CfL Netværk

Netværk for ledere og HR

Vores netværk er godkendt af medlemmerne

Tilfredshed

91% af medlemmerne mener at netværkene er faciliteret godt eller meget godt.

Bedømmelse

Vores netværksmedlemmer giver os karakteren 4,2 af 5

Anciennitet

Vores medlemmer er i gennemsnit i vores netværk i mere end 5 år.

Netværk giver dig udvikling, resultater og relationer 

Hvorfor vælge et professionelt HR- eller ledernetværk hos CfL?
CfL er et stort ledelseshus, og vores dedikerede netværksfacilitatorer trækker på hinandens specialkompetencer, når vi tilrettelægger vores netværksforløb.

 

Find din netværksgruppe her

Direktører

Vores netværksgrupper for direktører, henvender sig til en bred vifte af både direktører og topledere. Vi arbejder med at bringer direktører og topledere sammen, så de kan bruge hinandens viden, erfaringer og kompetencer til at udfordre og inspirere hinanden via cases og dermed udvikle sig mentalt og ledelsesmæssigt. Netværksgrupperne er ikke branchespecifikke, men går altid på tværs af både sektorer og brancher.                      

Strategisk ledelse

Deltagerne i vores netværksgrupper med fokus på strategisk ledelse er ofte direktører, erfarne ledere og generalister som har strategisk ansvar, eller som refererer direkte til direktionen. Det vil sige, at ansvarsområderne er både strategiske og taktiske. Disse typer netværksgrupper giver en tryghed og en professionel base af kompetente netværkskollegaer, som du sammen kan vidensdele med og trække på i forbindelse med din arbejdsmæssige virkelighed.

Ledelse af medarbejdere

Som deltager i en af vores netværksgrupper for ledelse af medarbejdere får du adgang til et professionelt netværk, der kan bidrage til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Du får mulighed for at sætte din egen situation i perspektiv og diskutere jeres fælles udfordringer og problemstillinger, som man møder i en ”klassisk” mellemlederrolle. Ligeledes vil du få sparring på dine ledelsesmæssige udfordringer i et fortroligt rum.

HR Direktører

Med vores netværksgrupper for HR-direktører får du et fortroligt arbejdsrum til at reflektere over din ledelsespraksis. I en sådan gruppe vil du møde andre ligesindede HR-direktører, som du kan dele både succeser og udfordringer med. For gennem inspiration, sparring, feedback og input fra andre ambitiøse HR-direktører, kan du styrke dine egne lederkompetencer og samtidig være med til at styrke andres.

HR Chefer

I vores netværksgrupper for HR-chefer kan du møde andre ambitiøse HR-chefer i et fortroligt forum, hvor du som deltager får mulighed for erfaringsudveksling og sparring deltagerne imellem. Du vil opleve både en personlig og en faglig udvikling, der tager udgangspunkt i dine og de andre deltageres erfaringer og visioner. Der vil i netværksgrupperne være fokus på både HR og ledelse.                                                                                             

HR Partnere

I vores netværksgrupper for HR Partnere får du et fortroligt forum, hvor fokusset er på udviklingen af mennesker samt organisationer. I grupperne vil du møde andre ligesindede, som du kan dele erfaringer og udfordringer med, og du kan få en unik sparring, der kan være gavnlig i dit eget arbejde indenfor HR. Du vil opleve at både faglig og personlig udvikling ligger som et gennemgående tema i netværksgrupperne.

Ledere uden personaleansvar

Vores netværksgrupper for ledere uden personaleansvar danner ramme for et fortroligt forum, hvor man som leder har mulighed for at dele og diskutere forskellige problemstillinger, man møder, når man oftest ikke har fuld kontrol over alle ressourcerne. Netværksgrupperne kan være en stor hjælp for lederen uden personaleansvar, da videndeling og deling af erfaringer giver nyttige værktøjer til, hvordan man kan lede, når man ikke har den formelle ledelsesret.                                                                          

PA - Personlige assistenter

I vores netværksgrupper for personlige assistenter kan du møde andre chef- og direktionssekretærer fra forskellige brancher. Som personlig assistent står man ofte med specifikke udfordringer, der ikke kan findes andre steder i organisationen. Netop derfor er en netværksgruppe en enestående mulighed for at møde andre ligesindede, der kan dele ud af erfaringer og viden, således at man som deltager bliver klogere på, hvordan man kan håndtere disse udfordringer på bedst mulig vis.

Salg og forretningsudvikling

I CfLs netværksgrupper Fremtidens Salg bliver der lagt stort fokus på den nyeste viden og best practice blandt de øverste ledere indenfor salg og forretningsudvikling. Netværket giver dig et forum, hvor du i fællesskab med andre ledere med et omfattende salgsstrategisk ansvar, bliver klogere på, f.eks. hvordan du kan skabe større salgsgennemslagskraft i din virksomhed. Gennem deling af erfaringer og viden opnår du som deltager i netværket nye værktøjer indenfor dit felt.    

CFO og Økonomidirektører

Vores netværksgrupper for CFOs og økonomidirektører giver dig et forum, hvor du trygt kan dele de udfordringer og bekymringer, der ofte kan følge med en sådan stilling. Man varetager som regel nogle problemstillinger, der ikke kan løses af andre i organisationen og du har at gøre med emner, der i høj grad har bestyrelsens opmærksomhed. Derfor er en netværksgruppe en oplagt mulighed for at møde ligesindede, der står klar til at dele erfaringer og viden og samtidig er villige til give sparring og input. Et netværk bygges på den interne dialog mellem deltagerne, og det er derfor et stærkt redskab til at suge viden til sig fra andre ledere i samme stilling.

Virtuelt ledernetværk

I CfLs virtuelle ledernetværk får du en enestående mulighed for at deltage i netværksgrupper, mens du befinder dig i dine vante, trygge omgivelser. Du bliver en del af en fast ledergruppe, der strækker sig på tværs af landet. Her får du mulighed for at tale frit om ledelse – både de positive og de negative aspekter af dette. Der bliver plads til erfaringsudveksling og videndeling i din gruppe, og derudover vil der også blive holdt relevante, faglige oplæg. Det er altså både gennem sparring og oplæg, du som deltager i et virtuelt ledernetværk, kan udvikle dig både fagligt og personligt.                                                                                                                                                                                                             

Netværk i Grønland

Få faglig og personlig udvikling i en af vores netværksgrupper i Grønland. Vi tilbyder pt. professionelt faciliteret netværk for HR-direktører og for HR-Chefer. Som deltager i et HR-netværk bliver du del af et fortroligt rum med ambitiøse ligesindede, hvor I kan dele succeser og udfordringer med hinanden. Gennem løbende sparring, indsigt og inspiration om tendenser inden for HR og ledelse får du en unik mulighed for at løfte både egne og organisationens kompetencer.                                   

Det får du på vores netværk

Netværksleder

Rådgivere som sikrer programmer med højt, ledelsesfagligt indhold og mødeledelse med stor interaktion.

Programmer

Udforsk teoretiske og praktiske temaer med programmer, som tager udgangspunkt i det, der rører sig.

Match

Omhyggelig udvælgelse af medlemmerne sikrer et godt match mellem udfordringer og interesser. 

Ledelseshus

Danmarks største ledelseshus med dedikerede eksperter i at rådgive og udvikle ledere i alle discipliner.

For mig betyder det noget, at det er et eksternt netværk. Man får adgang til nogen, der har et andet syn på verden end ens kolleger, og jeg synes, jeg lærer noget af folk med et andet og måske bredere erfaringsgrundlag. Der er mange dygtige folk med i netværket. De har en række erfaringer, som jeg finder dybt interessante, og det er nok min primære grund til at deltage i netværket
Vibe Glitsø, Senior Manager, Novozymes Vibe Glitsø, Senior Manager, Novozymes
Når et netværk fungerer, som det her gør, så opstår der et fortroligt rum, hvor du kan vende ting, som du ellers sjældent har mulighed for at drøfte. Det kan man næsten ikke få eller købe på andre måder.
Peter Knub, CFO/COO, Rygaards International School Peter Knub, CFO/COO, Rygaards International School
Det er en ren luksus med en professionel netværksfacilitator, der står for det hele både fagligt og planlægningsmæssigt. Vi bidrager på skift, men det er CfL, der trækker det store læs.
Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter gode resultater med et godt netværk. Vi perspektiverer altid de faglige diskussioner til deltagernes hverdag og stiler efter læring, inspiration og videndeling af Best Practices ved at udfordre hinanden med kant.
Hent vores brochure om CfL Netværk I brochuren kan du læse om CfL Netværk og blive klogere på dit udbytte som netværksdeltager, samt læse om andre deltageres oplevelser med vores netværk. Klik på knappen nedenfor for at få brochuren tilsendt. Download brochure

Har du spørgsmål?

Anja Neiiendam
Direktør, Direktionen

T: +45 5154 4182
M: ane@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik