CfL tilbyder virksomhedsinterne kurser

Har dine medarbejdere de kompetencer, der skal til for at nå din virksomheds forretningsmæssige og strategiske mål? CfL tilrettelægger og gennemfører interne kurser i din virksomhed.

De fleste af CfLs åbne kurser kan gennemføres som interne virksomhedskurser. Kurserne kan have samme indhold og program, men afholdes, så det passer jer bedst og kun for jer.

De virksomhedsinterne kurser kan også tilpasses eller skræddersys efter jeres specielle ønsker og behov med hensyn til både indhold, tid, sted og varighed.

Hvad enten I vælger at afholde et virksomhedsinternt kursus med samme indhold, som vores åbne kurser, eller I vælger et tilpasset eller skræddersyet kursus, så hjælper vi med at tilrettelægge og gennemføre kurset, så I får et målrettet kompetenceudviklingsforløb.

Vi tilbyder:

Virksomhedsinterne kurser - som vores åbne kurser

  • et åbent kursus fra kursuskataloget afholdt kun for jeres virksomhed med samme program og indhold

Tilpassede virksomhedsinterne kurser

  • et åbent kursus fra kursuskataloget afholdt kun for jeres virksomhed, men tilpasset jeres behov og ønsker

Skræddersyede virksomhedsinterne kurser

  • et skræddersyet kursus, som er tilpasset jeres helt specifikke uddannelsesønsker og afholdt kun for jeres virksomhed

Jeres udbytte

  • Styrket jeres interne kommunikation, samarbejde og kultur
  • Fælles sprog og retningslinier
  • Målrettet undervisning i forhold til egne strategier og værdier
  • Tilpasset indhold i forhold til uddannelsesniveau, ønsker og behov
  • Trygge rammer for at arbejde med konkrete og fortrolige opgaver
  • Medarbejdere som får samme kompetenceløft samtidigt