Mini-webinar om Livslang lederudvikling

Ledelse er den enkeltfaktor, der har størst betydning for værdiskabelse. Her drøfter en række fremsynede danske ledere, hvordan vi kan få mest mulig ledelseskvalitet for færrest mulige ressourcer. Chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger er vært.