Lederudvikling for alle ledelsesniveauer

Lederkurser og uddannelser

Lederkurser i en klasse for sig

CfL’s lederkurser og programmer er designet til at udvikle ledere på alle niveauer, og ud fra princippet om, at alle ledere, når de bevæger sig fra et lederniveau til et andet eller på tværs i organisationen, har behov for at aflære og tillære ledelseskompetencer.

Du bliver klædt på og får værktøjerne til at kunne håndtere de udfordringer og dilemmaer du møder, og som typisk kræver nye arbejdsværdier, nye færdigheder samt nye prioriteter.

Fordele for dig som leder og din organisationen ved at benytte CfLs lederkurser

  • Bidrager til succes i lederens rolleskift - hvad enten det er op i organisationen eller på tværs af organisationen
  • Alle CfL’s lederkurser har et solidt fundament fra CfL-Testværktøjer, hvilket skaber en rød tråd og fælles sprog for alle ledere i virksomheden, i form af metoder og tilgange til lederrollen
  • Sikrer, at lederudviklingen hænger sammen med virksomhedens strategi
  • Løfter ledelseskvaliteten på alle niveauer, hvilket skaber bedre resultater for virksomheden

Vi har lederkurser inden for følgende kategorier

Vores kurser og programmer fokuserer på lederudvikling til fire lederniveauer; Topledelse, funktionsledelse, ledelse af ledere og ledelse af medarbejdere.

Vores kurser til hvert lederniveau er sammensat ud fra princippet om, at alle ledere, når de bevæger sig fra et lederniveau til et andet eller på tværs i organisationen, har behov for at fralære og tillære ledelseskompetencer.

Vi udvikler således ledere på alle niveauer til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, de møder på det næste lederniveau, ligesom vi hjælper ledere med succesfuldt at udfylde lederrollen på det eksisterende lederniveau.

 

Fundamentet i CfLs lederkurser

Alle CfLs kurser har et solidt fundament fra CfL-Testværktøjer, der er tilpasset det enkelte niveau ud fra princippet om at kende, kunne og beherske et redskab. På den måde sikrer vi, at nye som erfarne ledere og topledere alle behersker det samme sprog og brug af metoder.

Fordyb dig i vores veltilrettelagte udbud af udbud af kurser og programmer til ledere på alle niveauer eller kontakt os for sparring og rådgivning om din kompetenceudvikling.

 

Derfor skal du på lederkursus

Ledelseskurser giver en række fordele, som kan være værdifulde for alle, der har en lederstilling, eller som ønsker at blive ledere. Hvis du ønsker at forbedre dit teams præstationer, kommunikation og motivation, så er et lederkursus helt sikkert noget for dig. Læs videre for at finde ud af mere om, hvad du kan forvente af et lederkursus, og hvordan det kan gavne dig og din karriere.

Hvis du overvejer om du skal på lederkursus, er der her nogle grunde til, at du bør gøre det.

1. Ledelseskurser giver mulighed for at lære vigtige færdigheder og viden

Hvis du ønsker at blive en succesfuld leder, er det vigtigt, at du har de rette færdigheder og viden. Ledelseskurser vil lære dig, hvordan du kommunikerer effektivt, uddelegerer opgaver, motiverer dit team, løser konflikter og skaber konsensus. Det er alle vigtige færdigheder, som enhver leder skal have.

2. Ledelseskurser er en fordel for både nye og erfarne ledere

Hvis du er ny i ledelse, vil et kursus give dig et solidt grundlag, og hvis du har været leder i mange år, kan et kursus bidrage med ny viden og friske input.

Et lederkursus kan give mange fordele for dig, dine medarbejdere og din organisation. Ved at deltage i et kursus kan du udvikle vigtige færdigheder såsom kommunikation, problemløsning og strategisk planlægning. Du får også mulighed for at netværke med andre fagfolk og lære af deres erfaringer.

3. Ledelseskurser kan bidrage til at forbedre præstationerne i din organisation

Når medarbejderne er udstyret med de nødvendige færdigheder til at lede effektivt, kan det have en positiv indvirkning på præstationerne på arbejdspladsen. Som et resultat af vores ledelseskurser oplever organisationer, der investerer i lederudvikling, en større arbejdsglæde og motivation, øget produktivitet og bedre overordnede resultater.

4. Ledelseskurser er en investering i din fremtidige succes

At tage et lederkursus er en investering i din fremtidige succes. Udover at du bliver klædt på med ny viden og færdigheder, vil give dig en konkurrencefordel ved fremtidige jobskifte eller forfremmelser. Hvis du desuden allerede er i en lederrolle, kan et kursus hjælpe dig med at genopfriske og opdatere dit lederskab.

 

Fordele ved at deltage på et lederkursus

Den største fordel ved at deltage i et lederkursus er, at det hjælper dig med at udvikle dine færdigheder som leder. Ved at få viden om ledelsesstrategier og -teknikker bliver du bedre rustet til at lede teams eller projekter.

Derudover kan deltagelse i et lederkursus hjælpe dig med at udvikle dine interpersonelle færdigheder og kommunikationsevner. Dette er vigtigt, fordi det at være en effektiv leder kræver evnen til at samarbejde, lytte opmærksomt til andre personers synspunkter og løse konflikter. Desuden kan lederkurser hjælpe dig med at opbygge din selvtillid og lære at håndtere stress og vanskelige situationer. Dette er vigtigt, da du som leder ofte, skal træffe beslutninger under pres og håndtere udfordrende omstændigheder.

På et lederkursus lærer du således, hvordan du kommunikerer effektivt på et højt niveau, uddelegerer opgaver og motiverer dit team til at nå målene. Du lærer også, hvordan du løser konflikter og skaber konsensus i en gruppe, og du opnår dermed synlige resultater for både din faglige og personlige udvikling.

Alt i alt kan det være en fordel at deltage i et lederkursus for alle, der ønsker at forbedre deres lederfærdigheder. Uanset om du er ny leder eller erfaren leder, kan du drage fordel af at lære nye strategier og teknikker til at lede dit team eller projekt til succes.

Deltagelse i et lederudviklingskursus kan hjælpe dig med at udvikle vigtige færdigheder, som vil være til gavn i både dit personlige og professionelle liv. Desuden får du mulighed for at danne netværk med andre fagfolk og lære af deres erfaringer.

 

Dit team og din organisation vil takke dig for, at du tager på lederkursus

Det er ingen hemmelighed, at god ledelse er vigtig for enhver organisation. Men godt lederskab også er afgørende for medarbejdernes trivsel og præstationer.

Når medarbejderne føler sig respekteret og værdsat af deres ledere, er de mere tilbøjelige til at være engagerede i deres arbejde og motiveret til at gøre deres bedste. På den anden side er der større sandsynlighed for, at medarbejdere, der føler sig nedvurderet eller tilsidesat, bliver uengagerede og demotiverede og måske endda begynder at lede efter andre muligheder.

Gode ledere skaber også en kultur af tillid og åbenhed, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres idéer og bekymringer. Denne åbne kommunikation fremmer en følelse af samarbejde og gensidig respekt, hvilket kan føre til mere innovative løsninger og et bedre arbejdsmiljø generelt.

Kort sagt er god ledelse afgørende for medarbejdernes trivsel og præstationer. Så hvis du ønsker at skabe et højtydende team, skal du sørge for at investere i god ledelse.

Udover at dine medarbejdere vil takke dig for at investere i dine lederkompetencer, vil din organisation helt sikkert også. Stærke og effektive ledere er essentielt for at opretholde en sund virksomhedskultur og derved opnå varig succes.

Der er mange grunde til, at god ledelse er så vigtig for virksomheder. For det første sætter lederne tonen for hele organisationen. De er ansvarlige for at fastsætte virksomhedens værdier og standarder og sikre, at alle arbejder hen imod de samme mål. Gode ledere skaber også et positivt og motiverende arbejdsmiljø, hvilket kan øge medarbejdernes moral og produktivitet. Desuden er effektive ledere i stand til at træffe svære beslutninger, når det er nødvendigt.

Ved at deltage i et lederkursus vil du således blive klædt på til at give dit team den vejledning og støtte, som de har brug for at få succes.

 

Hvem skal på lederkursus?

Ledelseskurser er gavnlige for både erfarne og nye ledere. Hvis du er ny i ledelse, vil et kursus give dig et solidt grundlag, som du kan bygge dine færdigheder på. Hvis du er en erfaren leder, kan et lederkursus give dig ny inspiration, hjælpe dig med at finjustere dine evner og opdatere din viden.

Uanset hvor du befinder dig i din ledelsesrejse, kan et kursus kan hjælpe dig med at løfte dine færdigheder til et højere fagligt niveau. Hvis du ønsker at udvikle dine lederkompetencer, kan du overveje at tilmelde dig et kursus i dag.

 

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Bliv endnu bedre til det du gør…. Hent vores kursuskatalog til ledere og HR for 2023. Download her

Se vores lederkurser

Ledere uden personaleansvar

Prolog - leder med uformelt ansvar

Prolog er et program målrettet dig som ikke har et formelt personaleansvar, og hvor fleksibilitet, effektivitet og resultater skal gå hånd i hånd.

DKK 28.900,- ekskl. moms / 33.900,- ekskl. moms

11. december 2023

6 dage

København & Aarhus

Erfarne ledere

Dit personlige lederskab

Opnå indsigt i dit personlige lederskab og få følgeskab som leder

DKK 19.900 kr. ekskl. moms / 23.500 kr. ekskl. moms

13. december 2023

4 dage

København

Nye ledere

Grundlæggende ledelse

Få den grundlæggende viden, du har behov for som ny leder. Opnå øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder

DKK 13.000,- ekskl. moms / 15.300,- ekskl. moms

13. december 2023

2 dage

København & Aarhus

Ledere uden personaleansvar

Grundlæggende projektledelse

Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål.

DKK 9.900,- ekskl. moms / 11.900,- ekskl. moms

13. december 2023

2 dage

København & Aarhus

Erfarne ledere

Forandringsledelse

Lær at skabe hurtigere forandringer og få dem forankret i organisationen

DKK 15.900,- ekskl. moms / 18.900,- ekskl. moms

10. januar 2024

3 dage

København & Aarhus

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ - English

For managers at all levels – from Team Leader to SVP

DKK 12.200,- / 14.300,-

23. januar 2024

2 dage

Copenhagen

Ledere med nogen erfaring

Introduktion til SLII® - Grønland

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK Gratis / 2.750

23. januar 2024

1 dage

Sisimiut

Nye ledere

Generationsledelse

Ønsker du at blive klogere på, hvordan du motiverer og leder på tværs af generationer? Så er kurset i generationsledelse lige noget for dig.

DKK 10.900,- ekskl. moms / 12.900,- ekskl. moms

30. januar 2024

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Teamledelse

Skab motivation, forbedret samarbejde og øget performance gennem målrettet teamledelse

DKK 19.900,- ekskl. moms / 23.500,- ekskl. moms

26. februar 2024

4 dage

København & Aarhus

Nye ledere

Den nye leder

Den nye leder er en investering i dig, der ønsker at blive forberedt og udviklet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i hverdagen.

DKK 49.900,- ekskl. moms / 59.900,- ekskl. moms

28. februar 2024

11 dage

København

Erfarne ledere

Lederen som coach

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

DKK 16.900,- ekskl. moms / 19.900,- ekskl. moms

4. marts 2024

3 dage

København

Erfarne ledere

Distanceledelse i den hybride virkelighed

Skab nærhed på trods af distancen. Få skabt de forventede resultater og fasthold relationen til dine medarbejdere selvom I er adskilt i tid eller geografi

DKK 10.900,- ekskl. moms / 12.900,- ekskl. moms

5. marts 2024

2 dage

København & Aarhus

Nye ledere

New Manager - Leadership toolbox

Whether you are a new or experienced leader from outside Denmark or a specialist stepping into a leadership role, this is the training that will help you succeed in your leadership role.

DKK 15.900,- excl. VAT / 18.900,- excl. VAT

6. marts 2024

3 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

DKK 17.200,- ekskl. moms / 19.000,- ekskl. moms

11. marts 2024

3 dage

København

Ledere uden personaleansvar

Agil projektledelse – SCRUM Master

Til dig, der gerne vil have værktøjer til at skabe resultater hurtigere

DKK 14.500,- ekskl. moms / 16.900,- ekskl. moms

11. marts 2024

3 dage

København

Erfarne ledere

Diversitet som strategi i ledelse

Skal diversitet og inklusion lykkes, må vi gøre op med gængse forestillinger om ledelse, effektivitet og performance. Diversitet som strategi er ikke kun etik, men også god forretning. Få nye metoder til at bringe forskellighed i spil og navigere i kompleksitet

DKK 11.900,- / 13.200,-

11. marts 2024

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII® Experience

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

12. marts 2024

2 dage

København & Aarhus

Ledere med nogen erfaring

Strategisk og operationel rekruttering

Bliv rustet til at professionalisere din operationelle tilgang til rekruttering og opnå samtidig indsigt i, hvordan du kan arbejde strategisk med rekruttering.

DKK 9.900,- ekskl. moms / 11.900,- ekskl. moms

13. marts 2024

2 dage

København

Erfarne ledere

Strategisk ledelse og eksekvering - Grønland

Strategisk ledelse og eksekvering er en udviklingsrejse for den erfarne leder med strategisk ansvar, der er klar til at rykke karrieren til næste niveau.

DKK 69.500 / 82.000

13. marts 2024

10 dage

Nuuk

Nye ledere

Fra faglig specialist til personaleleder

Et er at være en dygtig faglig specialist, noget andet er at være leder. Få praktiske ledelsesredskaber, der kan hjælpe dig med at skabe resultater

DKK 32.600,- ekskl. moms / 38.300,- ekskl. moms

13. marts 2024

5 dage

København

Erfarne ledere

Sådan skaber du psykologisk tryghed

På kurset Sådan skaber du psykologisk tryghed får du de rigtige værktøjer til at analysere, skabe og udvikle psykologisk tryghed i dit team.

DKK 14.300,- ekskl. moms / 16.900,- ekskl. moms

20. marts 2024

3 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Få motiverede medarbejdere (SLII®)

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

21. marts 2024

2 dage

Nuuk

HR

Den vanskelige samtale

Ved hjælp af ganske få værktøjer lærer du at gennemføre svære samtaler med dine medarbejdere. På kurset får du muligheden for at træne sammen med andre

DKK 9.300,- ekskl. moms / 10.900,- ekskl. moms

3. april 2024

2 dage

København

Nye ledere

Talent for ledelse

Afsøg talent og motivation for en ledelseskarriere

DKK 8.400,- ekskl. moms / 9.900,- ekskl. moms

8. april 2024

1 dage

København

Ledere uden personaleansvar

Leading without formal authority

Strengthen your role and your ability to lead, with the benefit of not having the formal authority. To be perceived as a leader because of your reputation, credibility, and influence in the organization.

DKK 15.900,- Excl. VAT / 18.900,- Excl. VAT

8. april 2024

3 dage

København

Nye ledere

Styrk din facilitering

Lær at facilitere værdiskabende møder og workshops, hvor du involverer deltagerne og sikrer fremdrift.

DKK 13.900,- ekskl.moms / 16.200,- ekskl. moms

9. april 2024

3 dage

København & Aarhus

Erfarne ledere

Strategisk ledelse og eksekvering

Strategisk ledelse og eksekvering er en udviklingsrejse for den erfarne leder med strategisk ansvar, der er klar til at rykke karrieren til næste niveau.

DKK 69.500,- ekskl. moms / 82.000,- ekskl. moms

9. april 2024

11 dage

Sjælland og Fyn

Erfarne ledere

Ledelse af specialister

Lær, hvordan du motiverer og leder ressourcestærke og selvledende medarbejdere og specialister.

DKK 12.900,- ekskl.moms / 14.200,- ekskl. moms

10. april 2024

2 dage

København

Erfarne ledere

Ledelse af ledere

Få udviklet dine kompetencer og realiser dine mål som leder af ledere.

DKK 18.900,- ekskl. moms / 22.500,- ekskl. moms

16. april 2024

3 dage

København

Lederkurser

Embodied leadership - en vej til følgeskab

Forstå mekanismerne bag følgeskab, og bliv en leder, som andre instinktivt har tillid til og ønsker at følge. Du lærer at arbejde bevidst med de kropslige dimensioner af dit lederskab, der styrker dine relationer og din evne til at påvirke andre positivt.

DKK 13.500,- ekskl.moms / 14.850,- ekskl. moms

16. april 2024

2 dage

Roskilde

Erfarne ledere

Udvikling af ledergruppen

Sådan udvikler du din ledergruppe

DKK 22.000,- ekskl. moms / 25.900 ekskl. moms

23. april 2024

4 dage

København

Nye ledere

HR-jura for ledere

Et kursus i HR-jura for ledere klæder dig på til at håndtere HR-juraen i dagligdagen f.eks., når en medarbejder har for stort fravær. Tilmeld dig kurset nu

DKK 4.900,- ekskl. moms / 5.900,- ekskl. moms

23. april 2024

1 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII® Experience – Certificering

Bliv certificeret i SLII® og få kompetence til at træne og udvikle hele din virksomhed.

DKK 20.160,- / 23.520,-

30. april 2024

2 dage

København

Bestyrelse

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

At blive valgt som medarbejderrepræsentant betyder indsigt og indflydelse på beslutninger. Kom på kursus og bliv klædt på til din nye rolle. Læs mere

DKK 21.900,- ekskl. moms / 25.900,- ekskl. moms

21. maj 2024

3 dage

Gentofte & København

Topledere

Resilient leadership - Toplederudvikling

Resilient Leadership er et toplederudviklingsprogram med det nyeste fra Oxford University. Læs mere og tilmeld dig programmet her.

DKK 29.800 / 34.900

26. maj 2024

3 dage

Oxford, England

Ledere med nogen erfaring

Digital transformation – fra data til drift

Få nye perspektiver på digital transformation og konkrete værktøjer til digitalisering, dataficering, product discovery, agile processer og service adoption

DKK 22.500,- ekskl. moms / 26.200,- ekskl. moms

29. maj 2024

4 dage

København

Nye ledere

Fagspecialisten som leder - Grønland

På kurset Fagspecialisten som leder får du praktiske ledelsesredskaber, der hjælper dig med at skabe resultater sammen med dine medarbejdere.

DKK 16.900,- / 19.900,-

5 dage

Nuuk

Erfarne ledere

Agil ledelse

Få viden og værktøjer til agile ledelsestilgange, der håndterer stigende kompleksitet og forandringshastighed.

DKK 10.900,- / 12.900,-

2 dage

København

HR-kurser

Den værdige opsigelse

Bliv klædt på til at kunne gennemføre opsigelser professionelt

DKK 4.900,- / 5.900,-

1 dage

København

Erfarne ledere

Innovation og forretningsmodeller

Kursus for erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

DKK Medlem: 7.500,- kr. / Andre: 8.800,- kr.

1 dage

København

Ledere uden personaleansvar

Prolog - leder med uformelt ansvar - Grønland

Prolog er et program målrettet dig som ikke har et formelt personaleansvar, og hvor fleksibilitet, effektivitet og resultater skal gå hånd i hånd.

DKK 19.900,- / 22.900,-

5 dage

Nuuk

Erfarne ledere

Lederen som coach - Grønland

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

DKK 11.800,- / 13.900,-

3 dage

Nuuk

Topledere

Executive coaching

Har du brug for et fortroligt rum til at vende dilemmaer? Læs mere om vores coachingforløb for topledere.

DKK 22.500 kr. / 26.500 kr.

København, Aarhus & Grønland

Ledere uden personaleansvar

PRINCE2® Foundation Online

Styr dine projekter succesfuldt med verdens mest benyttede projektstyringsmetode.

DKK 7.565,- / 8.900,-

Online

Erfarne ledere

Fremtidens scenarier

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor vurdering af megatrends, strategiske usikkerheder, udarbejdelse/vurdering af scenarier og deres konsekvenser for din virksomhed.

DKK 7.500,- / 8.800,-

1 dage

København

Bestyrelse

Det værdiskabende formandskab

Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen, samarbejde, kompetencer og værdiskabelse.

DKK 28.000 / 33.000

København