CfL-Undersøgelse om Performance Management 2012

Stor forskel på ledernes opfattelse af hvor klart definerede performance målene er

Lederne på forskellige niveauer i virksomhederne har ikke den samme opfattelse af, hvor klart målene for effektivisering er defineret for at opnå top performance. Det fremgår af CfL-Undersøgelsen om Performance Management.

Allerede i topledelsen sker der ifølge den seneste CfL-Undersøgelse et bemærkelsesværdigt tab af klarhed, når det drejer sig om, hvor godt og klart effektivitet er defineret. CfL-Undersøgelsen viser, at 32 % af topcheferne i høj grad har defineret, hvad effektivitet er. Længere nede ad direktionsgangen har kun 18 % af funktionsdirektørerne i høj grad defineret det samme.

Tabet af klarhed fra topledelsen og ned gør sig også gældende blandt funktionschefer, projektledere og funktionærer, hvor i gennemsnit omkring 20 % i høj grad har effektiviseringsmålene klart defineret. Både små og store virksomheder er i øvrigt næsten lige gode til i høj grad at definere, hvad effektivitet er for at kunne opnå top performance.

Måler lige meget i dag

Blandt de mange virksomheder, der måler, hvor effektive de er - enten i høj, nogen eller i ringe grad - er der ikke sket nogen større forandring siden 2008 – altså fra før krisen ramte.  

I hvor høj grad måler I på, hvor effektive I er? 2012 2008
I høj grad  31 %  33 % 
I nogen grad  49 %  42 % 
I ringe grad  18 %  19 % 
Slet ikke  2 %  6 % 

De foretrukne værktøjer

CfL-Undersøgelsen viser, at Performance samtaler er begyndt at vinde frem. Her er listen over værktøjer eller modeller, når effektiviteten skal forbedres. Deltagerne i CfL-Undersøgelsen har haft mulighed for at sætte flere krydser. Rækkefølgen har ændret sig siden 2008, hvor KPI lå øverst efterfulgt af budgetplanlægning og Balanced Scorecard.

  • Budgetplanlægning (70 %)
  • Key Performance Indicator (61 %)
  • Performance samtaler (55 %)
  • Dialog (51 %)
  • Lean (42 %)
  • Selvevaluering (27 %)
  • Balanced Scorecard (25 %)

Performance samtaler er mest udbredt blandt de større virksomheder, mens de mindre holder sig meget til budgetplanlægning.

På vejen mod målet

På vejen mod effektiviseringsmålene er de fleste virksomheder i stand til at synliggøre målene, så ledere og medarbejdere ved, hvad de skal nå. Men 20 % formår ikke at synliggøre de strategiske mål for den enkelte medarbejder. Og 20 % kobler heller ikke den enkelte medarbejders opgaver til organisationens strategiske mål. Når det drejer sig om incitamenter har næsten halvdelen af virksomhederne ikke etableret nogen struktur for belønning i forhold til performance.

På vejen mod målet er der stor enighed om, at det er vigtigt at lægge vægt på deltagernes kompetencer i forbindelse med sammensætningen af team. Det svarer over 90 % ja til, og næsten lige så mange svarer, at de i høj grad er gode til at nå organisationens mål.

Godt 400 ledere, svarende til 25 % af de adspurgte, har svaret på spørgsmålene til CfL-Undersøgelsen om Performance Management i tiden omkring årsskiftet 2011-2012.