Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat.

En af hjørnestenene til gode resultater er effektiv kommunikation og gode samarbejdsrelationer, og dette kan Jungiansk Typeindeks (JTI) bidrage med.

JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper.

JTI giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Formålet med autorisationen

Du får den grundlæggende teoretiske viden om og forståelse af Jungs typologi samt viden om, hvordan du anvender JTI som udviklingsværktøj. Du lærer at præsentere værktøjet, tolke profiler og holde tilbagemeldingssamtaler. Du bliver præsenteret for værktøjets anvendelsesmuligheder i organisationen.

Hvem kan arbejde med Jungiansk Typeindeks (JTI), og hvordan kan det anvendes?

Instrumentet og kurset henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:

  • Udviklingsprocesser
  • Personlig udvikling
  • Lederudvikling
  • Konflikthåndtering
  • Teambuilding og interpersonelle relationer
  • Forandringsprocesser
  • Karriererådgivning
  • Kommunikation

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: PFA Pension, KMD A/S, Novozymes A/S, Trafikselskabet Movia A/S, SEAS-NVE Holding A/S og Develosofi Management.

Hvordan får jeg adgang til at anvende Jungiansk Typeindeks (JTI)?

Du kan få adgang til at anvende JTI ved at gennemføre et autorisationskursus på 3 + 1 dag, som CfL udbyder. Som en del af autorisationskurset skal du mellem modul 1 og 2 gennemføre 4 tilbagemeldingssamtaler, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i autorisationskurset, at du har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning, medmindre du har grundkursus i tests fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL, Cubiks el. lign.

Deltagerne udtaler

Linda Greve, Specialkonsulent & Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Vi bruger JTI i forbindelse med undervisning af studerende på vores ECTS-belagte kurser i entrepreneurskab og innovation. Vi anvender JTI på alle fire fakulteter og således til studerende på medicin, humaniora, business and social science, ingeniørvidenskab og naturvidenskab. Vi bruger JTI, fordi det giver vores studerende en indsigt i deres præferencer, og hvor de har deres styrker og svagheder i en entrepreneuriel proces. Desuden bruger vi JTI til at give de studerende et fælles sprog om præferencer, samarbejde, procesarbejde og gruppedynamikker i kombination med anden litteratur.

Linda Greve, Specialkonsulent & Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
JTI - Dorte Vestergaard, HR-chef, Djursland Bank

Vi er som mennesker forskellige - og hvad giver det af spændende muligheder samt eventuelle udfordringer? Under denne overskrift bliver der skabt respekt - og forståelse - for hinandens forskelligheder, og der bliver i banken skabt et fælles sprog og en fælles referenceramme, som reducerer risikoen for konflikter kolleger imellem, giver mulighed for at tilpasse sin adfærd overfor en kollega, der er meget anderledes end én selv og det har medført, at mange nu bevidst sparrer med "sin modsætning" for samlet at finde en endnu bedre løsning på en udfordring.

Dorte Vestergaard, HR-chef, Djursland Bank

Jeg fik meget stort udbytte af JTI-autorisationskurset både teoretisk og i praksis. Til dagligt bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.

Mette Kjøge Jakobsen, HR-konsulent, Jyske Bank

Kursusmaterialer