Et webinar om Teamkompasset

- som du kan se når det passer dig

Sæt fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet

Få en let anvendelig metode du kan bruge i dit arbejde med team og grupper, og som bygger på Jungs typologi. Teamkompasset® er en dynamisk metode, der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®.

Teamkompasset® sætter fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet.

Du kan se webinaret direkte herunder.