Guide: Her er otte af de bedste personlighedstests på markedet

Udbuddet af personlighedstests er enormt. Alene på det amerikanske marked findes 2.500 forskellige personlighedstests og testværktøjer. Det er en jungle, som du nemt kan fare vild i.

Der er betydelig forskel på kvaliteten af personlighedstests. Nogle er simpelthen mere gennemtestet og grundigt konstrueret end andre.

Hos CfL vil vi ikke gøre os til dommer over hvilke personlighedstests, der er bedst. Hvad vi præsenterer i den her artikel, er otte udvalgte personlighedstest. Om det er de otte bedste, vil vi lade den enkelte afgøre.

Det, vi kan sige med sikkerhed, er, at det er otte personlighedstest som er gode til det, de gør, og som har vundet anerkendelse og udbredelse i både det danske og internationale erhvervsliv.

8 gode personlighedstests:

CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB)

BTB udkom første gang i 1989.

Testen blev udviklet af en dansk forsker, som blandt andet arbejdede med Forsvaret. Den blev udviklet med input fra danske personalechefer, hvilket var forholdsvist ualmindeligt i 1980’erne. Dengang startede en personlighedstest ofte som en teoretisk konstruktion.

Med udgangspunkt i 12 personlighedsfaktorer præsenterer BTB et nuanceret syn på svarerens motivation, drive, opgaveløsning, temperament og samarbejdsevner. Det er således et ideelt redskab til rekruttering og onboarding på leder- og funktionærniveau.

Organisationer bruger BTB’en til at sikre et godt match mellem stilling og kandidat. Og så får organisationen en helt masse viden om ansattes personlighedstræk, hvilket kan bruges til at skabe endnu bedre forudsætninger for et produktivt og tilfredsstillende arbejdsliv hos det enkelte menneske.

Læs mere om CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor (BTB)

Sixteen personality factors 

Personlighedstest fra USA som siden 1980’erne har været anvendt i Danmark. Personlighedstesten er populær i erhvervslivet, hvor den især bruges til rekruttering. Den kan også tages i brug til medarbejder eller teamudvikling.

Sixteen personality factors er konstrueret sådan, at testen vurderer svarerens personlighed i forhold til 16 personlighedsfaktorer:

    •    Varme  
    •    Logisk tænkning
    •    Emotionel Stabilitet
    •    Dominans
    •    Livlighed
    •    Regelbevidsthed
    •    Social Frimodighed  
    •    Sensitivitet
    •    Mistænksomhed
    •    Adspredthed
    •    Lukkethed  
    •    Ængstelighed
    •    Åbenhed for forandringer  
    •    Individualisme  
    •    Perfektionisme
    •    Anspændthed

Testens spørgsmål er bygget op omkring de 16 personlighedsfaktorer. Resultatet giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan en persons adfærd er i forskellige situationer.  

Det tager 35 - 40 minutter at gennemføre personlighedstesten.

 

NPI 

Forkortelse for Narcissistic Personality Inventory eller narcissistisk personlighedstest.

NPI er en lidt speciel størrelse, da den i udgangspunktet er et diagnosticerende værktøj og ikke erhvervsorienteret. Testen bruges nemlig til at måle graden af narcissisme i en personlighed. Svareren bliver placeret på en skala mellem normal og subklinisk grad af narcissisme.

NPI er en grundig og relativt tung personlighedstest.


Til nogle organisationer og stillinger kan det være hensigtsmæssigt at måle graden af narcissisme. En ualmindelig høj grad af selvtillid og trang til selvbestemmelse kan vanskeliggøre et godt samarbejde med kolleger og kunder. På den anden side findes de organisationer, som efterspørger personligheder med en relativt høj grad af narcissisme. Det kan eksempelvis være til en ledelsesstilling.

JTI - Jungiansk Typeindeks

Rent udviklingsværktøj som bygger på den Jungianske Typologi, den schweiziske psykiater Carl Jungs omfattende psykologiske teori.

JTI er et typeværktøj. Det betyder, at personlighedstesten sorterer personligheder i kategorier og grupper. Redskabet måler: menneskers forskellighed i forhold til:

 • Er du ekstrovert eller introvert?
 • Hvordan forholder du dig til information: sansning eller intuition?
 • Hvilken målestok er din foretrukne, når du skal træffe beslutninger: Tænkning eller følen?

JTI bruges individuelt og til teambuilding og har generelt en bred anvendelighed:

 • Udvikingsprocesser
 • Personlig udvikling
 • Lederudvikling
 • Konflikthåndtering
 • Teambuilding og interpersonelle relationer
 • Forandrings
 • Karriererådgivning
 • Kommunikation

Det Jungianske Typeindeks beskriver forskelle mellem mennesker. På den måde får virksomheden hjælp til at bruge forskelligheder som noget konstruktivt i stedet for at, at de bliver et irritationsmoment.

I Danmark er JTI et af de mest populære udviklingsredskaber.

Læs mere om Jungiansk Typeindeks

OPQ (Occupational Personality Questionnaire)

Også kendt som OPQ32. Testen måler på 32 personlighedsfaktorer.

Bliver hovedsageligt brugt til rekruttering. Målt på global udbredelse er det en af de største personlighedstest inden for erhvervslivet.

Formålet med OPQ er at beskrive svarerens adfærd og arbejdsstil. Det er et tungt og særdeles nuanceret redskab, som i mere end 40 år er blevet udbygget med erfaringer fra flere forskellige industrier.

Analysen fokuserer på fire områder:

1. Relationer: Hvordan relaterer testpersonen til andre mennesker. Fokus på faktorer som indflydelse, empati og kontakt til mennesker.

2. Tanker: Hvordan tænker testpersonen generelt. Fokus på faktorer som det at være fremadtænkende, kreativ, analytisk og i stand til at håndtere forandringer.

3. Følelser: Hvor reagerer testpersonen fra et følelsesmæssigt perspektiv. Fokus på eksempelvis tillid, bekymringer og hårdførhed.

4. Dynamik: Hvor dynamisk er testpersonen? Kendetegnet ved faktorer som energi og det at være konkurrenceorienteret og beslutsom.

 

Firo-B

Et af de mest populære testredskaber til ledelsesudvikling og styrkelse af samarbejdsrelationer.

Personlighedstesten fokuserer grundlæggende på, hvordan svareren indgår i relationer til andre mennesker. Den anvendes primært til at udvikle samarbejdsrelationer i virksomheder.

Testen er opbygget omkring tre hovedområder:

    •    Inklusion  dvs. hvor meget ønsker personen at inkludere andre eller blive inkluderet af andre.
    •     Åbenhed, dvs. hvor åbent vil personen dele egne følelser og meget ønsker personen at andre deler med ham/hende.
    •     Kontrol eller styring dvs. hvor meget ønsker personen at styre andre eller blive styret af andre


Firo-B er et værdifuldt analyseredskab for ledere, som skal sammensætte teams. Det er nemlig især i forhold til samarbejdsrelationer, at testredskabet gør en stor forskel.

Det gælder eksempelvis teambuilding og teamudvikling, konfliktløsning teammedlemmer. Samtidig kan den enkelte ansatte udvikle sig ved at opnå en større selvbevidsthed om sine handlingsmønstre i en større gruppe. 

 

CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

LFP er anderledes end de andre personlighedstests, vi har præsenteret. Den tager nemlig afsæt i ledelsesopgaven i stedet for personen.

Testen måler på fire overordnede aspekter af ledelsesopgaven:

 • Drift: Handler om at sikre effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen
 • Relationer: Understøtte den gode opgaveløsning ved at udvikle og vedligeholde produktive relationer
 • Udvikling: Udvikle forretningsgange og forretningsområder, så både organisation og medarbejdere kan følge med med konkurrencen og forandringer
 • Motivation: Hvordan bliver lederen inspireret og engageret til at lede?

Som testværktøj er LFP i særlig grad brugbar for de rekrutteringskonsulenter og HR-ansatte, som arbejder med ledere. Eksempelvis:

 • Rekruttering og udvælgelse af ledere
 • Udvikling af ledere
 • Gøre ansatte klar til lederrollen
 • Rådgivning til lederen og ledercoaching

LFP’en kan altså bruges både til rekruttering og udvikling. Det er en særdeles unik, men også valid testkonstruktion. Og så er testen bedst egnet til erfarne ledere, som skal bestrider forholdsvist komplekse ledelsesposter.

Læs mere om CfL-Leadership Focus Profile

Master Person Analyse (MPA)

Testværktøj udviklet i Danmark. Er rimelig udbredt i erhvervslivet, hvor den primært bruges i forbindelse med rekruttering.

Personlighedstesten måler svarerens adfærd i forhold til personlige egenskaber på arbejdspladsen:

    •    Hvordan mål og resultater søges opnået

    •    Hvordan indflydelse søges og energi anvendes

    •    Hvor meget kontakt man ønsker at skabe til andre

    •    Hvor meget man kontrollerer sine følelser og hvordan man viser tillid

    •    Foretrukken tilgang til arbejdsopgaver

    •    Hvordan beslutninger træffes

    •    Interessen for nytænkning og udvikling af nye idéerTestresultatet hjælper organisationer med at forudsige, om en kandidat er et godt match til jobbet og kulturen på arbejdspladsen.


MPA’en er et relativt tilgængeligt analyseredskab, som gør det nemt for at organisationer at teste flere kandidater og sammenligne resultaterne bagefter.  

Guide til personlighedstest Vi har samlet guiden i en gratis e-bog Download e-bogen

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

 

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om personlighedstest

Guide til tests som ledelsesværktøj

Ved at bruge forskellige testværktøjer, kan du få en bedre dialog og bedre beskrive og forudsige adfærd. Marie Kirkegaard, seniorrådgiver i CfL, forklarer hvordan.

Guide til DISC-modellen og de 4 DISC-profiler

DISC-modellen er en ramme til at forstå, hvordan mennesker har tendens til at tænke, føle og opføre sig. Den kan hjælpe dig med at opbygge bedre relationer, kommunikere mere effektivt samt motivere og forstå andre.