Episode 9

Ledelse der gør dine medarbejdere selvkørende

Henrik taler med chefrådgiver Lars Hemmingsen omkring situationsbestemt ledelse, som er et effektivt værktøj, der kan hjælpe dig med at lede den enkelte medarbejder til at blive mere selvkørende og nå sit næste udviklingsniveau. De drøfter vigtigheden af begreber som målsætning, forventningsafstemning, uddelegering og feedback.

Du kan blive klogere på situationsbestemt ledelse her.

Kunne du tænke dig et uforpligtende sparringsmøde?

Henrik Eriksen
Senior Relations Manager

📱  +45 2565 9000
📧 her@cfl.dk