Decision Dynamics Decision Styles™

Få et værktøj der kan afdække lederes og ledergruppers foretrukne måder at træffe beslutninger på og sammenlign med en best-in-class profil for det pågældende lederniveau.

Det er ikke lige meget, hvordan man som leder træffer sine beslutninger. Det understøtter forskning på området, som viser en klar sammenhæng mellem lederes foretrukne beslutningsstile og deres succes fra første til sidste lederstilling. Vi ved med andre ord, at ledere skal være i stand til at ændre deres måde at træffe beslutninger på, når de bevæger sig fra et lederniveau til et andet.

Brug Decision Dynamics Decision Styles™ til udvikling af ledere og få identificeret den enkelte leders foretrukne måde at træffe beslutninger på. Du opnår samtidig forståelse for betydningen af at kunne jonglere mellem beslutningsstile, herunder også de stile som umiddelbart ikke falder den enkelte leder så naturligt at benytte.

Decision Dynamics Decision Styles™ kan bruges, når du skal kortlægge, udvælge eller udvikle en persons beslutningsstil.

Hvad er grundlaget for beslutningen?

Vi træffer hele tiden beslutninger, men vi vi beslutter os ikke på samme måde. Med Decision Dynamics Decision Styles™ kan vi belyse lederes evne til at benytte sig af de fire beslutningsstile:

  • Besluttende: Hurtig, handlingsorienteret, effektiv
  • Fleksibel: Hurtig, handlingsorienteret, omstillingsparat
  • Hierarkisk: Analytisk, metodisk, logisk, kvalitetsbevidst
  • Integrerende: Analytisk, undersøgende, kreativ

Der vil altid være en eller flere af de fire stilarter, man er mest tilbøjelig til at benytte, men jo flere stilarter man har på repertoiret, des bedre vil beslutningsprocesserne forløbe.

Anvend Decision Dynamics Decision Styles™ til udvikling og indsigt i beslutningsstilene, og bliv bedre til at træffe de rigtige beslutninger på det rette tidspunkt – baseret på en passende mængde information.

Udvikling af ledergruppen

Decision Dynamics Decision Styles™ er et værdifuldt værktøj til brug i en ledergruppe, da det giver en unik mulighed for at forstå og værdsætte forskellene mellem lederne, når det kommer til beslutningstagen.

Ved at bruge dette værktøj kan I få en bedre forståelse for, hvordan beslutninger træffes i gruppen, både under og efter møderne. Nogle ledere vil have en mere hurtig beslutningsproces, mens andre vil have en mere grundig og omfattende proces. Dette kan være en styrke, da det sikrer, at beslutninger træffes på en afbalanceret måde.

Ved at have en forskelligartet tilgang til beslutningstagen, vil det have en positiv indvirkning på efterfølgende møder og dialoger. Når I er bevidste om de forskellige beslutningsstile, kan I nemmere arbejde sammen for at opnå de bedste resultater og forstå konsekvenserne af jeres beslutninger. Det er en mulighed for at skabe en mere inkluderende og effektiv ledergruppe, hvor alle stemmer bliver hørt og respekteret.

Brug værktøjet når du skal rekruttere

Ud over at have de rette faglige færdigheder skal enhver leder kunne træffe beslutninger, motivere og udvikle medarbejdere samt styre og følge op på virksomhedens processer og tiltag. Det gør lederrekruttering til en vigtig, men kompliceret disciplin.

Netop vigtigheden af at have handle- og beslutningskraftige ledere gør Decision Dynamics Decision Styles™ til et værdifuldt redskab til rekruttering af nye ledere.

Værktøjet afdækker først og fremmest kandidatens beslutningsvaner, så I sikrer jer, at personen er i stand til at træffe de beslutninger, som lederjobbet kræver. Dermed opnår din organisation større sikkerhed for, at lederen kan håndtere jobbet med succes fra begyndelsen.

Download brochure om Decision Dynamics Decision Styles™ Hent brochure »

Baggrund

Decision Dynamics Decision Styles™ er udviklet af Michael J. Driver, som var forsker ved University of Southern California, og modellen er baseret på mere end 20 års forskning udført af Driver og hans kolleger.

Modellen har to basale dele:

  1. Den ene del beskæftiger sig med den mængde information, som en person typisk bruger (ikke blot tager imod) i problemløsning og beslutningstagning.
  2. Den anden del beskæftiger sig med fokus: Om en person typisk ”zoomer ind” på en angrebsvinkel eller løsningsmulighed, eller om personen skaber en række forskellige alternativer eller valgmuligheder.

Nogle stile er præget af et meget bredt fokus, mens andre har et meget skarpt afgrænset fokus.

Gratis og ubegrænset support og sparring

Spørgeskemaet findes på dansk, svensk og engelsk

Spørgeskemaet består af spørgsmål og en case

Til ledere på alle niveauer og potentielle ledere

Udviklet af professor Michael J. Driver (1936-2004)

Kom i gang med Decision Dynamics Decision Styles™

For at komme i gang med at benytte værktøjet i din egen organisation, koster det ikke andet end en certificering.

Klik her for at finde certificeringspriser og kursusdatoer

Derudover betales der for hver test, der bliver gennemført. Prisen afhænger af forbrug. Kontakt os på cwg@cfl.dk for at høre mere.

Du behøver ikke en certificering for at benytte Decision Dynamics i egen organisation. Vores erfarne konsulenter hjælper gerne med test og tilbagemelding på konkrete opgaver. Læs mere her.

Book en demo

Oplev Decision Dynamics Decision Styles™ med en skræddersyet demovisning af værktøjet. Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt. 

Brug os til en konkret opgave

Står du med en konkret opgave, så hjælper vi dig gerne i mål. Send os dine oplysninger, så hører du fra os.

Bliv certificeret

Tag en certificering i Decision Dynamics Decision Styles™ og få værktøjet ind under huden.

”Med Decision Styles ønsker vi, at kadetterne lærer at reflekterer over, hvilken beslutningsstil, de skal anvende i en given situation, men også at anvende værktøjet til at frigøre processen fra det, de ellers bliver trænet i. De skal trænes i at handle ud over det, de har lært, fordi de nu står i en ny kontekst.”

Lennart Schou Jeppsen, lærer på Forsvarsakademiet, Institut for ledelse og organisationsudvikling

Læs mere om Lennart Schou Jeppsens erfaringer med Decision Styles

Fordyb dig i relevante artikler

Har du spørgsmål?

 

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik