der har været lagt vægt på i ansættelserne. 60 procent af virksomhederne svarer nemlig, at de har ansat disse medarbejdere, fordi det giver dem et større rekrutteringsgrundlag. Men 39 procent har dog også gjort det for at sikre en tilførsel af nye kompetencer.

”Der er altid ledelsesmæssige udfordringer, hver gang der kommer en ny på holdet, uanset hvad baggrund denne person har. Og man skal huske, at der også er forskel på medarbejdere med en dansk baggrund. Og derfor kræver det faktisk ikke en særlig ledelsesstil at udnytte mangfoldighed til strategisk kompetenceudvikling. Der er en række gode ledelsesværktøjer, som er brugbare, uanset hvordan kulturen er i en virksomhed,” siger Tine Grynnerup, virksomhedsrådgiver i CfL.

Men mangfoldighed kan også være en udfordring. Og sådan opleves det også i lidt over halvdelen af de deltagende virksomheder i Indikatoren. 60 procent svarer nemlig, at de oplever en barriere ved ansættelsen af medarbejdere med en anden baggrund end dansk. Disse udfordringer ligger typisk i den daglige udførelse af arbejdet og i den sociale integration. Lidt under en tredjedel af virksomhederne har en politik om mangfoldighed, og hvordan de vil gribe disse udfordringer an.

”Det viser selvfølgelig, at der er en øget opmærksomhed på det her område, men det ændrer ikke væsentligt ved den ledelsesmæssige udfordring,” siger Wenche Strømsnes, Direktionen, CEO.

Indikatoren viser også, at der er stor forskel på virksomhedernes og medarbejdernes forventninger til hinanden.

De virksomheder, der har en politik på området, sikrer sig, at den gode integrationshistorie bliver fortalt, at lederne oplæres, og at der etableres mentorordninger, men resultaterne i form af en bedre integration udebliver.

”For at komme i vinderposition i forhold til mangfoldighed er det vigtigt at fokusere på forståelsen af kompetencer snarere end køn, etnicitet og lignende. Lederne bliver nødt til at finde deres egen motivation for at fremme mangfoldigheden, før det vil lykkes,” siger Wenche Strømsnes.