CfL-Undersøgelse om Vækst 2016

Væksten inden for de seneste 3 år er lavere sammenlignet med før finanskrisen

I 2008 havde 47 % af virksomhederne en vækst på toplinjen på over 10 %, hvilket kun er tilfældet for 30 % af virksomhederne i dag. På trods af dette ses en stigende tendens til, at virksomhederne fastlægger strategi for, hvorledes organisationer opnår vækst. Så hvordan ruster virksomheder sig bedst muligt til at imødekomme væksten, hvilken betydning har indarbejdelsen af vækstmål i budgettet, og føler virksomhedernes medarbejdere sig gearet til vækst?

CfL-Undersøgelsen om Vækst viser, at væksten blandt virksomheder stadig bærer præg af finanskrisen. Væksten på toplinjen og bundlinjen, inden for de seneste 3 år, er lavere sammenlignet med væksten i 2008. Tendensen skyldes ifølge indikatoren bl.a. at virksomheder i beskeden grad udvikler de kompetencer blandt medarbejderne, der er nødvendige for at realisere væksten. Derudover føler kun 15 % sig gearet organisatorisk og ledelsesmæssigt til vækst. Afslutningsvis viser CfL-Undersøgelsen, at 83 % ikke mener, at de selv i høj grad sikrer tydelig feedback når medarbejdernes indsats ikke er tilstrækkelig. 

CfL-Undersøgelsen om Vækst peger på at feedback kulturen skal forbedres for at øge væksten. Derudover skal der udvikles de kompetencer blandt medarbejderne, der er nødvendige for at realisere væksten, således at medarbejderne i højere grad føler sig gearet organisatorisk og ledelsesmæssigt til vækst. For at øge væksten er det yderligere vigtigt at påpege, at vækst ikke blot skal inkorporeres i virksomhedens strategi, men også indarbejdes i organisationens budget - virksomheder som indarbejder vækstmål i budgettet oplever i højere grad god vækst.

160502 INDIKATOR Om Vækst _infographic (2)