CfL-Undersøgelse om purpose 2009

Purpose: Et pejlemærke ud af krisen?

Et gennemsyrende, moralsk grundlag, der ligger ud over blot at ville tjene penge. Heri finder vi måske forklaringen på, hvorfor nogle virksomheder har større og mere langvarig succes og klarer krisetider bedre end andre.

Purpose kaldes det, og en ny CfL-Undersøgelse viser, at hele 68 procent af danske virksomheder har lige netop det. Det tal er imponerende højt. Til sammenligning har kun 12 procent af alle amerikanske virksomheder et Purpose ud over at tjene penge.

Den store udfordring er dog at få Purpose til at gennemsyre alle virksomhedens aktiviteter. Kun når der er klar sammenhæng mellem Purpose og virksomhedens strategi, opnås effekten. Vedholdenhed er derfor essentielt, hvis Purpose skal hjælpe danske virksomheder gennem krisen.

Virksomhedens moralske DNA

Purpose er mere end et formål eller en mission. Det er virksomhedens moralske og filosofiske DNA, som gennemsyrer alle aktiviteter. For medarbejderne vil Purpose derfor være den intuitive måde, man tænker på om alle spørgsmål i virksomheden. Det lyder måske langhåret, men Purpose kan være den del af den genetiske kode for langvarig succes, som virksomheder har manglet indtil nu.

Ifølge forfatteren til bogen ”Purpose”, Nikos Mourkogiannis, skal Purpose falde inden for en af følgende fire kategorier for at resultere i succes: Heroisme – at være ambitiøs, modig og effektiv, Excellence – at være kreativ og professionel, Opdagelse – at skabe nyt, eller Altruisme – at være hjælpende eller godgørende. CfL-Undersøgelsen viser, at 95 procent af de danske virksomheder, der har et Purpose ud over at tjene penge, mener, at deres Purpose falder i en af de fire kategorier.

Udfordringen: Sammenhæng mellem Purpose og aktiviteter

Inden for de fire kategorier kan virksomhedernes specifikke Purpose være stort set hvad som helst. Hovedsagen er ikke kvaliteten af Purpose, men i hvor høj grad Purpose gennemsyrer alle aktiviteter i virksomheden, og hvor stor loyalitet der er mod tankesættet i det konkrete Purpose.

Og heri ligger udfordringen for de 68 procent af danske virksomheder, som har et Purpose. Kun 45 procent angiver nemlig, at alle aktiviteter i virksomheden i høj grad understøtter virksomhedens Purpose. Eksempelvis spiller virksomhedernes Purpose kun i ringe grad en rolle i MUS-samtaler, der må siges at være en oplagt anledning til at skabe medarbejderloyalitet over for virksomhedernes moralske tankesæt.

Vedholdenhed er nøglen til succes

Hos CfL Center for Ledelse er vi bekymrede for denne manglende sammenhæng mellem Purpose og virksomhedernes aktiviteter. Uden denne sammenhæng vil virksomhederne opleve aftagende succes, og vi ser da også indikationer på dette i CfL-Undersøgelsen: Virksomheder med faldende indtjening er kendetegnet ved, at sammenhængen mellem Purpose og strategi ikke er tydelig.

Igen må konklusionen derfor være, at Purpose som andre tankesæt ikke er en mirakelkur, der resulterer i succes ”over night”. Men for virksomheder, der arbejder intensivt og vedholdende for at skabe sammenhæng mellem Purpose og virksomhedens strategi, kan Purpose være nøglen til bæredygtig og vedvarende succes på trods af den økonomiske krise.