Find det rette kursus

Vi har kurser inden for ledelse, HR og personlig udvikling

Vi har en lang række lederkurser og HR-kurser. Samtidig tilbyder vi specialkurser inden for blandt andet agil projektledelse og SCRUM-masterforløb, personlig udvikling, rekrutterings- og ledelsesredskaber samt HR-jura.

CfLs lederkurser er kendt for at have et meget højt fagligt indhold. Vi sætter en ære i, at alle vores undervisere og rådgivere er erfarne og kompetente - både indenfor deres fagområde og i at kunne formidle det i undervisningen. Dét skaber en høj grad af deltageraktivitet og giver dig optimalt udbytte af din deltagelse på lederkurset.

Lederkurser Kompetenceudvikling for ledere Se vores mange lederkurser
HR-kurser Kompetenceudvikling for HR-professionelle Se kurser for HR-professionelle
Personlig udvikling Investér i dig selv og din personlige udvikling Se kurser i personlig udvikling
Testværktøjer Bliv stærkere i rekruttering og medarbejderudvikling Se oversigt over testværktøjer

Alle vores kurser

Bestyrelse

Det værdiskabende formandskab

Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen, samarbejde, kompetencer og værdiskabelse.

København

Ledere med nogen erfaring

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

DKK 15.900,- / 17.800,-

5. oktober 2020

3 dage

Ledere med nogen erfaring

Anerkendende ledelse

Skab engagement, arbejdsglæde og bedre resultater

DKK 13.000,- / 15.300,-

4 dage

CfL

Erfarne ledere

Lederen som procesfacilitator

Styrk dine kompetencer som procesfacilitator. På kurset lærer du at designe og styre processer fra start til slut.

DKK Medlem: 39.000 kr. / Andre: 46.000 kr.

8 dage

CfL

Erfarne ledere

Innovation og forretningsmodeller

Kursus for erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

DKK Medlem: 7.500,- kr. / Andre: 8.800,- kr.

1 dage

CfL

Erfarne ledere

Strategiprocessen i praksis

Bliv inspireret og lær at anvende de vigtigste strategiværktøjer

DKK Medlem: 10.600,- kr. / Andre: 12.500,- kr.

27. oktober 2020

2 dage

CfL

Nye ledere

Basic Leadership

Get a good start in your new management job

DKK 13.000,- / 15.300,-

2 dage

CfL

Rekruttering

CfL-Ability Focus Profiles (EFP)

Vurdér evner og færdigheder hos jeres kandidater. Sammensæt frit testene afhængigt af situationen

DKK 8.400,- / 9.900,-

26. november 2020

1 dage

CfL

HR

Danish HR Law

An introduction to Danish HR Law (In-house training up to 15 people).

DKK 35.000 / 35.000

1 dage

CfL

HR

Coaching Essentials

Til undervisning i egen organisation på engelsk. Bag en god medarbejder, er der en god coach.

DKK 5.000,- / 5.000,-

CfL

Udvikling

Teamkompasset®

Sæt fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet

DKK 5.700,- / 6.700,-

19. november 2020

1 dage

CfL

HR

HR's rolle i den digitale transformation

Få nye metoder og viden, der styrker din evne til at arbejde strategisk med at udvikle organisationens digitale kompetencer og kultur.

DKK 10.800,- / 11.700,-

15. september 2021

2 dage

CfL

HR

Onboarding af nye medarbejdere

Lær at on-boarde nye medarbejdere og træne ledere med fagligt ansvar i at onboarde og løfte medarbejderes kompetencer og engagement.

DKK 4.700,- / 5.500,-

1 dage

CfL

HR

HR Value Proposition

På kurset bliver du klædt på til at vurdere effekten af HR-aktiviteter og, i det omfang det giver mening, at værdisætte den i kroner og øre.

DKK 4.700,- / 5.500,-

1 dage

CfL

Topledere

Oxford University

5 dage på University of Oxford kombinerer fokus på lederskab med innovation, performance og entreprenørskab.

DKK 44.000,- / 51.800,-

5 dage

Oxford, UK

Nye ledere

Communication

INTERACTIVE ONLINE TRAINING This course will improve your knowledge and ability to communicate effectively with superiors, colleagues, staff and customers.

DKK 5.000,- / 5.000,-

Online

Erfarne ledere

Fremtidens scenarier

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor vurdering af megatrends, strategiske usikkerheder, udarbejdelse/vurdering af scenarier og deres konsekvenser for din virksomhed.

DKK 7.500,- / 8.800,-

1 dage

CfL

HR

Den vanskelige samtale

Ved hjælp af ganske få værktøjer lærer du at gennemføre svære samtaler med dine medarbejdere. På kurset får du muligheden for at træne sammen med andre

DKK 9.300,- / 10.900,-

8. oktober 2020

2 dage

København

Topledere

Resilient leadership - Toplederudvikling

Resilient Leadership er et toplederudviklingsprogram med det nyeste fra Oxford University. Læs mere og tilmeld dig programmet her.

DKK 21.000 / 24.700

14. marts 2021

3 dage

Saïd Business School

Erfarne ledere

Eksekvering

På dette kursus får du inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre, indenfor den essentielle strategiske eksekveringsevne.

DKK 7.500 / 8.800

1 dage

CfL

Ledere uden personaleansvar

Grundlæggende projektledelse

Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål.

DKK 9.500,- / 10.900,-

9. december 2020

2 dage

CfL

HR

Ledelse og HR-jura

Virksomhedsinternt kursus om HR-jura som ledelsesværktøj. Klæd ledergruppen ordentligt på.

DKK / 25.000

HR

HR Analytics

På dette kursus lærer du at bruge data i HR-funktionen. Du lærer bl.a. at forcaste generationsskifteproblemer, at se mønstre i sygefravær, samt at beregne KPI'er.

DKK 4.700 / 5.500

CfL

Nye ledere

Talent for ledelse

Afsøg talent og motivation for en ledelseskarriere

DKK 8.700,- / 10.200,-

19. oktober 2020

1 dage

CfL

Ledere uden personaleansvar

PRINCE2® Foundation Online

Styr dine projekter succesfuldt med verdens mest benyttede projektstyringsmetode.

DKK 7.565,- / 8.900,-

Erfarne ledere

Executive kommunikation

Du får flyttet din kommunikation til et helt nyt niveau og får større gennemslagskraft i forhold til alle stakeholders

DKK 18.000 kr. / 21.200 kr.

26. november 2020

2 dage

CfL

Nye ledere

Den effektive leder - fra tidsstyret til tidsstyrer

Når du kender din personlige tidstype, forstår du bedre, hvorfor du disponerer tiden, som du gør, og hvorfor samarbejdet glider lettere med nogle mennesker frem for andre.

DKK 6.000,- / 7.100,-

1 dage

CfL

Topledere

Executive coaching

Har du brug for et fortroligt rum til at vende dilemmaer? Læs mere om vores coachingforløb for topledere.

DKK 22.500 kr. / 26.500 kr.

1 dage

CfL

Ledere uden personaleansvar

Prolog - leder med uformelt ansvar

Prolog er et program målrettet dig som ikke har et formelt personaleansvar, og hvor fleksibilitet, effektivitet og resultater skal gå hånd i hånd.

DKK 28.700,- / 33.825,-

5. oktober 2020

6 dage

CfL

Ledere med nogen erfaring

Teamledelse

Skab motivation, forbedret samarbejde og øget performance gennem målrettet teamledelse

DKK 24.300,- / 28.600,-

10. december 2020

4 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ - Aarhus

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

25. november 2020

2 dage

Aarhus

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™

Lær at lede situationsbestemt - for ledere, HR- og organisationskonsulenter

DKK 12.200,- / 14.300,-

14. december 2020

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ - English

For managers at all levels – from Team Leader to SVP

DKK 12.200,- / 14.300,-

17. marts 2021

2 dage

Copenhagen

Ledere med nogen erfaring

Regnskabsanalyse og nøgletal

Du kan træffe bedre beslutninger, når du kan lave regnskabsanalyser og bruge de relevante nøgletal.

DKK 4.900,- / 5.900,-

11. februar 2021

1 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Lederen som coach

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

DKK 17.500,- / 20.600,-

20. april 2021

3 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Ledelseskommunikation

Få succes og gennemslagskraft som leder. Ledelseskommunikation er lederens vigtigste værktøj i hverdagen – og er synonymt med ledelseskompetence.

DKK 13.000,- / 15.300,-

2 dage

København

Ledere med nogen erfaring

Ledelse af specialister

Lær, hvordan du motiverer og leder ressourcestærke og selvledende medarbejdere og specialister.

DKK 11.300,- / 12.600,-

1. oktober 2020

2 dage

CfL, København

Ledere med nogen erfaring

HR-jura for ledere

Et kursus i HR-jura for ledere klæder dig på til at håndtere HR-juraen i dagligdagen f.eks., når en medarbejder har for stort fravær. Tilmeld dig kurset nu

DKK 3.900,- / 4.500,-

26. november 2020

1 dage

CfL

Nye ledere

Grundlæggende ledelse

Få den grundlæggende viden, du har behov for som ny leder. Opnå øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder

DKK 13.000,- / 15.300,-

1. december 2020

2 dage

CfL

Nye ledere

From Specialist to Manager

This programme gives you practical management tools that can help you succeed when going from leading yourself to leading others.

DKK 33.500,- / 39.300,-

5 dage

Ledelse

Forandringsledelse

Lær at skabe hurtigere forandringer og få dem forankret i organisationen

DKK 17.500,- / 20.600,-

22. februar 2021

3 dage

København

Nye ledere

Fra faglig specialist til personaleleder

Et er at være en dygtig faglig specialist, noget andet er at være leder. Få praktiske ledelsesredskaber, der kan hjælpe dig med at skabe resultater

DKK 33.500,- / 39.300,-

15. december 2020

5 dage

Udvikling

Jungiansk Typeindeks (JTI)

Ønsker du at optimere relationerne og samarbejdet i din virksomhed? Så kan du med fordel bruge testværktøjet JTI. Bliv certificeret hos CfL. Lær mere her.

DKK 16.900,- / 19.900,-

1. december 2020

3 dage

CfL

Nye ledere

Fagspecialisten som leder

På kurset Fagspecialisten som leder får du praktiske ledelsesredskaber, der hjælper dig med at skabe resultater sammen med dine medarbejdere.

DKK 19.900,- / 19.900,-

4 dage

Nuuk

Personlig udvikling

Styrk din mentale robusthed

Få redskaberne til at styrke din mentale robusthed og opnå øget trivsel og arbejdsglæde.

DKK 15.400,- / 17.900,-

26. oktober 2020

3 dage

København

Personlig udvikling

Personlig gennemslagskraft

Få værktøjer til systematisk at træne evnen til at træde i karakter som den bedste version af dig selv. Opnå et stærkt nærvær, som tiltrækker opmærksomhed

DKK 17.100,- / 20.100,-

7. december 2020

3 dage

CfL

Personlig udvikling

Kommunikation og personlig udvikling

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din kommunikation gennem en fremadrettet, bevidst og fokuseret udvikling med afsæt i din egen personlighed og dine egne værdier.

DKK 11.400,- / 13.400,-

14. december 2020

2 dage

CfL

Personlig udvikling

Den nye forhandler

Du lærer at bruge forhandlingsteknik med udgangspunkt i interesser

DKK 10.600,- / 11.900,-

2. november 2020

2 dage

IDA Conference

Personlig udvikling

Chefsekretæren

Styrk din rolle som chefens sparringspartner

DKK 17.100,- / 20.100,-

11. november 2020

3 dage

CfL

Ledere med nogen erfaring

SLII Experience™ – Certificering

Bliv certificeret i SLII® og få kompetence til at træne og udvikle hele din virksomhed.

DKK 19.200,- / 22.400,-

16. december 2020

2 dage

København

HR-kurser

Organisations-psykologiuddannelsen

Lær at bruge organisationspsykologiske værktøjer og teorier til at skabe trivsel og resultater i din organisation.

DKK 29.900,- / 35.400,-

5. oktober 2020

8 dage

Tivoli Hotel & Congress Center

HR

Konflikthåndtering og det gode samarbejde

Konflikthåndtering er en del af din dagligdag. Lær af erfarne eksperter hvordan du forhindrer, tackler og tager ansvar for konflikterne på din arbejdsplads.

DKK 10.000,- / 11.500,-

3. februar 2021

2 dage

København

HR-kurser

HR Business Partneren

På dette kursus kan du styrke din rolle som HR Business Partner og bidrage mere markant til værdiskabelsen i din organisation.

DKK 20.500,- / 24.000,-

19. april 2021

5 dage

CfL

Bestyrelse

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

At blive valgt som medarbejderrepræsentant betyder indsigt og indflydelse på beslutninger. Kom på kursus og bliv klædt på til din nye rolle. Læs mere

DKK 25.000 / 27.000

9. november 2020

3 dage

CfL

Erfarne ledere

Strategisk lederskab

Strategisk Lederskab er en udviklingsrejse for den ambitiøse og erfarne leder, der er klar til at rykke karrieren til næste niveau.

DKK kr. 49.500 / kr. 56.000

5. oktober 2020

13 dage

CfL

Ledere med nogen erfaring

Dit personlige lederskab - Nuuk

Fordi indsigt i personlighed er dit fundament for følgeskab som leder

DKK 19.900,- / 19.900,-

4 dage

Nuuk

Ledere med nogen erfaring

Dit personlige lederskab

Opnå indsigt i dit personlige lederskab og få følgeskab som leder

DKK 24.300,- / 28.600,-

19. oktober 2020

4 dage

CfL, København

Ledelse

Distanceledelse

Skab nærhed på trods af distancen. Få skabt de forventede resultater og fasthold relationen til dine medarbejdere selvom I er adskilt i tid eller geografi

DKK 10.600,- / 12.500,-

5. oktober 2020

2 dage

CfL

Ledere med nogen erfaring

Digital transformation – fra data til drift

Få nye perspektiver på digital transformation og konkrete værktøjer til digitalisering, dataficering, product discovery, agile processer og service adoption

DKK 19.900,- / 24.900,-

6. oktober 2020

4 dage

Ledere uden personaleansvar

Agil projektledelse – SCRUM Master

Til dig, der gerne vil have værktøjer til at skabe resultater hurtigere

DKK 13.900,- / 15.900,-

14. januar 2021

3 dage

CfL

Nye ledere

Den nye leder

Den nye leder er en investering i dig, der ønsker at blive forberedt og udviklet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i hverdagen.

DKK 54.400,- / 64.000,-

9. februar 2021

11 dage

HR-kurser

HR-jura

Må man nævne alder i en stillingsannonce? Er der forskel på fritstilling og suspension? Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

DKK 9.300,- / 10.900,-

1. december 2020

2 dage

CfL

Uanset om du er nyudnævnt leder, meget erfaren indenfor ledelse, topleder eller leder uden formelt personaleansvar kan CfL hjælpe dig med at styrke din organisation og din karriere ved at videreudvikle dine kompetencer.

Vi bygger ovenpå det, du allerede har, styrker dit fundament på dit nuværende ledelsesniveau og gør dig klar til dit næste karriereskridt eller til virksomhedens næste udfordring.

Vil du lære noget nyt i 2020? Hent kursusfolderen her Klik her