CfLs Forretningsbetingelser

Arrangementer

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende. I henhold til nedenstående retningslinjer, skal eventuel afmelding/ændring ske pr. e-mail til CfL-Kommunikation & Kundeservice

Giv din plads til din kollega

Det er en mulighed, at virksomheden gebyrfrit udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 48 timer før arrangementets start.
Undtaget herfra er CfL-Topledertræf, hvor invitationen er personlig og derfor ikke kan overdrages.

Afbud

Ved afbud til vores andre arrangementer faktureres et gebyr til dækning af omkostninger.

Tidsfrist og beløbet er afhængigt af arrangementet:

CfL-Topledertræf: Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen inden afholdelsen faktureres kr. 1.500,- ekskl. moms, til dækning af omkostninger. Det er ikke muligt at overdrage pladsen til en kollega, da deltagerne er personligt inviteret.

CfL-Klubhusmøder: Ved afbud senere end 48 timer før afholdelsen faktureres kr. 350,- ekskl. moms, til dækning af omkostninger. Du er velkommen til at overdrage din plads til en kollega frem til 48 timer før arrangementet. Du bedes venligst give os besked herom.

CfL-Briefing: Ved afbud senere end 48 timer før afholdelsen faktureres kr. 150,- ekskl. moms, til dækning af omkostninger. Du er velkommen til at overdrage din plads til en kollega frem til 48 timer før arrangementet. Du bedes venligst give os besked herom.

CfL-Konferencer: Tilmeldingen er bindende. Ved afbud 4 uger inden afholdelse faktureres et gebyr på 35% af deltagerprisen. Ved afbud senere end 4 uger før afholdelse faktureres det fulde beløb. Det er en mulighed, at virksomheden gebyrfrit udskifter den tilmeldte deltager med en anden kvalificeret kandidat frem til 48 timer før arrangementets start.

CfL-Temamøder: Ved afbud senere end 48 timer før afholdelsen faktureres kr. 300,- ekskl. moms, til dækning af omkostninger. Du er velkommen til at overdrage din plads til en kollega frem til 48 timer før arrangementet. Du bedes venligst give os besked herom.

HR-Klubhusmøder: Ved afbud senere end 48 timer før afholdelsen faktureres kr. 350,- ekskl. moms, til dækning af omkostninger. Du er velkommen til at overdrage din plads til en kollega frem til 48 timer før arrangementet. Du bedes venligst give os besked herom.

Er dit arrangement ikke nævnt, vil betingelserne fremgå af bekræftelsen.

I tilfælde af aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet af vores arrangementer forbeholder vi os ret til at aflyse arrangementer, f.eks. hvis det skønnes, at et for lavt deltagerantal betyder, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af arrangementet. 

Arrangementerne er inkl. forplejning og deltagermaterialer.

CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.