SGF_NY

Sanne Gry Bech Folker

Titel: Seniorrådgiver
Telefon: +45 5154 4133
Email: sgf@cfl.dk

I CfL har Sanne særligt fokus på ledelsesudvikling og rådgivning inden for HR. Sanne  varetager undervisning og træning på forskellige lederudviklingsforløb og på en række af de HR rettede kurser. Sanne har en bred teoretisk og praktisk erfaring indenfor de fleste områder af HR og ledelses paletten. Den røde tråd har været ledelsesrådgivning på alle niveauer og i funktionen som sparringspartner på en lang række ledelsesmæssige udviklingstiltag og udfordringer. Sanne brænder for at få HR og ledelse til at gøre en reel forskel.

Det teoretiske fundament
Den faglige ballast er hentet i en juridisk embedseksamen, kombineret med flere uddannelsesforløb indenfor ledelse og specifikke HR faglige discipliner.

Den praktiske erfaring
Er hentet ved arbejdet i lederroller og HR funktioner i både private og offentlige virksomheder. Der har været en vekselvikning mellem arbejdet på strategisk niveau og den praktiske implementering og håndtering i hverdagen.

  • Ledelse af medarbejere og ledelse af ledere i forskellige virksomheder
  • Design og implementering af målrettet uddannelse for ledere, både kortere kurser og længevarende udviklingsforløb i offentlige og private virksomheder
  • Planlægning og håndtering af medarbejder- og ledermålinger
  • Organisationsudvikling og kulturforandrings projekter
  • Ledelse af forskellige HR funktioner og som personalechef for forskellige faggrupper
  • Formulering af personalepolitikker, trivselstiltag, sundhedspolitikker
  • Formidling af teoretisk viden for ledere og medarbejdere 
  • Arbejdet med det professionelle ansættelses forløb, fra rekuttering til onbording
  • Etableing og afvikling af værdige afskedigelsesforløb 
  • Facilitering og rådgivning af ledelsesnetværk


Tidligere karriere
2016-       : Virksomhedsrådgiver i CfL Center for Ledelse
2015-2015: Familie – og eftertænksomhedsorlov
2014-2014: Training- & Development Manager i ISS Facility Services A/S
2011-2014: Personalechef i Naviair
2010-2011: HR Account Manager i FLSmidth
2007-2010: Souschef i HR Business Partnersektion i Forsvarets Personeltjeneste
2006-2007: Specialkonsulent i Forsvarets Personeltjeneste
2005-2006: Fuldmægtig i Forsvarets Personeltjeneste

Uddannelse

Cand. Jur., Københavns Universitet
Lederuddannelser, Center for Ledelse og Forsvaret
Faglige uddannelser: HRBP uddannelse, Projektledelse, HR-jura, Forhandling, Konflikthåndtering, Tjenestmandsret mv.

Certificeringer
Jungs Type Index (JTI)
Decision Dynamics Karrieremodel
SHL OPQ32 og Verify
Wave og SWIFT
6 Styles - Relation Technologies
Changesetter - Relation Technologies