CfLs Forum for Værdiskabelse 2014 har bedt os sætte temaet God ledelseskvalitet på dagsordenen. Her er highlights fra arbejdet, der har strakt sig over 20 uger.

Virksomhedsrådgiver Bjarne Jacobsen var vært, da forskeren, praktikeren og de fremsynede ledere i CfLs community mødtes for at drøfte strategisk ledelse.