Mini-webinar om Krisen

Her kan du fordybe dig i 20 ugers arbejde om krise og ledelse. Fremsynede ledere har debatteret, videndelt og lært om dette tema, som CfLs Forum for Værdiskabelse 2012 har bedt os sætte på dagsorden. Virksomhedsrådgiver i CfL Henrik Bucholdtz var vært ved Klubhusmødet.