Inspirationsmøde

Lederen som karrierefacilitator og Karrieremodellen™

Niveau 1
Titlen på mødet er Lederen som karrierefacilitator, og vi sætter fokus på, hvordan vi kan klæde lederen på til at tage de vigtige og konstruktive snakke med medarbejderne om Karrieremodellen™, motivation og engagement i hverdagen.

 

Der er en generel usikkerhed omkring, hvordan vi taler om karriereskift og karrieretransitionsprocesser på vores arbejdspladser. Specielt dem, der handler om at man vil noget helt andet.

Vi får besøg af ledelses- og karriereudviklingskonsulent Monika Janfelt, der har arbejdet med karriere og Karrieremodellen™ gennem mange år.

Monika har skrevet bøgerne:

  • Karriere – kunsten at flytte sig
  • You and your PhD – Essential career advice for doctoral students
  • Me and my PhD. Journal

På dagen tager hun os igennem hendes observationer, erfaringer og anbefalinger, når du som leder eller som konsulent skal facilitere karriereudvikling.

  • Hvilke karrierespørgsmål taler vi om, og hvilke taler vi ikke om på vores arbejdspladser?
  • Hvordan kan ledere agere karrierefacilitatorer for sine medarbejdere?
  • Hvordan kan man forholde sig til mange forskellige menneskers forskellige karriereinteresser og organisationens strategi?
  • Kan Karrieremodellen™ bruges til at skabe en mere åben karrierekultur på arbejdspladsen?

 

Dette er nogle af de spørgsmål vi vil komme omkring.