CfL-Undersøgelse om stabe 2011

Økonomiafdelingerne scorer højest, når virksomhederne vurderer stabenes værdi

It-afdelingernes egne vurderinger af værdi og nødvendig størrelse er til gengæld ude af trit med, hvad direktionerne, driften og de øvrige stabe mener.

De, der passer på virksomhedens pengekasse, nyder anerkendelse i de fleste organisationer for at have en passende bemanding og være pengene værd. Ifølge den seneste CfL-Undersøgelse om stabenes størrelse og værdi, synes økonomiafdelingerne urørlige. Hele 73 pct. af de besvarelser, som CfL-Undersøgelsen har fået, peger på, at økonomiafdelingerne har den rigtige størrelse i forhold til den værdi, de skaber.

Forskel i opfattelserne

Den anerkendelse kan ikke alle andre stabe besmykke sig med, for CfL-Undersøgelse afslører, at der kan være endog store forskelle i stabenes opfattelse af, hvor store de bør være, og hvilken værdi de har for de øvrige stabe, linjen og direktionen. Der er i nogle tilfælde også et vist sammenfald mellem stabenes og direktionernes opfattelse af nødvendig størrelse og værdi. Her overfor står i flere tilfælde linjens opfattelse, som enten præges af en anden form for nøgternhed eller af manglende forståelse for den værdi, som stabene skaber i forhold til deres størrelse.

Det overordnede billede

CfL-Undersøgelsen har spurgt ind til økonomi, HR, it, kommunikation og markedsføring og strategi/Business Development. Overordnet mener de 414 respondenter, der har deltaget i CfL-Undersøgelsen, at…

  • Økonomi har den rigtige størrelse. 73 pct. har som skrevet tommelen i vejret, kun 18 pct. mener, at afdelingerne er for store, og kun seks pct. mener, at de er for små.
  • HR får et Ok fra 54 pct., 18 pct. mener, at HR er for store i forhold til værdien, mens 23 pct. mener, at HR-afdelingerne er for små.
  • It-afdelingerne ligger på 50 pct., der siger OK til størrelsen, 17 pct. synes, at de er for store, og 25 pct. peger på, at It-stabene er for små.
  • Kommunikation og markedsføring er oppe på 58 pct., der er tilfredse med størrelse og værdi, 14 pct. siger ”for store”, og 22 pct. siger ”for små”.
  • Strategi/BD har 46 pct., der synes, at størrelsen er passende, kun otte pct. synes, at de er for store, mens hele 30 pct. mener, at disse stabe er for små. De resterende 16 pct. har slet ikke disse funktioner.

Overvurderer vi os selv?

Økonomiafdelingernes størrelse i forhold til værdi støttes altså bredt af alle de andre i direktionerne, linjen/driften og de øvrige stabe. Fra deres egne rækker er opfattelsen ikke overraskende, at færre af økonomifolkene synes, at de er for store i forhold til, hvad de andre mener, men den tendens går igen for alle.

HR-afdelingernes egne medarbejdere og direktionerne er overraskende meget enige om, at størrelsen i forhold til værdien er passende. Kun henholdsvis 10 og ni pct. i de to lejre synes, at HR er for store, mens henholdsvis 24 og 25 pct. synes, at de er for små. Linjen/driften er imidlertid mere skeptiske, for her vurderer 25 pct., at HR er for store.

It-afdelingerne synes noget ude af trit med opfattelsen blandt de øvrige i CfL-Undersøgelser – eller også er de pressede af outsourcing – fordi hele 41 pct. af it-folkene synes selv, at deres afdelinger er for små. 41 pct. af de it ansatte finder, at deres afdelinger er passende, mens 18 pct. mener, at de er for store. Utilfredsheden med størrelsen vinder ikke genklang hos de øvrige.

Kommunikation og markedsføring har næsten de samme udfordringer som it, idet 40 pct. af medarbejderne i disse stabe selv mener, at de er for få eller for små. Ingen af dem synes selv, at de er for store! Overfor dette står en næsten enig flok fra de øvrige stabe, linjen og direktionen, hvor mellem 50 og 63 pct. finder størrelsen passende, og mellem 12 og 20 pct. finder kommunikation og marketing for store. Kun direktionerne giver dem et vist medløb, idet 30 pct. her mener, at de er for små. Er der noget, de har glemt at kommunikere?

Strategi/Business Development er suverænt de mest utilfredse, når de selv skal vurdere deres størrelse. Hele 68 pct. mener, at de er for få eller for små. Kun 27 pct. synes, at størrelsen er passende. Deres holdning vinder et vist gehør hos de øvrige adspurgte, idet mellem 24 og 33 pct. af de andre er enige i, at denne stabsfunktion er for lille.

Linjen/driften er i næsten alle ovenstående eksempler dem, der er mest skeptiske i forhold til stabenes værdi – forstået på den måde, at linjen/driften scorer højere end de andre med besvarelserne ”for store” eller ”for små” om stabene.

Outsourcing ikke meget på dagsordenen

CfL-Undersøgelsen har spurgt ind til, hvilke stabsfunktioner der bør outsources, og hvilke der allerede er det. Overordnet stemmer besvarelserne meget godt overens, forstået på den måde, at f.eks. 29 pct. mener, at it bør outsources, og 31 pct. svarer, at det er it allerede. It er topscorer på området, mens der er lang færre inden for de øvrige kategorier, der mener, at de bør outsources eller er blevet det.

Blandt de øvrige områder ligger de tilsvarende tal på mellem et par procent og 13 pct., som f.eks. er det antal, der peger på, at økonomi kan outsources. Den manglende lyst til at outsource understreges af det faktum, at når en tredjedel af virksomhederne har fået færre stabsmedarbejdere i forhold til linjearbejdere, så skyldes det ikke outsourcing. Det skyldes effektivisering af driften og af stabsopgaverne, generel vækst i virksomheden og det modsatte samt mere fokus på kvalitet eller kontrol – for at nævne de væsentligste. Outsourcing kommer på en tiende plads på denne liste.

Kvaliteten taler mod outsourcing

Årsagen til den manglende lyst til outsourcing kan ligge i, at det er meget få direktører, linjemedarbejdere eller ansatte i stabene, der har armene i vejret over kvaliteten af det outsourcede arbejde. Kun to-tre procent mener, at kvaliteten i høj grad er blevet bedre. Mellem otte og 16 pct. mener det i nogen grad, og mellem 26 og 38 pct. mener, at outsourcing kun i ringe grad har øget kvaliteten af stabsfunktionernes ydelser. Og bemærkelsesværdigt er det, at direktørerne er mest kritiske.