Blanchards Courageous Inclusion™

Skab vidende og aktive fortalere for inklusion på arbejdspladsen

Fortjener vi ikke alle et arbejdsmiljø, hvor vi virkelig kan være os selv? Jo, selvfølgelig. Men det er ikke let at opnå ægte diversitet, lighed og inklusion (DEI). Ledere har brug for en plan og de rigtige færdigheder til at udføre den.

Courageous Inclusion™ er baseret på en tilgang til diversitet og inklusion, som præsenteres i bogen How to Be an Inclusive Leader af Jennifer Brown, der er thought leader, key note speaker og entreprenør.

Programmet fremmer en tankegang, der understøtter diversitet og inklusion. Undervejs lærer deltagerne, hvordan de kan blive mere vidende og aktive fortalere for inklusion på deres arbejdsplads.

En køreplan der leder til en mere inkluderende arbejdsplads

Når det kommer til af fremme en mangfoldig og inkluderende kultur på arbejdspladsen, er det helt essentielt, at ledere og medarbejdere trygt kan drøfte DEI (Diversity, Equity & Inclusion).

Det er vigtigt, at der er psykologisk tryghed nok til, at den enkelte leder eller medarbejder tør foreslå ændringer og fokusområder, hvor den inkluderende tilgang kan styrkes. Blanchards Courageous Inclusion™-program kan gøre det nemmere at skabe en åben kultur, hvor alle tør tale frit og bliver lyttet til.

Organisationens udbytte

Courageous Inclusion™ er et stærkt værktøj, der øger bevidstheden om den eksisterende organisationskultur. Programmet tydeliggør, hvor medarbejdere og ledere bør sætte ind for at skabe en mere inkluderende arbejdsplads. I får værktøjerne til at igangsætte disse kulturændringer.

  • Programmet lærer medarbejderne en tankegang, hvor der er fokus på at fremme diversiteten og inklusionen i netop jeres organisation
  • Medarbejderne bliver mere vidende om diversitet og inklusion og de mekanismer, som ligger bag
  • Medarbejderne bliver aktive fortalere for inklusion på deres arbejdsplads
  • Medarbejderne får blik for egne udviklingspotentialer, og hvad de med fordel kan arbejde på for at avancere til højere inklusionsniveauer

Fysisk afholdt 1-dagskursus som lærer jer at fremme og understøtter diversitet og inklusion. I får en medrivende og engagerende læringsoplevelse.

Lokation: I jeres organisation eller hos CfL i København.

Obs! Undervisningsmaterialet er på engelsk. 

Dagens agenda

Hjemmeopgaver før sessionen Deltagerne forbereder sig til læringsoplevelsen ved at fuldføre nogle hjemmeopgaver før 1-dagskurset.
Velkomst Vi byder velkommen og sætter rammen for læringsoplevelsen.
Courageous Inclusion Mindset & Model Vi præsenterer de tre komponenter i Courageous Inclusion™-tankegangen og beskriver modellen. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser.
Stadie 1 Ubevidst: Vi udforsker de forhindringer, der blokerer for bevidsthed, og vi introducerer ubevidst bias.
Stadie 2 Bevidst: Vi udforsker privilegier som en vigtig faktor for at forstå sig og for at opnå en mere inkluderende tilgang. Tid til refleksion og diskussion i små grupper.
Stadie 3 Aktiv: Vi udforsker forskellige aspekter af at være aktiv, herunder risici. Tid til refleksion og diskussion i små grupper.
Stadie 4 Fortaler: Vi gennemgår karakteristika for en Fortaler.
Courageous Inclusion™-rejsen og handlingsplan   Vi opfordrer deltagerne til at forestille sig deres egen rejse og diskutere. Vi introducerer og forklarer Courageous Inclusion™-handlingsplanen og tilbyder coaching efter behov.
Afslutning og anvendelse Deltagerne gennemgår hvad de har lært og bliver introduceret til APPLY-ressourcer for at fortsætte læringen.

 

3-timers onlinesession hvor ledere og individuelle bidragydere inspireres til at blive mere inkluderende.

Vi fokuserer på at ændre deltagernes mindset og at udfordre jeres nuværende perspektiver, så I bliver i stand til at omfavne forskelle og værdsætte retfærdighed for alle.

Deltagerne opnår færdigheder, der hjælper med at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsatte og forbundne, hvilket øger effektiviteten af personer og teams og forbedrer organisationens præstationer.

Obs! Undervisningsmaterialet er på engelsk. 

Dagens agenda 

Hjemmeopgaver før sessionen Engagerende opgaver for at fremskynde læringen. Det gøre deltagerne i stand til straks at anvende deres læring fra dette kursus på hverdagens udfordringer.
Session 1 Ubevidst: Vi gennemgår karakteristika ved at være Ubevidst og udforsker de forhindringer, der kan blokere erkendelsen af, at man er Ubevidst. Vi introducerer ubevidst fordom som grundlag for at være Ubevidst. Vi gennemgår karakteristika ved at være Bevidst, og udforsker privilegier som en vigtig faktor i forståelsen af sig selv. 
Session 2 Aktiv: Vi gennemgår karakteristika ved at være Aktiv, og udforsker forskellige aspekter af at være Aktiv, inklusiv risiko. Vi gennemgår karakteristika ved at være Fortaler
Efterarbejde Anvend: Vi udleverer et ark med en handlingsplan og en oversigtsbog til at støtte deltagerne i at omfavne Courageous Inclusion™ på jobbet.

 

Få et hurtigt overblik over Courageous Inclusion™ tilgangen. I får en hurtig gennemgang af nøglepointer og efterfølgende modtager I en times faciliteret session, hvor læringen uddybes og diskuteres. 

Obs! Undervisningsmaterialet er på engelsk. 

Mikro-aktiviteter Små videoer af et til fem minutters varighed
Interaktive øvelser Sjove, engagerende aktiviteter inklusiv videoer, selvundersøgelser og reflekterende interaktioner
Valgfrie debriefings  Valgfrie debriefings med fokus på samarbejde 

 

Øg inklusionen

Deltagerne lærer om fordelen ved inklusion, og de får et rammeværktøj, der understøtter den positive udvikling

Skab et bedre tilhørsforhold

Medarbejderne vil føle sig mere velkomne og i stand til at vise deres autentiske jeg, hvis de er en del af en inkluderede kultur

Teamwork og kreativitet

Medarbejdere er mere kreative, engagerede, produktive, tilgivende og samarbejdende, når de føler sig velkomne og værdsatte

Behold talenterne

Medarbejdere er mere tiltrukket af arbejdspladser, som demonstrerer diversitet og inklusion og behandler medarbejderne godt

Vil du høre mere om konceptet eller bestille? Så kontakt gerne

 

Richard Asklund
Executive Relation Manager

T: +45 5154 4113
M: ras@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik

Læs også artikler:

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.