Virksomheder i vækst har en klar strategi, fokus på vækst og en ligefrem kommunikation. De er innovative, involverer medarbejderne og har – som en ny topscorende faktor – en sikker styring af virksomheden. Det fremgår af CfL-Undersøgelsen om vækst.

Det går fremad for danske virksomheders vækst, men kun lidt under halvdelen har haft vækst på både top- og bundlinje. Der er samtidig en klar påviselig forskel på dem, der vækster og dem, der ikke gør, men dermed er der også en løsning, fremgår det af CfL-Undersøgelsen.

Fokus på styring af virksomhederne

I 2008 var det efterspørgslen og konjunkturerne, der havde størst betydning for virksomheder med organisk vækst, men den tid er forbi, og denne faktor er nu ude af top tre. Øverst på listen står i dag styring af virksomhederne, og nyt i toppen er også produktudvikling og tilpasning. Der skal med andre ord helt andre greb til i dag for at vækste. Udenfor top tre er der også fremgang for initiativer som etablering og udvikling af netværk og alliancer.

Vækst INDIKATOR 1

Blandt virksomhederne, der har oplevet vækst gennem fusioner og opkøb, er det også styring af virksomheden, der ligger øverst på top 3-listen. I 2008 var det selve opkøbet af andre virksomheder, der var det væsentligste. Og for at understrege betydningen af styringen, er det netop manglen på samme, der er den største barriere for vækst i fusionerende virksomheder.

Vækst er ikke noget tilfælde

Et stigende antal virksomheder gør mere for at få den ønskede vækst, end de fx gjorde i skæbneåret 2008. På alle parametre er virksomhederne generelt blevet mere bevidste om vejen til vækst. De overvåger løbende forhold, der er afgørende for væksten. De har fastlagt en strategi for, hvordan de vil opnå vækst. Der er sat klare mål for virksomhedens vækst, og strategien formidles til alle medarbejdere.

Forskellen på succes og fiasko

Omvendt har stagnerende virksomheder i mindre grad sat mål for deres vækst. De har i mindre grad formidlet strategien til deres medarbejdere eller opstillet klare mål for relevante områder i virksomheden. Mens lidt over halvdelen af vækstvirksomhederne har sat sig klare økonomiske, markeds- og produktmæssige mål, er det kun tilfældet hos en femtedel af virksomhederne uden vækst, og for dem med direkte fald i væksten har næsten halvdelen ikke sat sig mål på disse områder. Det ligner unægtelig opskriften på fiasko.

 

 Vækst INDIKATOR 2

Forskellen på succes og fiasko har flere nuancer. Selv om virksomhederne har fastlagt en strategi, sådan som det fremgår af grafikken, kan de godt opleve faldende vækst. Det sker fx, når strategien ikke formidles til medarbejderne, viser CfL-Undersøgelsen.

God formidling giver bonus

Virksomheder i vækst er også dem, der er bedst til at formidle strategien til deres medarbejdere. Kommunikationen er åben og ligefrem, og ledelsen sikrer, at medarbejdernes indsats og resultater anerkendes. Ifølge CfL-Undersøgelsen er der en højere grad af sammenhæng mellem præstation og belønning i virksomheder, der oplever vækst.

Vækst og fremdrift som kultur

Effekten af god ledelse ses tydeligt på strategiområdet, hvor virksomhederne med faldende vækst sagtens kan have en strategi på plads, men hvis de ikke formidler den til medarbejderne og inddrager dem, kommer virksomhedens ledelse ikke langt med strategien. Det samme sker, hvis fordelingen af ansvaret er uklar. Det kan man se af tallene, for selv om over 42 % af virksomhederne med faldende vækst i høj grad har fastlagt en strategi, har kun 26 % i høj grad formidlet strategien til medarbejderne. Dem der formår at formidle strategien får til gengæld medarbejderne, der i højere grad selv tager initiativ til opgaveløsninger, udvikling og forbedringer. Det er også i disse virksomheder, at vækst og fremdrift bliver en naturlig del af kulturen.

Effektivisering og innovation

Små og mellemstore virksomheder med op til 199 medarbejdere oplever i højere grad vækst end dem med over 200 medarbejdere. Det går således fremad for tre fjerdedele af SMV’erne, mens bare lidt over halvdelen af de største virksomheder har oplevet vækst de seneste tre år. Hele 87 % af alle virksomheder har været igennem et effektiviseringsforløb inden for de seneste par år. 77 % betegner deres virksomhed som innovativ, og 78 % har identificeret og beskrevet de processer, der er afgørende for deres succes.

Innovation er en vinder

Der kommer bare forskellige resultater ud af de bestræbelser, virksomhederne gør sig. Det gælder ikke mindst i forhold til effektiviseringen. Alle virksomheder, der har oplevet nedgang, har været gennem et effektiviseringsforløb. Lidt over 80 % af virksomhederne med organisk vækst har også effektiviseret, men de har til gengæld været mere innovative end dem uden vækst, og det kan ses på toplinjen – og for mange af virksomhederne også på bundlinjen.