Skab værdifulde talent- og kompetenceudviklingsprogrammer og få hjælp til karriereudvikling og personlig indsigt.

Karrieremodellen™ sikrer dels kvaliteten i den årlige medarbejderudviklingssamtale, så medarbejderen får afklaret sine jobønsker, og leder og medarbejder sammen får tilrettelagt et målrettet karriereforløb, der balancerer den enkelte medarbejders ønsker og virksomhedens behov.

Og dels at virksomheden kan motivere og fastholde nøglepersoner ved at skabe værdifulde talent- og kompetenceudviklingsprogrammer, der understøtter virksomhedernes forretningsstrategier. Lederne kan således nemt benytte værktøjet til MUS-samtaler og vejlede om de forskellige karriereveje i jeres virksomhed.

Dit udbytte af et certificeringskursus i Decision Dynamics Karrieremodel™

Certificeringskurset giver dig en grundig indsigt i Karrieremodellens™ begrebsramme og de tilhørende validerede instrumenter. Du vil lære at præsentere modellen, tolke profiler og holde tilbagemeldingssamtaler. Derudover vil du blive præsenteret for Karrieremodellens™ anvendelsesmuligheder i organisationer.

Deltagerne udtaler

Kurset er intensivt og holder et godt fagligt niveau. Samtidig gør den høje brugerinvolvering det let at omsætte læring til handling i min egen hverdag.

Dorthy Rasmussen, HR chef, Det Danske Filminstitut
Ghita Ferrer

Haldor Topsøe er en virksomhed med mange dygtige ingeniører og tekniske specialister. Nogen af de dygtigste i verden. I forbindelse med virksomhedens vækst, har vi brug for at sætte øget fokus på ledelse. Som et led i dette arbejde har vi i samarbejde med CfL udarbejdet et assessment forløb, som skal hjælpe os med at vælge de personer, som er bedst egnede og mest motiverede til ledelsesopgaven. Vi bruger Karrieremodellen™ til dels at sikre, at deltageren rent faktisk er motiveret i retning af ledelsesopgaven og dels at de har en god forståelse af kommende medarbejderes motivation. Dette kan være en hjælp både i forhold til den del af ledelsesopgaven, som handler om management og den som handler om leadership. Management i forhold til opgavefordeling og strukturering af arbejdet og leadership i forhold til, hvordan lederen kan ”tænde” den enkelte medarbejders engagement. Endnu et vigtigt element, som Karrieremodellen™ giver input er, at den kommende leder får kendskab til det ”filter” som hun eller han ser verden og vurderer andre gennem. Den del af træningen som omhandler dette, giver anledning til en del ”aha” oplevelser og indsigt i hvordan lederen kan værdsætte de personer, som er anderledes end hende eller ham selv. Lederens måske fornemmeste opgaver er, at kunne motivere medarbejdere på en måde, så de arbejder af lyst så meget af tiden som muligt – jf. det gamle udtryk ”det er lysten, der driver værket”.

Ghita Ferrer, HRD Specialist, Haldor Topsøe

Deltagere på certificeringskurset

Testværktøjet og kurset henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:

 • Medarbejder- og talentudvikling
 • MUS
 • Employer branding
 • Teamudvikling
 • Performance Management
 • Personlig udvikling
 • Individuel karriereudvikling
 • Rekruttering
 • Ledelsesudvikling
 • Forandringsprocesser
 • Strategisk HR

Hvordan får jeg adgang til at anvende Karrieremodellen™?

Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået af kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL, medmindre du har grundkursus i test fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL eller Cubiks.

For at kunne anvende Karrieremodellens™ individniveau skal du gennemgå et certificeringskursus på 2 + ½ dag(e) hos CfL. Mellem modul 1 og 2 skal du gennemføre 3 træningssamtaler. Denne certificering sætter dig i stand til at anvende modellen på individniveau.

Du kan desuden supplere dette kursus med en halvanden dags certificering i Karrieremodellens™ organisationsdel, der giver adgang til at arbejde med modellen på gruppe- og/eller organisationsniveau.

Læs mere om værktøjets indhold og tekniske specifikationer - Klik her

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Topdanmark Forsikring A/S, NCC Construction Danmark A/S, PFA Pension, SimCorp A/S og Region Hovedstaden.

Hør tidligere Fagchef Mette Babitzkow Boje fra CfL fortælle om Decision Dynamics Karrieremodel™ - Individniveau (KMI):

Kursusmaterialer