CfLs forretningsbetingelser

Her finder du forretningsbetingelserne for CfLs arrangementer. Det drejer sig om hel- og halvdags-betalingskonferencer, betalingsmøder i form af HR-jura temamøder samt gratis community-arrangementer, der er forbeholdt medlemmer af CfL.

Tilmelding til alle arrangementer er som udgangspunkt bindende. I henhold til nedenstående retningslinjer, skal eventuel afmelding/ændring ske pr. e-mail til: forretningssupport@cfl.dk 

Betalingsarrangementer

Hel- og halvdagskonferencer samt erfamøder og HR-jura temamøder
Ved afbud 7-2 uger inden afholdelse faktureres et gebyr på 35% af deltagerprisen. Ved afbud senere end 2 uger før afholdelse faktureres det fulde beløb.

Det er muligt gebyrfrit at udskifte den tilmeldte deltager med en kollega senest kl. 15 dagen før afholdelse.  

Det er ikke muligt at flytte tilmeldingen til en senere afholdelse.

Gratis community-arrangementer

En del af medlemspakken i CfL er gratis adgang til community-arrangementer, der er forbeholdt ledere og HR i medlemsorganisationerne.

For alle community-arrangementer gælder, at det er muligt at overdrage pladsen til en kollega senest kl. 15 dagen før afholdelse.

Ved afbud senere eller udeblivelse pålægges et no show fee efter nedenstående retningslinjer. 

CfL-Klubhusmøder
Er du tilmeldt med fysisk deltagelse vil du ved afbud senere end 24 timer før afholdelsen blive faktureret kr. 300,- ekskl. moms til dækning af omkostninger. Du er også velkommen til at konvertere din deltagelse til online senest 24 timer før afholdelsen. Hvis det er senere pålægges et no show fee på kr. 300,- ekskl. moms.

CfL-Briefing
Er du tilmeldt med fysisk deltagelse vil du ved afbud senere end 24 timer før afholdelsen blive faktureret kr. 150,- ekskl. moms til dækning af omkostninger. Du er også velkommen til at konvertere din deltagelse til online senest 24 timer før afholdelsen. Hvis det er senere pålægges et no show fee på kr. 150,- ekskl. moms.

CfL-Topledertræf
Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen inden afholdelsen faktureres kr. 1500 kr. ekskl. moms, til dækning af omkostninger.

Øvrige forretningsbetingelser

Hvis dit arrangement ikke nævnt, vil betingelserne fremgå af bekræftelsen.

Arrangementerne er inkl. forplejning og deltagermaterialer.

I tilfælde af aflysning
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet forbeholder vi os ret til at aflyse arrangementer. Det kan eksempelvis være, hvis deltagerantal skønnes at være for lavt til, at den enkelte deltager får maksimalt udbytte af arrangementet.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.