Introduktion til Samspil mellem direktion og bestyrelse

Samspillet mellem direktion og bestyrelse har til formål at sikre, at virksomhedens fulde potentiale udfoldes og udnyttes. Det handler om at forstå og udfordre sit strategiske handlerum og sikre en optimal arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion. Det er en krævende opgave, der stiller store krav til både direktions- og bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst til samspillet imellem dem.

> Læs mere om Samspil mellem direktion og bestyrelse her