CfL-Undersøgelsen om udvikling af ledelsestalenter viser, at virksomheder og organisationer kan arbejde mere målrettet på at fastholde ledelsestalenterne i organisationen. CfL-Undersøgelsen underbygger, at talentudvikling er en (strategisk) lederopgave.

CfL-Undersøgelsen viser at topledere typisk rekrutteres udefra, mens nye ledere og mellemledere rekrutteres internt. Det kan skabe et knæk i organisationen, hvor topledelsen ikke kender deres organisation gennem egne erfaringer. Under 10 % af virksomhederne har grundige beskrivelser af karrierevejene, og i 40 % af virksomhederne er ledelsestalentudvikling styret af mere eller mindre tilfældige initiativer. Virksomhederne kan derfor have gavn af at systematisere arbejdet med ledelsestalenter samtidig med, at de plejer de netværk, som talentet skal fungerer i.