CfL-Undersøgelse om Proaktiv forretningsfornyelse 2013

Virksomhederne bruger i dag meget færre kræfter på innovation sammen med kunder og interessenter

Hvis virksomhederne lukker sig om sig selv, og de holder op med at tale med deres kunder og eksterne interessenter om fremtidens produkter eller serviceopgaver, hvordan skal virksomhederne så kunne overleve på længere sigt?

Proaktiv forretningsfornyelse – eller mangel på samme - er blevet brandaktuelt med den seneste CfL-Undersøgelse, som dokumenterer, at virksomhederne på kun tre år har mere end halveret involveringen af kunder og interessenter i udvikling og implementering af nye idéer.

Ned fra 43 % til 8 %

Det mest markante fald i involveringen af kunder og eksterne interessenter gælder sidstnævnte, når det handler om udvikling af idéer. For tre år siden sagde 43 % af virksomhedslederne, at eksterne interessenter blev involveret i idéudviklingen. I dag er det kun 8 %, der gør det! Skal idéer implementeres, er det kun 10 %, der involverer interessenterne mod 25 % i 2010.

Kundernes involvering i idéudviklingen er mere end halveret, og her er tallet faldet fra 62 % til 29 %. Kundernes deltagelse i implementeringen er faldet fra 44 % til 19 % på tre år.

Interne processer i fokus

I dag bruger virksomhederne flest kræfter på nytænkning af interne processer (63 %), serviceudvikling (43 %) og produktudvikling (42 %) samt kundehåndtering (42 %) for at nævne de fire højest prioriterede områder, mens kun 9 % har fokus på leverandørerne. Prioriteringen deles af lederne på alle niveauer.

Servicevirksomhederne er dem, der bruger flest kræfter på udvikling og nytænkning inden for kundehåndtering (21 %). De tilsvarende tal for produktionsvirksomheder er kun 8% og for de øvrige virksomheder er tallet 13 %.

Følger de strategien?

De samme ledere siger ellers, at innovation er en del af strategien i virksomhederne. 35 % af lederne siger, at innovation i høj grad er en del af den, og 45 % siger ”i nogen grad”. De resterende 20 % har i ringe grad eller slet ikke integreret innovation i strategien.

CfL-Undersøgelsen viser i øvrigt, at 63 % af lederne for fire år siden fortalte, at nye idéer typisk kom fra de samme medarbejdere. I dag er det 45 %, der fortæller det samme.

Vil selv – kan selv

Lidt over halvdelen siger, at det er de innovative medarbejdere, som er de største drivkræfter bag innovation i virksomhederne. Lidt under halvdelen giver det strategiske fokus æren for innovationen. En tredjedel mener det skyldes ledelsens bevågenhed og involvering. Og så dukker samarbejdet med kunder og eksterne partnere også op. 31 % mener, at kunderne trods alt er med blandt drivkræfterne.

Driften en bremseklods

Hele 64 % af lederne anser driften i virksomhederne som den største barriere for innovation. Derefter kommer: Mangel på tid (50 %), manglende samarbejde på tværs af funktionsområder og afdelinger (29 %) og manglende finansielle ressourcer (23 %). Langt nede på listen kommer ”manglende samarbejde med kunder og øvrige eksterne partnere” som en barriere for innovationen (14 %). Næsten en fjerdedel af virksomhederne siger samtidig, at de i høj grad afprøver idéernes anvendelighed direkte hos deres kunder, og 45 % siger ”i nogen grad”.

Tager nogen fejl?

Der er ikke enighed blandt lederne på de forskellige niveauer med hensyn til, hvorvidt idéernes anvendelighed bliver afprøvet direkte hos kunderne eller ej. Topdirektørerne tror det bedste om dette, for 35 % mener, at det sker i høj grad, mens 45 % siger i nogen grad. Men overbevisningen daler med placeringen i hierarkiet, og mindst enige med toplederne er projektlederne og funktionærerne. Kun 13 % svarer ”i høj grad”, og 53 % siger ”i nogen grad”.

Proaktiv med større indflydelse

Større indflydelse synes at være vejen, hvis lederne og medarbejderne skal være med til at arbejde proaktivt med forretningsfornyelse. 73 % siger, at det er dét, der skal til. 67 % peger på mulighed for deltagelse i kompetenceudvikling. Bonus anerkendelse – verbalt eller økonomisk – er også vejen frem, fremgår det af CfL-Undersøgelsen.

Det skulle i øvrigt være muligt at få medarbejderne med sig, når det gælder proaktiv forretningsfornyelse, for ni ud af ti af lederne mener, der både er vilje og kompetencer til stede blandt medarbejderne.