Kursus

Forandringsagent i en grøn omstilling

Filosofikum For Ledere
Download folder om kurset

Medlemspris kr. 21.500 kr / Andre kr. 24.900 kr.

Tjek om din virksomhed er medlem
Vælg start dato

23. oktober 2023 - 23. november 2023

Lokation: DJØF, Nørre Voldgade 106 1358 København

Varighed 4 dage - 2 moduler

Lokation DJØF, Nørre Voldgade 106 1358 København

 • Modul1

  DJØF, 1358 København

  • 23. oktober 2023, KL. 09:00 - 16:00
  • 24. oktober 2023, KL. 09:00 - 16:00
 • Modul2

  DJØF, 1358 København

  • 22. november 2023, KL. 09:00 - 16:00
  • 23. november 2023, KL. 09:00 - 16:00

Du er i gang med eller står over for at skulle arbejde med organisationens grønne agenda og bæredygtige forandringer.

 

Målgruppe

Du ønsker at få en grundig indføring i klima- og bæredygtighedsområdet. Du vil forstå, hvad der er på spil på klimaområdet og i den grønne omstilling. Du vil klædes på til at navigere i den offentlige debat og internt i din organisation eller virksomhed, når I arbejder med grønne produkter, partnerskaber og bæredygtige tiltag. 

Måske arbejder du med tal og laver analyser, måske skriver du beslutningsoplæg eller driver grønne projekter.

Dit udbytte

 • forståelse for de centrale begreber og dagsordener i den grønne omstilling
 • viden til at bygge bro mellem fagligheder inden for samfundsvidenskab, kommunikation og ingeniørfaglighed i tilgange til klima, energi og bæredygtighed
 • overblik over de centrale aktører på klimaområdet i dansk og international kontekst og indsigt i deres styrkeforhold og interesser
 • indsigt i, hvordan klimamål og -lovgivning bliver til, og hvilke udfordringer der opstår i at fastsætte og opfylde dem
 • overblik over sammenhænge og dynamikker i klima- og energisystemer
 • indsigt i politisk interessevaretagelse og kommunikative dos and don’ts i en grøn omstilling
 • sparring og feedback gennem arbejdet med relevante cases.

Forløb og indhold

På kurset får du de afgørende og grundlæggende forudsætninger for at kunne agere som forandringsagent i en grøn omstilling med fokus på klima og bæredygtighed i din organisation eller virksomhed.

Den grønne omstilling er den vigtigste og mest komplekse opgave, vi som samfund står overfor. Samtidig er det et område, der er fyldt med dilemmaer og forskelligartede interesser, som skal forenes. 

For at lykkes med projekter for en grøn omstilling er der brug for fælles forståelse, viden og samarbejde på tværs af fagområder og sektorer. Uanset om du arbejder med klima, energi og bæredygtighed til daglig, eller om du blot er ved at snuse til området, har du brug for særlige forudsætninger for at kunne navigere effektivt i et så komplekst stofområde. 

Kurset klæder dig på til at afkode, hvad der er på spil på den grønne dagsorden, og til at træffe kloge valg, drive effektfulde projekter og udtænke gode klimaløsninger. Efter kurset vil du være klædt på til at koble dine kompetencer med dine kollegers og samarbejdspartneres, så du kan bidrage til grønne initiativer og projekter på tværs af faggrupper, funktioner og sektorer.

Dag 1: 

Historik: Klima- og energikrisens ABC – forudsætningerne for situationen i dag

Klima, energi og bæredygtighed er komplekse emner, som kan være svære at få det fulde greb om. Området er teknisk, dagsordenerne og aktørerne er mange, og feltet udvikler sig konstant. 

På det første modul får du en grundlæggende forståelse for, hvordan klimakrisen er opstået, og hvor vi står i dag. Modulet ridser historikken op fra Kyotoaftalen i 1992 til i dag for at vise, hvor langt vi er, hvilke udfordringer vi fortsat skal løse, og hvad vi kan forvente af fremtiden ud fra forskellige scenarier. 

Som forandringsagent får du indsigt i forskellige former for udledninger, både i forhold til typer af klimagasser og geografiske og sektormæssige forskelle. Du får også indblik i de centrale aktører og de forskellige overordnede veje til reduktioner.

Dagen giver dig:

 • overblik over den globale kontekst og dyb indsigt i Danmarks klimasituation
 • baggrunden for, hvorfor verden bredt set er havnet i den globale klima- og bæredygtighedskrise
 • forståelse for de dilemmaer, som har påvirket udviklingen
 • indblik i de internationale aftaler med betydning for Danmark – fra Kyotoaftalen til i dag
 • forståelse for udfordringer, brydninger og interessekonflikter mellem forskellige aktører i dansk kontekst
 • fakta om udledningerne, deres historiske udvikling og klimamålene for de forskellige sektorer i Danmark
 • indsigt i, hvilke veje der er til at nå de danske klimamål.

Dag 2:

Teknik: Grønne klima- og energisystemer, sektorerne og deres kobling

For at nå samfundets klimamål og skabe et bæredygtigt energisystem skal vi fx udnytte fjernvarme, elnettet og bygninger optimalt i en intelligent kobling af sektorerne.  

Alle samfundets sektorer som landbrug, industri, transport og bygninger skal gennemgå en grøn omstilling og spille sammen på helt nye måder. Det gør vi bl.a. ved at øge digitaliseringen og vores brug af Internet of Things-teknologier i form af fx sensorer og optimerede styringssystemer. 

På modulet får du en gennemgang af sammenhængen i og klimapotentialet for de komplekse energi- og klimasystemer og de kommende nødvendige tiltag. Fokus er på de sektorer, der skal levere de største nedbringelser i udledning af drivhusgasser. Som forandringsagent får du nødvendig viden om tilgængelige klimateknologier, I kan bruge i jeres grønne omstilling.

Dagen giver dig:

 • forståelse for sektorernes samspil, hvad angår udledninger og energisystemer
 • indsigt i de mest udledende sektorers største udfordringer og muligheder for at nå klimamålene
 • kendskab til klimapartnerskaberne på de enkelte sektorområder og relevante branche- og sektorspecifikke initiativer
 • viden om, hvordan udvalgte sektorer kan reducere drivhusgasser, fx igennem sektorkobling, ved omlægning af produktion eller ved brug af klimateknologier som Internet of Things (IoT), Carbon Capture and Storage (CCS) og Power-to-X (PtX).

Dag 3:

Politik: Grøn politik - nu og i fremtiden

På dag 3 får du en præsentation af de politiske aftaler i nationalt, europæisk og internationalt regi, der er gældende eller forventes at blive vedtaget i de kommende år, og som sætter rammen for den grønne omstilling af samfundet. 

Som forandringsagent får du et dybt indblik i klimalovens udmøntning, hvilken rolle beskatning og CO2-kvoter kommer til at spille, hvordan regulering såsom EU-direktiver bliver udformet og implementeret, og hvilke aktører der er bestemmende for fremtidens klimapolitik. Du er med til at reflektere over civilsamfundets stigende pres på politikerne i form af fx lokalaktivistisk modstand mod vindmøller og søgsmål mod staten.

Dagen giver dig:

 • indsigt i, hvor klimapolitikken er på vej hen, og hvad vi skal forvente af politikerne i Bruxelles, på Christiansborg og ude i kommunerne
 • en gennemgang af kerneaktører, der har betydning i forhold til reguleringspolitikker inden for det grønne område, fx Finansministeriet, Klimarådet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og de grønne NGO’er
 • indsigt i de kommende aftaler og forhandlinger inden for det grønne område, og hvilke store politiske kampe der fortsat udestår.

Dag 4:

Praktik: Klimamål, bæredygtig strategier og kommunikation i en grøn omstilling

Det fjerde modul fokuserer på, hvordan du og din virksomhed eller organisation kan sætte ambitiøse klimamål, udarbejde bæredygtighedsstrategier og kommunikere om jeres fremskridt.

Du får en introduktion til forskellige anerkendte redskaber til at sætte klimamål, som Science Based Targets. Du ser eksempler på, hvordan du som forandringsagent i en grøn omstilling kan arbejde med klima og bæredygtighed både strategisk og i praksis. 

Du arbejder med kommunikative greb på det grønne område, og hvordan du sætter grønne dagsordener med øje for de potentielle gevinster og risici, det kan føre med sig.

Dagen giver dig:

 • redskaber til at sætte ambitiøse klimamål og omsætte mål til handling
 • inspiration til at arbejde med grøn omstilling både strategisk og i praksis, fx gennem partnerskaber og samarbejder
 • kommunikative greb til at sætte grønne dagsordener og vise fremskridt
 • indsigt i risici og faldgruber, fx greenwashing.

Anna Louise Højbjerg Henrichsen

Direktør for public affairs & public relations i kommunikationsbureauet Advice

Anna har bred erfaring med klima- og energipolitik og stærke kompetencer inden for public affairs, stakeholder management, kommunikation og agenda-setting. Hun har været public affairs director i Danfoss, hvor hun rådgav Danfoss’ ledelse i forbindelse med World Economic Forum i Davos, klimatopmøder, valgkampe, erhvervsfremstød og ny energipolitik i Danmark, EU og globalt. Hun har været klima- og energirådgiver på Danmarks ambassade i Washington og arbejdet hos den offentlig-private partnerskabsorganisation State of Green. Anna er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. 

Alt dette får du

I løbet af fire moduler får du indsigt og redskaber til at navigere som forandringsagent i en grøn omstilling.

Kursets indhold bliver så vidt muligt tilpasset til deltagernes interesser, med særligt fokus på de sektorer og vinkler, som er relevante for dig og de andre på holdet. Undervisningen indeholder bl.a. praksisnære vidensoplæg fra eksperter, som vi krydrer med gode eksempler. Undervejs løser du cases sammen med de andre deltagere, hvor I bringer jeres nye viden i spil.

Til hver undervisningsgang er der et mindre pensum af relevante artikler og tekster, som du finder på Djøfs digitale læringsportal. På læringsportalen kan du også lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kursets start. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det fysiske kursusmateriale.

Ofte stillede spørgsmål

Der er gratis parkering og ladestationer til elbiler hos CfL. Parkeringsforholdene kan variere hos de forskellige konferencesteder vi benytter. Tjek derfor på det enkelte konferencesteds hjemmeside.

CfL ligger  200 meter fra Østerport station i København, hvortil der er gode bus og togforbindelser. Vi bestræber os altid på at lægge internatmodulerne tæt på offentlig transport. Spørg os gerne i forhold til konkrete afholdelser på info@cfl.dk.

CfL er en medlemsorganisation for virksomheder. Du kan derfor ikke have et personligt medlemskab. Er du i tvivl om din virksomhed er medlem af CfL er du velkommen til at sende os en mail på medlem@cfl.dk.

Ja, du kan sagtens tilmelde dig kurset selvom din virksomhed ikke er medlem af CfL.

Ja forløbet er med fuld forplejning. Kontakt os gerne, hvis du har allergi, eller der er andre særlige hensyn vi skal tage, på info@cfl.dk.

Betaling foregår via faktura. Ved tilmelding angiver du dine og virksomhedens faktureringsoplysninger.

Du kan trygt tilmelde dig alle CfLs fysiske aktiviteter. Vi overholder til enhver tid myndighedernes anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Du kan læse mere om vores coronaberedskab her.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf

Tilmeld dig kurset

Tilmeld dig kurset

Udfyld formularen for at tilmelde dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Kom med på gratis webinar og få ny viden

Inspirationsmøder

Hvor godt kender du CfL? Deltag i online intromøde

Mød direktør Anja Neiiendam og få en introduktion til CfL. Hør, hvordan du kan sikre dig, at I får størst muligt udbytte af jeres medlemskab. Ikke-medlemmer er mere end velkomne.

DKK Gratis/Åbent for alle /

6. juni 2023

1 dage

Online

CfL-Klubhusmøde

Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er og bliver en de helt store udfordringer på både private og offentlige arbejdspladser, så det er en vedvarende strategisk opgave at arbejde med udvikling af medarbejdere.

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

9. juni 2023

1 dage

CfL

Inspirationsmøder

Hvor godt kender du CfL? Deltag i online intromøde

Mød direktør Anja Neiiendam og få en introduktion til CfL. Hør, hvordan du kan sikre dig, at I får størst muligt udbytte af jeres medlemskab. Ikke-medlemmer er mere end velkomne.

DKK Gratis/Åbent for alle /

16. august 2023

1 dage

Online

Andre har kigget på

Ledere uden personaleansvar

Klimaregnskab

Få redskaberne til at udarbejde solide klimaregnskaber, der viser virksomhedens klimaaftryk, og hvor I skal sætte ind for at reducere udledningen af drivhusgasser.

DKK 5.600 / 6.600

31. maj 2023

1 dage

CfL

Erfarne ledere

Forandringsledelse

Lær at skabe hurtigere forandringer og få dem forankret i organisationen

DKK 15.900,- / 18.900,-

4. oktober 2023

3 dage

København

Ledere uden personaleansvar

Out of the box thinking

Kreativitet mellem kaos og kontrol – slip kontrollen på intelligente måder, og få meget mere igen

DKK 13.900,- / 15.500,-

2. oktober 2023

3 dage

København

Tilmeld dig kurset

Udfyld formularen for at tilmelde dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik