CfL-Undersøgelse om vækst 2008

Ny CfL-Undersøgelse tager pulsen på strategien og ledelsen hos medlemsvirksomhederne.

De seneste år har været præget af høj vækst i erhvervslivet. Nogle steder er det endda gået så godt, at det har været svært at følge med. Det viser den nyeste Indikator fra CfL. Lidt over 200 virksomheder har besvaret de mange spørgsmål om, hvordan situationen er i lige netop deres virksomhed. 76 procent af de adspurgte har oplevet vækst generelt. 58 procent af disse har oplevet væksten på både toplinje og bundlinje, mens 11 procent svarer, at de har haft ren bundlinjevækst. Men Indikatoren viser også, at 24 procent kun har oplevet væksten på toplinjen.

De 69 procent, der har kunnet glæde sig over stigende tal på bundlinjen, har alle sat klare mål for deres vækst og fulgt dem. Ledelsen i disse virksomheder har været dygtige til at overvåge de forhold, der har været afgørende for en god vækst. Og så har de især været dygtige til at følge op.

Ændringer i organisationsdesignet er ikke afgørende for at få vækst på bundlinjen. Men i 62 procent af de virksomheder, der har haft vækst, har væksten alligevel gjort det nødvendigt at ændre på organisationsdesignet. Og her har lidt over halvdelen, dvs. 53 procent, valgt at gå imod en mere funktionsopdelt struktur.

  • 55 procent har oplevet organisk vækst
  • 21 procent har oplevet vækst igennem fusioner og opkøb
  • 47 procent har oplevet en mere end 10 procents vækst på toplinjen
  • 41 procent har oplevet en mere end 10 procents vækst på bundlinjen