Virksomhederne er blevet stadig mindre agtpågivende overfor strategiske usikkerheder og risici, viser CfL-Undersøgelsen om Strategisk Ledelse. Kun fire ud af ti topchefer forholder sig til usikkerhederne blot seks år efter finanskrisen ramte.

Opmærksomheden med hensyn til at involvere alle i strategiarbejdet er fortsat stor, og overordnet synes strategiarbejdet i en god gænge. Men tallene fra CfL-Undersøgelsen om Strategisk Ledelse viser, at der er plads til forbedringer, og specielt på ét område påkalder udviklingen sig opmærksomhed.

Løber stadig større risiko

I de senere år er virksomhederne blevet stadig mindre agtpågivende overfor strategiske usikkerheder og risici. For fire år siden, mens finanskrisen var på sit højeste, forholdt 59 % af virksomhederne sig i høj grad aktivt til de usikkerheder og risici, der kunne påvirke virksomhedens fremtid. I dag er det 38 %. Bemærkelsesværdigt er det også, at lederne på alle niveauer er lige enige om ikke længere at fokusere så skarpt på usikkerhederne og fremtidige risici. Men så har mange virksomheder også aktivt og eksplicit fravalgt bestemte markeder ud fra strategiske overvejelser, og det antal er steget fra godt en femtedel i 2012 til næsten en tredjedel i 2014.

Strategien tilpasset situationen

Næsten halvdelen af lederne mener, at deres virksomhedsstrategi i høj grad er tilpasset den markedssituation, de møder. I gennemsnit lige så mange siger, at strategien ”i nogen grad” er tilpasset situationen. De nøgne tal viser bare, at der ikke er enighed blandt lederne. 68 % af topcheferne mener, at strategien er tilpasset, mens kun fire ud af ti i de øvrige ledergrupper er enige i det synspunkt. For to år siden var enigheden nærmest unison med i snit lidt over halvdelen på alle niveauer, der mente, at strategien var tilpasset situationen.

Nyt syn på top- og bundlinje

Blandt de strategiske udfordringer i de kommende tre år får toplinjen større opmærksomhed og bundlinjen mindre. Fokus på toplinjen øges, siger 20 % af lederne mod tidligere 11 %, og fokus på bundlinjen mindskes, for kun 23 % peger herpå mod tidligere 34 %. Men top- og bundlinje er slet ikke de områder, der bliver prioriteret højest i de kommende år.

Vækst er nummer 1

Vækst er med 43 % af stemmerne nummer ét på listen over, hvad virksomhederne øger fokus på. Derefter kommer fastholdelse af den nuværende position på markedet med 37 %. På tredjepladsen ligger tilpasning af organisationsstrukturen (32 %), og først på fjerdepladsen kommer toplinjen.

Virksomhedslederne forventer et mindre fokus på primært effektivisering og procesoptimering (53 %). På andenpladsen kommer minimering af omkostningerne (36 %) og på tredjepladsen innovation (31 %). På fjerdepladsen kommer fokus på bundlinjen.

Satser på kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er højdespringeren i 2014, når det handler om at koble strategiarbejdet til virksomheden i tilfredsstillende grad.  Lidt over halvdelen af lederne peger på dette område mod kun en tredjedel for to år siden. Målstyring og budgetlægning er topscorerne på området. Fokus på effektivisering og optimering er derimod blevet mindre. Kun en tredjedel peger på, at effektivisering og optimering i tilfredsstillende grad er koblet til strategiarbejdet mod lidt over halvdelen ved forrige måling.

Involvering i strategiarbejdet

Opmærksomheden i virksomhederne med hensyn til at involvere alle ledere i strategiarbejdet er lige så stor som for to år siden. Således mener 63 % af lederne, at strategiudviklingen involverer hele ledergruppen, men måske skulle der stå ”burde involvere alle ledere”. Graden af involvering er nemlig ujævnt fordelt. Overordnet føler 51 % sig i høj grad involveret, hvilket er en pæn stigning i forhold til 2012, hvor 45 % sagde det samme. Men spørger man de enkelte ledelsesniveauer, er der store forskelle.

Kun toplederne er helt med

Toplederne overrasker ingen ved, at alle i høj grad siger sig involveret i virksomhedens strategiarbejde, men allerede med lederne af forretningsområder ser det anderledes ud, for her er kun seks ud af ti i høj grad involveret. Herfra går det ned ad bakke. Fire ud af ti ledere af ledere er i høj grad med på strategivognen, hver fjerde mellemleder er det, og kun hver femte projektleder er i høj grad involveret. For de nederste niveauer i hierarkiet ser det lidt bedre ud end for to år siden, men som tallene viser er der stadig plads til forbedringer.

Kunder og leverandører inspirerer

Den største kilde til inspiration med strategiarbejdet er stadig kunder og leverandører. Lidt flere end tidligere henter i høj grad inspirationen derfra (27 %). Dernæst kommer virksomhederne i samme branche (20 %), og på en tredjeplads ligger konsulenterne. 19 % bruger i høj grad konsulenter som inspiratorer.

Langsigtet, men ustruktureret?

Næsten 40 % af virksomhederne har lagt strategien for mere end tre år, og en tredjedel har en tre års strategiramme. Den manglende involvering skinner imidlertid igennem, for der er ikke fuldstændig enighed fra top til bund om længden på strategiperioden. Værre er det, at kun 36 % synes, at deres virksomhed i høj grad arbejder struktureret og systematisk med strategien. For fire år siden var det ca. halvdelen, der mente det samme.

Er styringssystemerne en hindring?

Lidt over halvdelen af virksomhederne peger på, at styringssystemerne, der skal understøtte strategien, har udviklet sig til at blive mere komplekse. Kun 14 % mener, at de er blevet mere enkle. Topcheferne har måske mindre føling med de komplekse styringssystemer i det daglige, for de er mindst bekymrede på området med kun 45 %, der finder systemerne mere komplekse end før. Lederne af forretningsområderne er med 64 % de mest kritiske. Derefter følger projektlederne (53 %), ledere af ledere (52 %) og 48 % af mellemlederne, der mener, at styringssystemerne er blevet mere komplekse.

Skal andet end at tjene penge

Der er de seneste år sket en stigning i antallet af ledere, der angiver, at deres virksomhed er non-profit. Hele 35 % siger sådan mod 18 % i 2009. 45 % af virksomhederne har også et andet formål end at tjene penge, og kun ca. en femtedel har som eneste formål at tjene penge. Enigheden om dette er ret stor på alle niveauer. Blandt dem, der har deltaget i CfL-Undersøgelsen er 64 % private virksomheder, 22 % er offentlige og resten en blanding af begge kategorier.