Årsrapport

CfL er den væsentligste ledelsespartner for danske virksomheder

CfLs årsrapport vil være tilgængelig på hjemmesiden en uge før
afholdelse af generalforsamling.