CfL-Undersøgelse om strategiske problemstillinger 2010

Enkle problemstillinger optager tid fra topledere

Der er ingen forskel på, hvilke problemstillinger ledere på forskellige niveauer oplever at skulle håndtere. Både topledere og mellemledere tager således jævnligt ukomplicerede beslutninger, selvom direktionen primært burde bruge sin tid på mere komplekse strategiske problemstillinger.

Det er hovedkonklusionen i en ny Indikator fra CfL. Både top- og mellemlederne svarer således, at de jævnligt eller ofte står over for problemstillinger, der har et entydigt svar. 

Det er helt forventeligt, at mange problemstillinger har et entydigt svar og derfor er relativt simple at løse. Til gengæld er det overraskende, at disse problemstillinger i høj grad løses på toplederniveau, selvom denne type problemer burde håndteres af mellemlederne, så direktionen i stedet kan bruge sin tid på at håndtere mere komplekse strategiske problemstillinger. 

Samtidig viser CfL-Undersøgelsen, at både top- og mellemledere jævnligt for ikke at sige ofte oplever at skulle håndtere komplekse problemstillinger, hvor det kræver en analytisk proces at finde en løsning, eller hvor der ikke er en entydig løsning. Når både simple og komplekse problemstillinger i lige høj grad løses på både mellem- og toplederniveau, er spørgsmålet, om det danske hierarki er for fladt, eller om toplederne ikke formår at nedbringe kompleksitetsniveauet.

Samtidig rejses spørgsmålet om, hvorvidt mellemlederne ikke er i stand til at tage simple beslutninger, fordi strategien måske ikke er implementeret på en måde, hvor den kan udgøre et pejlemærke, når der skal træffes beslutninger.

Klar strategisk retning fremmer beslutning

At strategien ikke er implementeret godt nok som beslutningsgrundlag, ser man også en Indikation på, når hele 58 procent af top- og mellemlederne svarer, at de ofte håndterer problemstillinger på en anden måde, end den de anser for mest optimal.

Behovet for en velimplementeret strategi ses desuden i, at 60 procent af de adspurgte svarer, at en klar strategisk retning er fremmende for at løse et problem på den mest optimale måde. Den største forhindring er ifølge 64 procent, at de mangler tid. Dette fokus på tid er paradoksalt, for samtidig svarer kun 15 procent, at mere tid fremmer muligheden for at håndtere et problem på den bedste måde.

Bruger topledelsen sin tid korrekt?

Dette paradoks rejser spørgsmålet om, hvorvidt direktionen anvender sin tid på den mest optimale måde. Hos CfL mener vi ikke, at mere tid er løsningen, men at det i stedet er en klar strategisk retning, der skal bane vej for en mere hensigtsmæssig beslutningsproces.

CfL-Undersøgelsen resultater tyder desuden på, at konsekvensen af en uklar strategisk retning kan være, at problemstillinger, der ellers synes enkle, bliver opfattet som komplekse af mellemlederne, som derfor lader beslutningerne flyde opad i organisationen.

Derved bliver problemer ikke løst på det niveau, hvor de hører til, og toplederne kommer til at bruge deres tid på opgaver, der burde løses af mellemlederne. Der er tilsyneladende behov for, at toplederne reflekterer over, hvordan de bruger deres tid og hele organisationens kompetencer, så beslutningsprocesserne kan optimeres.