alt om ledelse

Artikler, cases og guides

Savner du inspiration og nye input? Velkommen til CfLs univers af viden omsat til artikler, cases og guides. Læs om alt det, der er med til at løfte ledelseskvaliteten i Danmark.  

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Skræddersyet lederudvikling i Carl Christensen

Handels- og industrivirksomheden vokser – og med væksten følger behovet for at styrke ledelseskvaliteten. CfL har i samarbejde med virksomheden designet og gennemført en intern uddannelse for mellemledere.

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer. Læs kommentar af CfL's direktør Thomas Hanssen.

Sådan inkluderer du sårbare unge på arbejdspladsen

Hver evigt eneste dag er folk med diagnoser nødt til at omgås sandheden, fordi der er så mange tabuer forbundet med psykiske lidelser. Det skal vi gøre op med. Læs Manu Sareens anbefalinger om inkluderende ledelse.

Ledelse af diversitet, inklusion og lige muligheder

Det handler ikke om at erkende fortidens synder med skyld og skam, men om at indse, at vi alle er biased og har ansvaret for at skabe inkluderende ledelse. Læs interview med CBS-professor Sara Louise Muhr.

Ledelse og følgeskab, når aben følger med

Evolutionspsykologisk ledelsesforskning indikerer, at der findes seks arketypiske lederroller: krigeren, spejderen, diplomaten, dommeren, manageren og læreren. Læs uddrag af ”Aben følger med” af Troels Gottlieb.

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Vi er fire generationer på arbejdsmarkedet, og måske skal vi ældre prøve at lytte lidt mere til de unge, i stedet for at kløjs i at de ofte tager udgangspunkt i egne nære behov. Læs kommentar af CfL's direktør Thomas Hanssen.

6 principper i medledelse

Man skal prioritere fælles formål over enkeltpersoners præferencer. Det er et af Mette Aagaards i alt seks principper i styreformen medledelse, som hun beskriver indgående i sin nye bog Medledelse – Når teamet er chef.

Lederne slår sig hårdt på bløde mål

Priden blev en opvisning i, at ledelsesbeslutninger er komplekse. Esg-mål udfordrer os, når de ikke er rodfæstet i virkeligheden, skriver CfLs direktør Thomas Hanssen.

"SLII® er som at have et kørekort for ledelse"

Ledelseskonceptet SLII har en lang historik i Danfoss anført af HR Director Wicky Skareløkke, der bruger konceptet på tværs af landegrænser og ledelsesniveauer. Læs, hvorfor hun er så begejstret for det.

Guide til tests som ledelsesværktøj

Ved at bruge forskellige testværktøjer, kan du få en bedre dialog og bedre beskrive og forudsige adfærd. Marie Kirkegaard, seniorrådgiver i CfL, forklarer hvordan.

Sådan undgår du den dårlige fyring

Måske findes den gode fyring slet ikke. Det gør den dårlige til gengæld, og en af dine fornemmeste opgaver som leder er at sikre, at medarbejderne oplever psykologisk tryghed i situationen.

Et evigt forandret arbejdsliv?

Siden pandemien i foråret 2020 lukkede landet ned, har CfL i fire forskellige undersøgelser kortlagt forandringer og trivsel på danske arbejdspladser. Få adgang til det unikke materiale.

5 megatrends rammer din organisation i 2023

2023 bliver næppe det nemmeste år i verdenshistorien, så det handler om at være godt forberedt. Læs chefrådgiver Johnny Husens gennemgang af de største globale megatrends.

Kriseledelse? Tænk dig godt om

Du skal have styr på pengene og organisationen, men dit strategiske beredskab bør handle om lige dele forsigtighed og mod. Brug krisen til at nytænke, udforske og satse. Her er CfLs fem anbefalinger til strategisk ledelse i usikre tider.

DR’s Carmen Curlers er dansk HR-historie

Carmen Curlers’ succes skyldes ikke bare produktinnovation, men også kreativ og kompromisløs ledelse med ambitioner for Human Ressource. Derfor er det værd at dvæle ved DR’s nye serie.

Er fire dages arbejdsugen det forjættede land?

Måske. Hvis du påtager dig et større ledelsesansvar, og hvis dine medarbejdere er klar til at give køb på en form for frihed i opgaveløsningen til fordel for en anden . Læs interview med CBS-forsker Michael Pedersen.

Husker du fordelene ved fysiske tests?

I rekrutteringsforløb bruger CfL bl.a. den logiske og analytiske test Omtankeprøve 1, der kan tilgås online. Men er det nu også optimalt i forhold til formålet med testen, spørger seniorrådgiver Marie Koch.

Her er de mange fordele ved Gantt-diagrammer

Et Gantt-diagram kan være et uundværligt værktøj for dig som projektleder. De giver dig et visuelt overblik over alle de aktiviteter, elementer og relationer herimellem, der findes i et projekt.

Ny bog: Vi lærer hele arbejdslivet

Læring er motoren i al udvikling og forandring på arbejdspladsen, og derfor bør alle ledere tage erhvervspædagogikken til sig. Det skriver seniorrådgiver Annette Franck i sin nye bog.

Guide til DISC-modellen og de 4 DISC-profiler

DISC-modellen er en ramme til at forstå, hvordan mennesker har tendens til at tænke, føle og opføre sig. Den kan hjælpe dig med at opbygge bedre relationer, kommunikere mere effektivt samt motivere og forstå andre.

Test og profil: Hvad er forskellen?

Den korte forklaring er, at tests anvendes ved udvælgelse af kandidater, mens profil anvendes til udvikling. Rigtigt mange roder rundt i begreberne, så læs videre og bliv klogere, når Mette Babitzkow Boje, chef for testværktøjer, udlægger teksten.

Hvad er vandfaldsmodellen?

Indenfor projektledelse er vandfaldsmodellen et kendt fænomen. Den er også kendt under det noget længere og mindre fængende navn softwareudviklingens livscyklus model, og har til formål at strukturere design- og udviklingsprocesser.

Guide til agil projektledelse

Inden for projekter og projektledelse er agil projektledelse et nøglebegreb. Næsten alle moderne projekter bærer præg af en eller anden grad af agilitet, men hvad er det egentlig?

Guide til den effektive kommunikationsplan

Hvordan vil du kommunikere med interessenterne i dit projekt? Hvordan afstemmer du forventninger, og hvordan informer du om fremskridt eller problemer i projektet? I denne artikel tager vi dig igennem de forskellige trin i en god kommunikationsplan.

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

John Kotters forandringsmodel

Kotter har udviklet den meget udbredte 8-trinsmodel for gennemførelsen af en forandringsproces. Modellen guider ledere gennem de svære forandringer trin for trin, så virksomheden kommer trygt ud på den anden side.

Sådan skaber du en brændende platform

Få dine medarbejdere til at engagere sig i virksomhedens forestående forandringer med den rigtige retorik. Italesæt din virksomhed som en brændende platform, som I sammen må forlade gennem forandring eller se gå til grunde.

8 udfordringer ved det hybride arbejde

Hybridarbejdet er en ekstrem form for individualisering, der rokker ved hele fundamentet for en arbejdsplads, lyder det fra organisationsforsker Peter Holdt Christensen. Læs om hans seneste forskning.

Gratis download - Rapport om hybridledelse og mental sundhed

CfL og Human Engage’s undersøgelsen blev gennemført som en online survey fra den 24. februar til den 13. marts 2022. Vi har fået svar fra 1303 ansatte i 20 større danske private og offentlige organisationer. Desuden har CfLs medlemmer haft mulighed for at deltage.

Medarbejderne elsker det hybride arbejde

En til to hjemmearbejdsdage er blevet normen på de danske arbejdspladser, og jo flere hjemmearbejdsdage desto højere effektivitet, viser ny undersøgelse fra CfL og Human Engage. Det udfordrer lederne.

Nye barselsregler på vej

Folketinget har netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven. Læs her hvad ændringerne indebærer.

Hybridledelse: Dilemmaerne står i kø

I CfL møder vi alle modeller og holdninger til det hybride arbejde, men vi møder desværre også ledere og HR, der oplever det hele som en stor pærevælling.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.

Nu strammes reglerne for ligeløn

Er virksomheden klar til at blive udfordret på, om individuelt aftalte lønninger er i overensstemmelse med ligelønsloven? Læs om konsekvenserne af nyt EU-direktiv, og hvad I bør forberede jer på.

Sådan kan MUS bidrage til strategien

Hvis du vil have medarbejderne til at virkeliggøre organisationens strategi, så brug MUS-Samtalen. Sådan lyder budskabet i en ny bog, hvor du også finder en række metoder til at revitalisere MUS.

3 anbefalinger om ledelse post corona

I takt med at flere vender tilbage til de fysiske arbejdspladser, skal der arbejdes med trivsel, men det gør det ikke alene. CfLs direktører har tre anbefalinger til god ledelse i den nære fremtid.

Åh nej, kaffeordningen bliver fjernet!

Det er de små, nære forandringer, der potentielt kan vende op og ned på organisationer og arbejdspladser. Forfatter og forsker Signe Bruskin udfordrer her den klassiske forandringsledelse.

Ledergrupper skal i arbejdstøjet

Ny undersøgelse fra CfL dokumenter, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i de danske ledergrupper. Læs områdechef Henrik Graungaards udlægning og download rapport med resultater.

Nederlag skaber fremtidens succes

Hvordan kan man koble feltstrategi med moderne ledelse? Få svaret af ledelsesekspert og historiker Stephen Bungay, der var keynote på CfL og Forsvarsakademiets strategikonference.

Sådan vurderer brugerne BeeTypes

Ledelsessimulatoren er både sjov og udfordrende, påpeger tre af deltagerne i et pilotprojekt. Læs i denne artikel hvordan brugerne vurderer BeeTypes.

Din sikkerhed og brugen af Zoom

CfL anvender Zoom til onlinemøder og community-arrangementer. Det har vi gjort siden marts 2020, og vi har rigtigt gode erfaringer med platformen.

Sådan arbejder du med kriseledelse

Inden vi begynder at opfinde kriseledelse som en hel ny disciplin, er det værd at huske på, at usikkerhed og evnen til at tilpasse os, minder meget om det, vi arbejder med til dagligt. Læs, hvordan vi ruster os til næste krise.

Lær kriseledelse af en kommunal topchef

Har krisen forandret dit syn på organisering og topstyring? Og hvordan vil du sikre din organisation fremadrettet? Få et bud fra Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

3 fordele ved 360 graders feedback

Det ligger i navnet. I en 360 graders analyse kommer man hele vejen rundt. Læs om fordele for den enkelte leder, for gruppen og for organisationen.

Sådan træner du ledelse med BeeTypes

Jungiansk Typologi er den teoretiske referenceramme for ledelsessimulatoren, der sigter mod at skabe en klar kobling mellem præferencer og daglig adfærd. Settingen er en bikube, hvor du leder et team af bier.

Rejsen mod den agile organisation

Er din organisation altid parat til hurtigt og fleksibelt at handle på nye muligheder og udfordringer? Lær, hvordan man arbejder med strategi, struktur, ledelse og processer i den agile organisation.

Introduktion til projektledelse

Her får du en grundig introduktion til, hvordan du planlægger og eksekverer projekter. Vi gennemgår projektets faser og faldgruber.

Ledelse mod magtmisbrug og sexchikane

Se at få luftet ud. Brug det vindue, der nu er åbent, til at vise handlekraft – også selv om det vil koste ellers dygtige ledere jobbet. Sådan lyder en af fem anbefalinger fra CfLs direktør i kampen mod sexchikane.

Strategi i det offentlige

Der er mange fællestræk i strategiarbejdet i private og offentlige organisationer, men også markante forskelle. Her gennemgår vi de områder, hvor vi oplever, at de største forskelle manifestere sig.

Siger personlighedstest noget om dig og dine evner?

Mange firmaer bruger personlighedstest i rekrutteringen. Kritikerne mener, de er uanvendelige. Men forskningen viser, at personlighed kan måles, bruges til at forudsige resultater og er ret stabil over tid.

Hvordan stopper ledere sexisme?

Hvorfor har så mange ledere svært ved at håndtere sexisme og krænkelser i dag, og hvad kan man gøre som leder for at skabe den forebyggende kultur. Vi har bl.a. spurgt Sara Louise Muhr som er professor på CBS.

10 gode råd til dig som ny leder

Uanset din baggrund står du over for en helt ny opgave. Her er 10 punkter, der kan hjælpe dig godt i gang. Fra forventningsafstemning til feedback.

Introduktion til Porter’s five forces

Hvis du vil analysere din virksomheds position på markedet og få et overblik over, hvilke kræfter der kan påvirke konkurrencesituationen, så leverer Michael Porter en anerkendt model.

Introduktion til PEST-analysen

Uanset om din virksomhed udsættes for store omvæltninger eller ej, skal du kunne reagere på forandringer i omgivelserne. PEST-analysen kan hjælpe dig på vej.

Introduktion til SWOT

Styrker, svagheder, trusler, muligheder. Det er de fire hjørnesten i en SWOT-analyse. Det lyder simpelt, men forud ligger en række dybdegående analyser inden for hvert felt.

Hvad er en strategi?

Strategien bygger bro mellem oplevet nutid og ønsket fremtid. Læs, hvad strategi er – og hvad det ikke er.

Hemmeligheden bag Simple Rules

Donald Sull udgav i 2015 bogen “Simple Rules: How to Thrive in a Complex World” sammen med Kathleen M. Eisenhardt. CfL bringer her uddrag af et interview i forbindelse med boglanceringen.

Strategiudvikling omsat til Simple Rules

Hvad skal der til for at skabe en vækst på 20 procent? Hvad er det aller vigtigste, for at det kommer til at ske? Svaret er simple regler. Her får du en introduktion til den internationale ledelsesekspert Donald Sull.

Sådan går du fra strategi til handling

Få en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om briefing og backbriefing, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.

Bliv klædt på til personlighedstest

Et solidt, velunderbygget værktøj er et godt afsæt og fundament i en rekrutterings- eller udviklingssamtale, men der skal meget mere til. Læs her, hvad der er på spil.

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Her er 5 læringer af coronakrisen

Du kan godt glemme femårige strategiplaner, og så bør du vente med at opsige alle lejemål for at sende medarbejderne på permanent hjemmearbejde. Vi har samlet erfaringerne fra CfLs toplederstafet i en Maggi-terning.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.

JTI og teamsamarbejde

Jungiansk Type sætter diversitet og synergi mellem modpoler i højsædet som en grundsten hvorpå et velfungerende teamarbejde kan bygges.

Sådan får du succes med virtuel undervisning

Hvis din virksomhed skal i gang med virtuel undervisning, så læs med her. Der er gode råd at hente, hvad enten du selv skal undervise eller har ansvaret for kompetenceudvikling. Og så er der ekstra bonus for deltagerne.

4 spørgsmål enhver leder skal kunne svare på

Et stigende antal medarbejdere er i vid udstrækning selvledende og skal begå sig i relativt flade organisationer. Så meget desto vigtigere er det, at lederen sætter en klar ramme for arbejdet.

Sammen bliver vi stærkere

En leder skal skabe resultater, men det kan kun ske ved at skabe forståelse for mål og opgaver. Og det kan kun ske ved at skabe et højt engagement blandt medarbejderne.

Derfor skal du gennemføre virtuelt

Et planlagt lederudviklingsforløb i medie- og reklamebureauet Havas blev konverteret til et virtuelt kursus. Ifølge COO Søren Bronée var det den helt rigtige beslutning. Læs her hvorfor.

Krisen accelererer den digitale transformation

Hvordan håndterer danske ledere krisen? Lige nu høster Scleroseforeningen en række erfaringer, der kan være med til at accelerere virksomhedens digitale strategi, men for direktør Klaus Høm er det utrolig vigtigt at have det lange lys på.

5 anbefalinger om distanceledelse

Grib tilbage til virksomhedens vision med blikket stift rettet mod kerneforretningen. Identificer roller og ansvar, kortlæg ressourcer, vis anerkendelse og skab læring.

"Vi deler alle den samme usikkerhed"

Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark, sætter CfLs toplederstafet i gang med et interview, hvor hun anerkender usikkerheden, men først er fremmest er ekstremt imponeret over medarbejdernes hurtige omstilling.

Unik lederudvikling gennem netværk

Via professionelt håndterede netværk kan man opnå noget, man vanskeligt kan få på anden vis. CfL giver her opskriften på et udbytterigt netværk.

Hvad er adfærdsdesign?

Adfærdsdesign har de senere år vist sig som en ny og lovende måde at påvirke folks beslutninger og handlinger på. CfL bringer med eneret det indledende kapitel i bogen Adfærdsdesign.

12 HR-juridiske råd enhver leder bør kende til

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.

Stress er hverken godt eller ondt

Stress er et komplekst fænomen. Der er mange meninger og også mange misforståelser. Bliv klogere på stress her. CfL giver dig tre trin til, hvordan du som leder kan håndtere stress blandt dine medarbejdere.

Den dag stressen væltede chefen omkuld

Myten om den stærke og effektive leder gør det vanskeligt for lederen selv at håndtere stress. Carlo Bendtsen, filialchef i Semler, har lært lektien. Til glæde for ham selv og hans 85 ansatte.

HR kan få en strategisk fremtid

HR-direktører ser sig selv som en strategisk partner, mens virksomhedslederne mener, at HR bidrager med løsning af operationelle opgaver som ansættelser mv.

Langsigtet fokus skaber retning og engagement

At have et klart formuleret formål er ikke blot en teoretisk øvelse. Det tydeliggør de strategiske valg og skaber langsigtet commitment i ledelsen og blandt medarbejderne, siger Jim Hagemann Snabe.

Mødet med andre ledere blev en øjenåbner

Mødet med andre ledere gav Karen Friis nyt blod på tanden og fornyet energi i rollen som direktør for DGI Idræt & Motion. Hun kom i mål med sit projekt og fik samtidigt øjnene op for nye måder lede sine projekter og medarbejdere på.

Ledernetværk er strategisk vigtige

Det er guld værd at have et godt og fortroligt ledernetværk, lyder det fra Deloittes tidligere HR-direktør, for netværk kan være med til, at virksomheder når i mål med strategien.

Derfor er stress et ledelsesansvar

Som leder skal du være tæt på dine medarbejdere. Både fysisk og mentalt. Og så skal du tage ansvar. Ordene kommer fra Bo Netterstrøm, og når Danmarks stressnestor taler, er det værd at lytte.

1000 nye ideer om året at arbejde med

Martin Professional har gjort innovation til en del af det daglige arbejde. Tidligere udviklingsdirektør Søren Kjær tog sine erfaringer med på et CfL-toplederforløb og delte dem med de øvrige deltagere.

Testværktøjer målretter kompetenceudvikling

MAN Diesel & Turbo anvender JTI og Decision Dynamics Karrieremodel™ i strategisk kompetenceudvikling. Resultatet er en mere målrettet kompetenceudvikling blandt virksomhedens 12.000 medarbejdere.

Kritiske lederkompetencer

Hvad mener 1.400 ledere, fra en ny Ken Blanchard undersøgelse, er de største udfordringer i forbindelse med effektiv ledelse?

Fremtidens ledere træner empati

De fleste mennesker – særligt ledere - ligger inde med opsparede erfaringer og et godt råd til kollegerne. Der er dog stor forskel på, hvordan disse råd bliver videregivet og hvilken effekt, det har.

Øg performance gennem engagerende lederskab

Tag en regelmæssig dialog med dine medarbejdere om deres bedste og værste opgaver, arbejd i fællesskab på at øge mængden af ”bedste” opgaver og reducere mængden af ”værste” opgaver – så enkelt er det - eller er det?

Bonusordninger er hårdt arbejde

Bonusordninger kræver grundig forberedelse, løbende opmærksomhed og vedligehold samt kendskab til reglerne for ikke at blive en belastning for virksomheden.

Strategi kræver helikopterudsyn

Lars Peter Hermansen, Area Manager i Gasa Group Danmark A/S, er ofte splittet mellem prioriteten af driftmæssige tiltag og strategiske udviklingstiltag.

Få følgeskab som leder

Såvel som det kan være sjovt og berigende at være leder, kan være svært at knække koden til at slå igennem og få følgeskab. Læs mere her.

Gode relationer skaber de bedste resultater

Danske virksomheder bruger masser af energi på at indrette produktionen efter den japanske produktionsmetode lean, men opnår ringe effekt. Vi har misforstået metoden på grundlæggende områder, konkluderer lean-eksperter.

Databeskyttelse

En arbejdsgiver har pligt til at beskytte de personoplysninger, som behandles i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Vikarer - Hvilke regler gælder?

Skal en vikar have adgang til ledige stillinger i virksomheden? Få svaret og læs hvilke krav der ellers er til brugervirksomheden i følge vikarloven.

Lytter du med nærvær, skaber du intelligente fortællere…

Du kan faktisk skabe større udbytte af din kommunikation med andre, hvis du er indstillet på at lytte mere. Det lyder måske indlysende, men ved at lytte mere indfølende opnår du også, at fortælleren bliver en mere åben og reflekterende fortæller. Og det er her gevinsten ligger.

Det handler om Ego!

En af de største udfordringer på arbejdspladsen i dag er det menneskelige ego. Når nogen mennesker bruger deres ego i udstrakt grad, har deres adfærd tendens til at være baseret på frygt snarere end tillid.

Giv HR et strategisk boost

I en travl hverdag forsømmer mange at arbejde målrettet og struktureret med HRs roller og funktioner. Dermed går organisationen glip af vigtig synergi og får ikke det optimale ud af sin HR-indsats.

IT netværk med fokus på ledelse

Da IT-chef Elo Høgh Bromer for ti år siden gik ind i CfLs netværk IT 4 handlede det meget om hardware, software og bytes. I dag handler det lige så meget om ledelse.

8 domme fra Højesteret

Virksomhedsoverdragelse, 48 timers-reglen, 120 dages-reglen, handicapbegrebet, beskyttede medarbejdere, elever

HK - Ny strategi skal holde på medlemmerne

HK har de seneste tre år været i gang med en større strategisk omlægning for at vende den negative medlemskurve. Medlemskrisen har krævet nytænkning i det traditionsrige forbund.

Ny ledertest dropper at teste på personlighed

CfLs test, Leadership Focus Profile, er en af markedets bedste til at teste ledere. Værktøjet er professionelt og dybdegående og er et ekstremt godt dialogværktøj. Sådan lyder det fra de første, som er blevet certificeret i at anvende testen.

Nej. Stress er ikke en sygdom

Ledere skal håndtere stress i organisationen, fordi det kan være dyrt at have stressede medarbejdere. Få tre trin til at håndtere stress på arbejdspladsen.

Danskerne dumper MUS-samtalen

53 procent af danskerne oplever ikke, at MUS-samtalen udvikler dem fagligt, hvilket ellers er formålet med de såkaldte medarbejderudviklingssamtaler.

Er du ny i ledelse?

Bliv klædt på til lederrollen med krav fra egen chef og forventningerne fra dine medarbejdere og tidligere kolleger. CfL kurser for dig der er ny i ledelse.

Regler for G-dage

Læs reglerne for G-dage, så du ved, hvornår du som arbejdsgiver skal betale dem.

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede? I praksis betyder det, at man er leder for projekter, processer og opgaver. Men, hvordan bærer man sig ad med at være leder på den måde?

Gør illusionen om selvledelse til virkelighed

Ifølge globale undersøgelser er en af lederens største udfordringer at få medarbejderne til at blive selvledende. Alligevel er målrettet træning af medarbejderen i selvledelse noget af det, der bruges færrest penge på.

Feedback øger motivationen

De fleste mennesker får for lidt feedback på deres præstationer - indtil de laver en fejl. Det er en trist tendens. Alle mennesker har brug for feedback på deres præstation for at føle sig motiveret til at nå deres mål.

Tag ansvaret tilbage til ledelsen

Ledelsen har ansvaret for, at hver en time brugt på arbejdspladsen gavner virksomhedens formål, kunder, medarbejdere og det omkringliggende samfund.

Robotter flytter ind på kontorerne

Rundspørge til CfL's medlemsvirksomheder viser, at halvdelen har robotter på kontorerne. Det frigiver en masse ressource og forbedrer processerne.

Forandringer begynder hos ledelsen

Ledelsen skal være med til at udvikle en ny tankegang, når der skal ske forandringer i organisationen. Forandringer begynder med, at nogen gør tingene anderledes.

Tre varige sandheder om at lede andre

Efter træning af hundrede tusinde ledere - opfordrer lederne til at tilpasse deres stil efter udviklingsniveauet for opgaverne hos de medarbejdere, de leder.

ALDIs turbo turnaround

Ny strategi, nye processer, nye butikker, nye varer og meget mere. ALDI har ændret på alt, og over 300 ledere været igennem et skræddersyet forløb. Læs, hvordan CfL har rådgivet virksomheden.

Er talentarbejdet talentløst?

Hvordan skal en ledelse håndtere talenter, og giver det mening at have deciderede programmer for talentudvikling? CfL tog fat i ledelse af talenter.

Hvordan træffer du beslutninger?

Vi træffer beslutninger og angriber opgaver på forskellige måder. Værktøjet Decision Styles handler om at forstå sin egen og andres forskellige måder at gå til beslutninger på.

Lær at lykkes med din strategi

Ifølge en CfL-Undersøgelse mener kun 26 % af lederne, at de i høj grad er gode til at nå organisationens mål. Lær at lykkes med din strategi.

Lad ikke en personlighedstest stå alene

Danske virksomheder bruger i stor stil personlighedstests. Bliv endelig ved med det, men husk, at en test i sig selv ikke er præcis nok, siger Troels Gottlieb, seniorrådgiver hos CfL og ph.d. i personlighed og ledelseseffektivitet.

Tro, håb og mod

Magt og kontrol er blevet erstattet af tillid hos Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads, der var case på CfL-Klubhusmøde om forandringsledelse.

Overgang til den nye ferielov

Få et overblik over de overordnede principper for overgangen til den nye ferielov. Dette er artikel 4 af 4 i vores serie om den nye ferielov.

Danskerne skal have ny ferielov

Dette er artikel 2 af 3 i CfLs artikelserie om den nye ferielov. Få et overblik over de bestemmelser, der videreføres i den nye ferielov.

Fra “Fix The Women” til bias

Anja Monrad, topchef for Dell i Central og Østeuropa, deltog på CfL-Klubhusmødet om diversitet i ledelse. Her er hendes udlægning af diversitetsdebatten gennem årene.

Dagrofas nye anatomi

Dagligvarekoncernen Dagrofa havde behov for bedre sammenhæng i deres performance managementsystem og fik hjælp af CfL. Resultatet blev en konkret model, der taler til både hoved, hjerte og fødder.

3 anbefalinger til bedre eksekvering

Vær bevidst om beslutningsgrundlaget, skab større gennemsigtighed og invester i de rigtige værktøjer. Her er tre trin til effektiv eksekvering.

HR-strategi i 4 trin

Al strategi er forretningsstrategi, og det gælder også HR, hvor du bl.a. kan skrue på viden og færdigheder. Her er en guide til at udvikle organisationens HR-strategi.

Jungiansk typeindeks struktur og indhold (2/2)

Grundlæggende er Jungiansk Typologi en teori, der beskæftiger sig med kognitive processer. Det vil sige, at typologien forsøger at beskrive den måde, vi erkender og navigerer på i forhold til omgivelserne.

Colas: Den strategiske ledergruppe

Ledergrupper bliver typisk fanget i diskussioner om drift. Læs historien om en ledergruppe, der er gået fra operationelt til strategisk mindset.

Ingen dør af en slåfejl

Forskning og fejl lyder som en giftig cocktail, men ikke i Novo Nordisk. Læs, hvordan Mette Nørr Gantzhorn og hendes HR-team har brugt adfærdsdesign til at lette de interne processer i en ekspertkultur.

Download gratis e-bog om HR-jura

Bogen giver adgang til en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler med udgangspunkt i funktionærernes ansættelsesvilkår.

E-bog om personlighedstest

Personlighedstests er et enormt værdifuldt værktøj til rekruttering og medarbejderudvikling. I denne e-bog gennemgår vi personlighedstests fra A-Z.

Historien om ALDIs modige turnaround

Står du foran en turnaround, så lær af Finn Tang, CEO i ALDI Danmark. Grundelementerne er en klar mission omsat til fem must win battles. Læs her hvordan.

Bevisbyrderegler i ansættelsesforholdet

Bevisbyrdereglerne i ansættelsesforhold opdeles i tre kategorier, ligefrem, omvendt og delt bevisbyrde. Disse adskiller sig fra hinanden med hensyn til, om det er medarbejderen eller arbejdsgiveren, der har bevisbyrden.