Leder uden pisk eller gulerod - hvad gør du så?

CfLs Chefrådgiver, Henrik Graungaard, giver dig 3 gode råd

At være leder uden formelt personaleansvar er en udfordring. For hvad bruger man, når man hverken har pisk eller gulerod?

CfLs Chefrådgiver – Strategisk Ledelse, Henrik Graungaard, giver dig her 3 gode råd:

  • T for tid: Du skal tage dig tid. Som uformel leder har du ansvaret for at lede et team, et projekt, en proces, men du har ikke det formelle personaleansvar. Det betyder dog ikke, at du ikke skal træffe beslutninger, udstikke en retning, nå et mål, styre ressourcerne og sikre kommunikationen. Det skal du, og det skal du afsætte tid til.
  • A for aftaler: Du skal lave stærke aftaler. Stærke aftaler med ledere og medarbejdere i forhold til, hvilke medarbejdere du har til rådighed i hvilket omfang i dit projekt. Du ejer ikke de ressourcer, som du er afhængig af for at komme i mål – derfor skal du lave aftaler, der er klart kommunikeret og forventningsafstemt.
  • O for opmærksom: Du skal følge opmærksomt op på dine aftaler. Som uformel leder udstikker du retningen for dit projekt. Derfor skal du være opmærksom på, om retningen bliver fulgt. Hvis ikke, skal du reagere med rettidig omhu. Bliver aftalerne svigtet, har du sandsynligvis forsømt din lederrolle. Det kan være, du har glemt at rose eller at give feedback, så der er opstået usikkerhed om, hvad medarbejderne skal. Det kan også være, du har ladet stå til for længe, fordi du ikke har taget dig tid til at lede og til at kommunikere klart, hvad du forventer.  

TAO handler om at tage lederskabet på dig. Selvom du ikke har det formelle personaleansvar, er det vigtigt, at du markerer dig som leder overfor det team, det projekt eller den proces, du leder.

Hvis du ikke allerede mestrer TAO, kan du tilmelde dig Prolog – CfLs intensive og personlige lederudviklingsforløb over 6 dage for dig, som er leder uden formelt personaleansvar.

Du kan også læse mere om vores her: ledelseshåndbog for ledere uden formelt personaleansvar