Episode 4

Strategiudvikling og formulering

Opskriften på den gode strategi

Forhenværende chefrådgiver Johnny Husen kommer forbi til en snak om strategi og strategiformulering.

Strategiprocessen bør starte med en analyse af status quo - altså bevægelser i markedet og virksomhedens interne og eksterne udfordringer. Det analytiske grundlag giver virksomheden basis for at definere langsigtede mål, der er ambitiøse, og som kan trække virksomheden i den rigtige retning. Herfra er det afgørende, at der arbejdes med virksomhedens kultur og evner til at realisere strategien.

Kunne du tænke dig et uforpligtende sparringsmøde?

Henrik Eriksen
Senior Relations Manager

📱  +45 2565 9000
📧 her@cfl.dk