Jungiansk Typeindeks (JTI)

JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt både individuelt og i grupper.

Det er et udviklingsværktøj, som skaber et fælles sprog og giver en fælles forståelsesramme. Effekten er, at kommunikationen er åben, samarbejdet glider nemmere, resultaterne bliver bedre, og der opleves en generel bedre trivsel.

Udvikling på alle niveauer

Personlig udvikling

Når der er behov for at styrke motivation og engagement gennem personlig udvikling, giver JTI indsigt i medarbejderens foretrukne måde at tilgå arbejdet på og dermed også, hvad der skaber og dræner energi i hverdagen. Viden om dette styrker medarbejdernes tilknytning til jobbet og øger deres tilfredshed.

JTI kan både anvendes som en overordnet forståelsesramme og give en mere dybdegående forståelse for og indsigt i egen personlighed – herunder også skyggesiden.

Gruppeudvikling og teambuilding

Brug JTI, når du vil arbejde med et team og hjælpe med at få alle kompetencer og forskelligheder bragt i spil. JTI er ikke-evaluerende, og der er ingen profiler eller typer, der er bedre end andre. Fokus er udelukkende på, hvordan forskelligheden skaber synergi, og hvordan man bruger diversiteten konstruktivt. Derfor er JTI et foretrukket værktøj at anvende, når grupper og teams har behov for at lære hinanden bedre at kende, at få taget de dybere samtaler, at få sat spilleregler for arbejdet i gruppen eller for bare at spore sig bedre ind på hinanden for at skabe større psykologisk tryghed og forebygge besværligheder i samarbejdet.

Lederudvikling og træning

JTI er et uundværligt værktøj ved lederudvikling og træning. Især den nye leder skal flytte sit fokus fra selv at skulle løbe opgaverne i mål til nu at få andre til at producere. Derfor skal den nye leder særligt forholde sig til den rolle. JTI er yderst relevant her, fordi værktøjet berører personen og ikke rollen. For at kunne bestride rollen, skal den nye leder forholde sig til hvem han/hun er som person, men rollen kræver også, at man er nysgerrig på andre. Det kan man bedst via en spejling i sig selv – dvs. gennem sine præferencer. 

Download brochure om Jungiansk Typeindeks (JTI) Hent brochure

Brug JTI i hverdagen

Med JTI kommer en grundlæggende indsigt i og kommunikation om medarbejderes og lederes ligheder og forskelligheder. Målgrupperne er ledelse og medarbejdere, men temaerne er mangfoldige, hvilket betyder, at når JTI er implementeret i et team, kan begreberne og forståelsen for folks ligheder og forskelligheder anvendes i de fleste hverdagssituationer. JTI kan bl.a. bruges til: 

Konfliktløsning
Talentudvikling
Salgstræning
Forandringsledelse
Stresshåndtering

Baggrund

Da C.G. Jung (1921) publicerede sin teori om psykologiske typer, fik vi en model, der beskæftiger sig med psykologiske egenskaber, nærmere bestemt personlighedsegenskaber i form af psykologiske præferencer. I Jungs oprindelige teori finder vi tre personlighedsdimensioner, nemlig energidimensionen med præferencerne ekstroversion-introversion samt dimensionerne, der omhandler præferencer knyttet til de mentale funktioner sansning-intuition og tænkning-følen. Senere kom en fjerde dimension, som kaldes livsstilsdimensionen og har præferencerne vurdering-opfattelse

Vi skal forstå hver dimension som et enten-eller med gensidigt udelukkende præferencer. Dvs. er man ekstrovert, kan man ikke på samme tid være introvert; foretrækker man sansning, kan man umuligt samtidigt være intuitiv osv. Når man har udfyldt spørgeskemaet, får man en typekode, som fx kan være ESFJ eller INTJ baseret på ens præferencer. 

JTI er et skandinavisk udviklet værktøj og blev introduceret til det danske marked i 2003. JTI er et typeværktøj udviklet til at identificere C.G. Jungs otte præferencer. 

Gratis og ubebrænset support og sparring

Videnskabeligt funderet og baseret på C.G. Jungs typeteori

Spørgeskema: 56 spørgsmål m. to svarmuligheder, der er modpoler til hinanden

Udfyldes på ca. 30 min.

Spørgeskemaet findes på 15 sprog. Profil/rapport findes på 6 sprog

Kom i gang med JTI

For at komme i gang med at benytte Jungiansk Typeindeks (JTI) i din egen organisation, koster det ikke andet en en certificering i værktøjet.

Certificeringen koster kr. 18.100,- (ex. moms) for medlemmer og kr. 21.300,- (ex. moms) for ikke-medlemmer. Derudover betales der materialer for hver test der gennemføres. Disse priser afhænger af forbrug. Kontakt os på cwg@cfl.dk for at høre mere.

Du behøver ikke en certificering for at benytte JTI i egen organisation. Vores erfarne konsulenter hjælper gerne med test og tilbagemelding på konkrete opgaver. Læs mere her.

Book en demo

Oplev JTI med en skræddersyet demovisning af værktøjet. Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt. 

Brug os til en konkret opgave

Står du med en konkret opgave, så hjælper vi dig gerne i mål. Send os dine oplysninger, så hører du fra os.

Bliv certificeret

Tag en certificering i Jungiansk Typeindeks (JTI) og få værktøjet godt ind under huden.

Konverter din certificering til JTI

Har du en anden type certificering (fx MBTI eller JBTA), og ønsker du at få den konverteret til en JTI-certificering, så læs mere her: 

”Sammenlignet med andre værktøjer af den her kalibre, så er JTI billig. Pakken med en onlinespørgeramme og et profiltypehæfte har en god markedspris.”

Jens Teisen, chefkonsulent i Dansk Erhverv
Læs mere om Jens Teisens erfaringer med at benytte JTI.

Fordyb dig i relevante artikler

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.

"JTI er et udviklingsværktøj. Brug det til det, der giver mening. Brug det til de refleksioner, som du måtte få ved at anvende værktøjet. Tænk over, om du kan gøre noget anderledes, når du rækker ud til folk, der er forskellig fra dig.”

Jens Teisen, chefkonsulent i Dansk Erhverv

Læs mere om Jens Teisens erfaringer med at benytte JTI.

Har du spørgsmål?

 

Per Floding
Senior Relations Manager

T: +45 9359 0044
M: pfl@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik