Undervisningsministeriet om kurset HR Konsulentene

Hør Kontorfuldmægtig Maria Krak fra Undervisningsministeriet fortælle om kurset HR Konsulenten.