Beskrivelse

Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat.

En af hjørnestenene til gode resultater er effektiv kommunikation og gode samarbejdsrelationer, og dette kan Jungiansk Typeindeks (JTI) bidrage med.

JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel som individuelt i grupper.

JTI giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Formålet med autorisationen

Du får den grundlæggende teoretiske viden om og forståelse af Jungs Typologi samt viden om, hvordan du anvender JTI som udviklingsværktøj. Du lærer at præsentere værktøjet, tolke profiler og holde tilbagemeldingssamtaler. Du bliver præsenteret for værktøjets anvendelsesmuligheder i organisationen.

Hvem kan arbejde med Jungiansk Typeindeks (JTI), og hvordan kan det anvendes?

Instrumentet og kurset henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:

  • Udviklingsprocesser
  • Personlig udvikling
  • Lederudvikling
  • Konflikthåndtering
  • Teambuilding og interpersonelle relationer
  • Forandringsprocesser
  • Karriererådgivning
  • Kommunikation

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: PFA Pension, KMD A/S, Novozymes A/S, Trafikselskabet Movia A/S, SEAS-NVE Holding A/S og Develosofi Management.

Hvordan får jeg adgang til at anvende Jungiansk Typeindeks (JTI)?

Du kan få adgang til at anvende JTI ved at gennemføre et autorisationskursus på 3 + 1 dag(e), som CfL udbyder. Mellem modul 1 og 2 skal du gennemføre 4 tilbagemeldingssamtaler, og autorisationskurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i autorisationskurset, at du har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning, medmindre du har grundkursus i tests fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL eller Cubiks.

Deltagerne udtaler

Jeg fik meget stort udbytte af JTI autorisationskurset både teoretisk og i praksis. Til dagligt bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.

HR-konsulent Mette Kjøge Jakobsen, Jyske Bank

Kursusmaterialer