CfL-Konference

Organisationer i bevægelse 2023

Morten Albæk Tvær1

Debatten om vores arbejdstid og arbejdsliv raser. Kan AI og EQ være en del af løsningen?

 

Velkendte organisationsstrukturer og klassiske ledelsesmodeller er under pres. Vi vil noget andet – som mennesker og som organisationer – men hvordan skaber vi ægte forandringer?

Velkommen til årets vigtigste konference om alle de eksperimenter og bevægelser, der foregår på arbejdsmarkedet. Top det hele med kunstig intelligens, og vi har kimen til en udvikling mod et mere bæredygtigt arbejdsliv.   

Vi indleder konferencen med en filosofisk indsprøjtning af Morten Albæk, men glæd dig også til at få:  

 • 10 skarpe, visionære bud på, hvordan vi tænker nyt og skaber ægte forandringer 
 • Overblik og indsigt i de vigtigste og mest banebrydende bevægelser på arbejdsmarkedet 
 • Den nyeste viden fra de skarpeste forskere og dygtigste ledere, der arbejder med organisationer og mennesker
 • Større forståelse for gevinster og trusler i arbejdet med kunstig intelligens
 • Mulighed for at deltage i mindre private session inden for de emner, du finder mest interessant og som kan bidrage til, at I finder nye veje og træder nye stier i jeres egen organisation

Deltag sammen med kolleger og få rabat

Du er selvskrevet til at deltage, hvis du arbejder med at forme og forandre din organisation. Du får noget ud af at deltage, uanset om dit perspektiv er ledelse, HR, forandringsprocesser eller udviklingsprojekter. 

Tag en eller flere kolleger med, og spar 25% på de efterfølgende billetter.

Vær opmærksom på, at billetsalget lukker 28. november kl. 12. 

Gå ikke glip af en dag spækket med de skarpeste talere

Se udbygget program nedenfor.

Morten Albæk, filosof, erhvervsleder og forfatter
Morten Albæk, filosof, erhvervsleder og forfatter
Mette Aagaard, partner i Agora, ekspert i medledelse og forfatter
Mette Aagaard, partner i Agora, ekspert i medledelse og forfatter
Nicolaj Møller, senior strategic advisor i DareDisrupt
Nicolaj Møller, senior strategic advisor i DareDisrupt
Louise Orbesen, rådgiver for topledere, stifter af Leading Humans
Louise Orbesen, rådgiver for topledere, stifter af Leading Humans
Karen Christina Spuur, ledelsesrådgiver og forfatter
Karen Christina Spuur, ledelsesrådgiver og forfatter
Troels Gottlieb, erhvervspsykolog, ph.d., rådgiver og forfatter
Troels Gottlieb, erhvervspsykolog, ph.d., rådgiver og forfatter
Lotte Månsson, direktør, Investment Advisory & Private Banking Elite, Nykredit
Lotte Månsson, direktør, Investment Advisory & Private Banking Elite, Nykredit
Kirsten Krogh Jensen, ledelsesrådgiver og co-founder af Out Of The Box
Kirsten Krogh Jensen, ledelsesrådgiver og co-founder af Out Of The Box
Jacob Rosenkrands, journalist, tv-vært og dagens ordstyrer
Jacob Rosenkrands, journalist, tv-vært og dagens ordstyrer
Er et kollaps nødvendigt, før vi tør tænke nyt? På gensyn 7. december, hvor vi udforsker mangfoldigheden af muligheder for at skabe ægte forandringer.

Filosofisk indsprøjtning: Falske sandheder i (arbejds)livet

Ved Morten Albæk, filosof, forfatter og erhvervsleder

Gå aldrig på kompromis med din frihed, lyder en myte om det gode liv. En anden er troen på at finde den rette work-life-balance. Ifølge Morten Albæk skriver begge myter sig ind i historien om falske sandheder. Vi må vælge nogle friheder fra, hvis andre skal bestå. Og vi må tage livtag med work-life-balancen for i stedet at fylde den del af livet, der omhandler arbejde, med netop liv og meningsfuldhed.

Vær med, når vi indleder dagens konference med livsfilosofi på højeste niveau. Organisationer bevæger sig – for hastigt, vil mange mene – så hvad betyder det for det levede liv og den person, vi gerne vil være? Med afsæt i sin seneste bog, Falske sandheder i livet, stiller den internationalt anerkendte filosof og erhvervsleder Morten Albæk skarpt på nogle af de mest sejlivede myter om det gode liv – ikke mindst dem, der omhandler arbejde. 

Er et kollaps nødvendigt, før vi for alvor kan tænke nyt?

Ved Mette Aagaard, partner i Agora, medledelsesekspert og forfatter.

Så længe vi forsøger at løse nutidens problemer med den samme tænkning, som har skabt dem, vil vi kun lykkes med at skabe ændringer på overfladen. Reel nytænkning kræver nye principper. Der skal kort sagt ryddes ud i arvegodset. Det mener Mette Aagaard, rådgiver og forfatter til bogen "Medledelse – når teamet er chef".

Lad dig inspirere, når hun udfordrer en række grundlæggende logikker i organisationer og rejser spørgsmålet: Er et kollaps i organisationen nødvendigt, før vi for alvor kan tænke nyt?

Få Mette Aagaards bud på:

 • Hvilke logikker vi skal gøre op med
 • Hvordan medledelse kan være nøglen til at frisætte nytænkning
 • 6 principper, der skal styre fremtidens organisation. 

Hvordan vil kunstig intelligens ændre vores organisationer?

Ved Nikolaj Møller, senior strategic advisor, DareDisrupt.

Der er så meget fart på den teknologiske udvikling, at det kan være svært at begribe, hvad der er på spil. Ikke mindst med den nye generative kunstige intelligens (GKI), der af eksperter er spået til at blive en revolution på niveau med internettet og mobiltelefonen. Teknologien er allerede nu i gang med at revolutionere tekst- og videnarbejde, fra de rutineprægede opgaver til de kreative.

Kunstig intelligens er en udefrakommende faktor, som rammer os i den omstilling, vi ellers er i gang med. Men er den en del af løsningen? Eller gør den blot udfordringerne større? Især ét spørgsmål presser sig på: Hvordan vil GKI forandre vores forretning og organisationer? Tør du se fremtiden i øjnene?

Tag med, når Nikolaj Møller giver en livedemonstration af ChatGPT og stiller skarpt på, hvordan GKI virker, hvad teknologien formår, og hvad der er det næste, der rammer os. Se det som en kærkommen lejlighed til at overveje, hvordan vi griber muligheden for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv frem for igen at accelerere tempoet på arbejdsmarkedet. 

Private session1

Sæt generationerne fri, og omsæt forskelligheder til fordele

Ved Karen Christina Spuur, ledelsesrådgiver og forfatter

Vi er fire generationer på arbejdsmarkedet, hver med vores styrker og faglige kompetencer. Kombineret udgør de nøglen til at drive organisatorisk forandring og til at imødekomme den accelererende forandringshastighed. Både i vores organisationer og i samfundet som helhed. Griber vi det rigtigt an, kan vi udnytte potentialet i vores forskelligheder, styrke kreativiteten og slippe innovationen fri.

Hør hvordan, når vi sammen med ledelsesrådgiver Karen Christina Spuur dykker ned i forskelle på tværs af generationer, livsfaser og personprofiler. Få hendes perspektiver på:

 • Hvilke styrker, idealer, forventninger og kompetencer de forskellige generationer bidrager med
 • Hvordan ledere kan frisætte det enorme potentiale, der ligger i at have fire generationer på arbejdsmarkedet samtidig
 • Hvordan diversitet kan støtte bevægelsen mod nye organisationer. 


private session2

Emotionel intelligens – en strategisk gamechanger

Ved Kirsten Krogh, ledelsesrådgiver og co-founder af Out Of The Box

Faglig dygtighed kombineret med emotionel intelligens (EQ) er en næsten sikker opskrift på succes. Men betydningen af emotionel intelligens bliver ofte undervurderet. Det er hverken blødt eller diffust. Det er konkret, og det virker. Det viser både forskningen og ikke mindst resultaterne i de virksomheder, der arbejder med det.

Vær med, når Kirsten Krogh viser cases og giver inspiration til, hvordan EQ kan være en katalysator for både personlig og organisatorisk succes. Få indblik i:

 • EQ i erhvervslivet: Hvordan du kan prioritere og inkorporere EQ i organisationens strategi og daglige funktion. 
 • Strategisk EQ: Hvordan EQ kan styrke evnen til at træffe langsigtede, bæredygtige beslutninger.  
 • EQ og komplekse tider: Hvordan du kan bruge EQ til at navigere i turbulente tider og skabe stabilitet og psykologisk tryghed. 
 • Naturlig autoritet: Hvordan EQ kan skabe større tiltræknings- og gennemslagskraft både for organisationen og for lederen. 
Private session3

Medledelse: Hvad rykker ind, når hierarkiet rykker ud?

Ved Mette Aagaard, underviser på CBS Executive, medledelsesrådgiver og forfatter til bogen "Medledelse – når teamet er chef"

Hvis vi piller hierarkiet ud af organisationen, som den dominerende styringsmodel, hvad sætter vi så i stedet? Hvordan styrer vi retning, ressourcer og resultater?

Hvordan undgår vi, at uformelle hierarkier tager over, når vi nedlægger de formelle? Og hvordan slipper vi for, at handling drukner i uendelige møder og drøftelser?

Det giver denne private session om medledelse nogle praksisnære, pragmatiske og praktisérbare bud på.

Medledelse er en organisations-, ledelses- og samarbejdsform, som er på hastig fremmarch både i Danmark og globalt. En af dem, der har arbejdet indgående med medledelse, er Mette Aagaard, der vil guide dig igennem de vigtigste principper i den velafprøvede model.

Få hendes helt konkrete bud på nye arbejdsprincipper, der er radikale nok til at gøre en forskel, men ikke så radikale, at de ikke kan fungere i praksis. 

 

private session 4

Hvad sker der, når AI blander sig i ledelse?

Ved Nikolaj Møller, senior strategic advisor, DareDisrupt

Vi stiller skarpt på, hvordan generativ kunstig intelligens både udfordrer og ændrer vores lederrolle med helt nye kompetencekrav og muligheder.

Få et unikt indblik i, hvilke roller teknologien kan spille i den daglige og strategiske ledelse, i personaleledelse og i HR. Vi forbereder dig på de uventede situationer og dilemmaer, som brugen af kunstig intelligens i organisationen vil føre med sig.

Vær med, når Nikolaj Møller viser dig teknologiens væsentligste udfordringer og risici og peger på de kompetencer, ledere skal bruge for positivt at kunne bringe de nye værktøjer i samspil med mennesker. Få indblik i: 

 • Hvordan du forbliver leder, i takt med at teknologien overtager flere og flere centrale funktioner i teams og organisationer
 • Hvilke etiske udfordringer og potentialer du skal være bevidst om
 • Det usynlige arbejde i integrationen af generativ kunstig intelligens. 
private session 5

EQ i Nykredit – fra følelser til hardcore resultater

Ved Lotte Månsson, direktør, Investment Advisory & Private Banking Elite, Nykredit

Det er næsten for godt til at være sandt. På under fem år har Private Banking Elite i Nykredit tredoblet toplinjen, og både kundetilfredsheden og arbejdsglæden er steget til nye højder.

I spidsen får det hele står direktør Lotte Månsson. Hun har insisteret på at arbejde med emotionel intelligens (EQ) i et hardcore finansmiljø, hvor performance normalt måles på timer og indtjening.

Det har ikke været uden modstand, så her får du den helt praksisnære historie om, hvordan det er lykkedes, hvor der er fejlet, og hvad EQ egentlig er for en størrelse.

Efter Lottes Månssons fortælling, vil du uvægerligt spørge dig selv: Hvorfor arbejder alle organisationer - private som offentlige - ikke med det her? Hvad er det vi misser ved ikke at bringe ledernes og medarbejderens emotionelle intelligens i spil?  private session 6

Hvorfor udskammer vi igen magt og hierarki? Husk, at aben følger med

Ved Troels Gottlieb, ph.d. i personlighed og ledelseseffektivitet, ledelsesekspert, psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

En leder skal ikke tilte meget til hverken den ene eller den anden side, før etiketten vatnisse eller diagnosen psykopat siver langs panelerne og beføjelsernes gennemslagskraft udhules. Vi befinder os i en tid, hvor organisationer eksperimenterer med nye ledelses- og organisationsformer. Bevægelsen går mod fladere strukturer, større autonomi og mere frihed til den enkelte.

Men hvordan ser udviklingen ud i et evolutionspsykologisk perspektiv? Troels Gottlieb leverer svaret i bogen ’Aben følger med’. Her sætter han fokus på de sociale hierarkier og magtspil, der udfolder sig overalt, hvor mennesker samles.

Måske bliver du provokeret, men forhåbentlig bliver du klogere, når Troels med forskningen i ryggen viser, at vi er nødt til at tage aben i os selv seriøst. For kun på den måde kan vi forstå menneskets psykologi, når vi træder modige skridt ind i nye organisationsformer. 

Hvad gemmer de mest modige og progressive ledere på?

Ved Louise Orbesen, rådgiver for topledere, stifter af Leading Humans

Hvor er fyrtårnene? Hvor er rollemodellerne? Vi er mange, der er enige om, at vi står på tærsklen til radikalt nye måder at arbejde og organisere os på. Hvordan ved vi endnu ikke. Der findes ikke én formel eller én opskrift. Så hvad skal der til for at lede fremtidens organisationer og fremtidens medarbejdere?

Sammen med Finans’ virksomhedsredaktør, Søren Linding, har Louise Orbesen været på jagt efter mennesker, der kan inspirere og lede til faktisk handling på ledelsesgangene. Det er der kommet en række spændende møder, fortællinger og konklusioner ud af. Vær med, når Orbesen løfter sløret for:

 • Hvad de mest modige og progressive ledere gemmer på
 • Hvad de gør helt konkret
 • Hvordan de kan inspirere os til at komme i gang.

Louise Orbesen afslutter konferencen med at give os indblik i nogle tydelige mønstre for fremtidens organisationer. Hun peger samtidig på, hvilke tre vigtige skridt ledere skal tage for at skabe fremtidens organisationer – og lede dem.

Har du spørgsmål?

 

Lene Buddike
Koordinator

T: +45 5154 4139
M: lbu@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik