Videnhåndbog - Effektivitet og værdiskabelse 2015

Her finder du viden om effektivitet og værdiskabelse, som er fokus på vores KLUBHUSMØDE™ den 26. januar. Her ser vi på, hvordan vi hele tiden kan optimere, tilpasse og udvikle vores organisationer og virksomheder i forhold til de muligheder, trusler og udfordringer, vi står overfor.

Vi stiller b.la. skarpt på, hvordan det står til med at sikre størst mulig effektivitet og om vi har forbedringsaktiviteter, der understøtter dette? Vi ser på de vigtigste årsager til effektivitet, hvor er vi mest udfordret, og hvem bliver involveret? Og sidst men ikke mindst ser vi på, hvor systematisk arbejder med vores effektivtetsforbedringer uden at miste fokus på virksomhedens værdiskabelse.

Denne håndbog vil løbende blive opdateret med resultaterne fra CfLs INDIKATOR™ - effektivitet og værdiskabelse. Ligeledes vil video med highlights og podcast blive offentliggjort på denne side.