ODSHERREDE KOMMUNE

Anvendelsen af JTI i arbejdet

Styrk samarbejdet i din kommune med Jungiansk Typeindeks: Få indsigt i, hvordan Odsherred Kommune har skabt bedre kommunikation og trivsel gennem personlighedsanalyse.

 

Af Doris Mescic, juni 2024

 

I Odsherred Kommune er brugen af Jungiansk Typeindeks (JTI) blevet en central del af udviklingsarbejdet – især inden for leder- og personaleudvikling. Ved at kortlægge de forskellige personlighedstyper har kommunen skabt et solidt fundament for at styrke både kommunikationen mellem medarbejdere og den personlige indsigt hos den enkelte. Dorte Bjerregaard, chefkonsulent HR, og Mie Døvling Andersen, chefkonsulent, begge ansat i Odsherred Kommune, deler deres erfaringer og gode råd om anvendelsen af JTI i hverdagen.

Artiklen fortsætter under boksen.

Om Dorte Bjerregaard og Mie Døvling Andersen

Dorte Bjerregaard (t.h.) blev i 2008 introduceret til Jungiansk Typeindeks. Hun bemærkede, at JTI for alvor blev relevant for hende, da hun begyndte at anvende det i udviklingssammenhænge. Hendes typekode er ENFP.

Mie Døvling Andersen (t.v.) stiftede bekendtskab med JTI I 2008, og hun blev certificeret i 2015-2016. Hendes typekode er ENFP.

Læs også: JTIs 16 personlighedstyper ifølge Carl Jung

Anvendelse af JTI i arbejdet

JTI bruges aktivt i Odsherred Kommune til at styrke samarbejde og kommunikation blandt ledere og medarbejdere. Værktøjet giver mulighed for at skræddersy kommunikationsstrategier og forbedre samarbejdet på tværs af afdelinger. Typisk kommer en opgave omkring JTI i spil, når der opstår udfordringer i en afdeling, eller når en leder beder om hjælp til at forbedre samarbejdet eller trivslen. Dorte Bjerregaard og Mie Døvling Andersen lægger vægt på, at lederen selv skal gennem en JTI-analyse for at forstå, hvad JTI kan bidrage med, før de introducerer det til deres afdeling.

Artiklen fortsætter under boksen.

Baggrund

Da C.G. Jung (1921) publicerede sin teori om psykologiske typer, fik vi en model, der beskæftiger sig med psykologiske egenskaber, nærmere bestemt personlighedsegenskaber i form af psykologiske præferencer. I Jungs oprindelige teori finder vi tre personlighedsdimensioner, nemlig energidimensionen med præferencerne ekstroversion-introversion samt dimensionerne, der omhandler præferencer knyttet til de mentale funktioner sansning-intuition og tænkning-følen. Senere kom en fjerde dimension, som kaldes livsstilsdimensionen og har præferencerne vurdering-opfattelse

Vi skal forstå hver dimension som et enten-eller med gensidigt udelukkende præferencer. Dvs. er man ekstrovert, kan man ikke på samme tid være introvert; foretrækker man sansning, kan man umuligt samtidigt være intuitiv osv. Når man har udfyldt spørgeskemaet, får man en typekode, som f.eks. kan være ESFJ eller INTJ baseret på ens præferencer. 

JTI er et skandinavisk udviklet værktøj og blev introduceret til det danske marked i 2003. JTI er et typeværktøj udviklet til at identificere C.G. Jungs otte præferencer. 

Læs også: JTI teori – Her er alt du skal vide om teorien bag JTI profilen

En af de vigtigste måder, hvorpå JTI anvendes i Odsherred kommune, er gennem individuelle tilbagemeldinger og teamudviklingsdage. Her får ledere og medarbejdere dybere indsigt i deres egne og deres kollegers præferencer. Det er med til at skabe et fælles sprog og en forståelse, der gør det lettere at løse konflikter og optimere arbejdsprocesser.

Odsherred Kommune har implementeret JTI som en fast del af deres udviklingsstrategi, hvilket afspejler sig i:

Kvalitet sikres gennem en grundig og systematisk tilgang til JTI. Hver medarbejder får en individuel tilbagemelding, der hjælper med at fastslå deres præferencer og forstå, hvordan det påvirker deres arbejde og interaktioner.

Grundighed i arbejdet med JTI kommer til udtryk i de mange detaljerede øvelser og metoder, der bliver gennemført. F.eks. bruger Odsherred Kommune tid på at forberede og tilpasse øvelser til den specifikke gruppe, der skal arbejde med JTI. Det er med til at sikre, at hver eneste session er relevant og målrettet.

Vedholdenhed ses i kommunens løbende brug af JTI til at understøtte teamudvikling og ledertræning. Kommunen holder fast i en struktureret proces, hvor JTI ikke blot er en engangsaktivitet, men et værktøj, der kontinuerligt anvendes til at fremme langvarige forbedringer i samarbejde og kommunikation.

Artiklen fortsætter under boksen.

10 fordele ved at kende din og andres type og præferencer

 

 1. Et fælles sprog og referenceramme.
 2. Understøtter samarbejdet
 3. Et redskab der understøtter dialogen mellem ledere og medarbejdere
 4. Indsigt i personlige styrker og udviklingsområder for den enkelte medarbejder og leder.
 5. Bedre trivsel for medarbejderne
 6. Øget produktivitet
 7. Mere anerkendelse af den enkelte medarbejder
 8. Mindsker konflikter der fører til lavere produktivitet
 9. Synliggør styrker og svagheder i en gruppe
 10. Forståelse for hvad der motiverer den enkelte medarbejder

Tre gode tips til arbejdet med JTI og udviklingsprocesser

Dorte Bjerregaard og Mie Døvling Andersen har opnået resultater i at forbedre arbejdsrelationer. Ud fra deres erfaringer har de formuleret tre vigtige råd til effektiv anvendelse af JTI:

 1. Skab et fællesskab omkring arbejdet

At være flere om at arbejde med JTI giver mulighed for dialog og erfaringsudveksling. Det hjælper med at finde de bedste løsninger og metoder til forskellige situationer. Det er vigtigt at skabe en fælles forståelseramme, hvor alle i organisationen kan tale om deres præferencer og forstå hinandens forskelligheder. Det fremmer kommunikationen og samarbejdet på tværs af afdelinger.

 1. Vær tydelig om formålet

Det er essentielt, at alle forstår, hvorfor de arbejder med JTI.  Der skal være et klart mål, så det ikke blot opfattes som en underholdende aktivitet, men som et værktøj til at forbedre samarbejde og trivsel.

 1. Grundig introduktion af JTI

Sørg for, at alle medarbejdere, som ønsker at forløb, har en grundlæggende forståelse af JTI, før I går i dybden med øvelser og aktiviteter. Dette kan gøres ved at holde introduktionsmøder og sikre, at alle får individuel feedback på deres typekode.

Et vigtigt læringspunkt for Dorte Bjerregaard og Mie Døvling Andersen har været at være realistiske med ambitionsniveauet. Det kan være fristende at ville nå meget på en dag, men det er bedre at tage det roligt og sikre, at alle forstår de grundlæggende koncepter, før man går videre. For høje ambitioner kan føre til forvirring og modstand.

Læs også: Sådan vælger du de rigtige testværktøjer

PODCAST

JTI i Odsherred Kommune

Vært, Mette Babitzkow Boje, inviterer Dorte Bjerregaard og Mie Døvling Andersen til at dele deres erfaringer med at implementere JTI i deres arbejde. I episoden dykker vi ned i, hvordan typologi anvendes til at forbedre kommunikation, samarbejde og trivsel blandt medarbejdere og ledere.

Har du spørgsmål?

Mette Babitzkow Boje
Chef for Testværktøjer

T: +45 53 67 67 91
M: mba@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om personlighedstyper

Husk at bruge modpolen i din JTI-type

Det er nødvendigt at udvikle kompetencer, der rækker ud over vores præference. Ikke kun for at udnytte vores fulde potentiale, men også for at sikre balance i livet.

De ekstroverte dominerer chefkontorerne

Ekstroversion er dominerende i tre ud af de fire mest udbredte lederprofiler, men introversion er på fremmarch. Det viser CfLs omfattende kortlægning af 160.000 JTI-profiler.

Har du styr på typeteorien?

Sansning, Intuition, Tænkning og Følen er fire mentale funktioner, der udgør kernen i typeteorien. Læs, hvad der karakteriserer dem, når de optræder hhv. ekstrovert og introvert.

Brain-Based Descriptions of the 8 Jungian Types

A century ago, the famous Swiss psychiatrist Dr. C.G. Jung described eight ways people function. Like right versus left handedness, we develop preferences—our gifts. Here you can read about the Eight Cognitive Processes.